3.3 - 2 basis

§3.3 - Hoe is het geregeld?
Mevrouw Nazary 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

§3.3 - Hoe is het geregeld?
Mevrouw Nazary 

Slide 1 - Slide

Nakijken 
Uitkomst: beter begrip van de lesstof
Hoe: in tweetallen 
Hulp: boek of docent
Tijd: 5 minuten 
Uitkomst: opschrijven in schrift met uitleg.
Wat: Opdracht 23, 26 en 31 nakijken.
Klaar: Bekijk de volgende paragraaf alvast globaal. 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen vorige les
Na de les kan ik…:
 • het verschil tussen een werkgever en werknemer uitleggen.
 • het verschil tussen een vaste baan en tijdelijke baan uitleggen.
 • uitleggen waartoe een arbeidsovereenkomst dient.
 • toelichten wat de meerwaarde is van een proeftijd.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Planning
 • Leerdoelen 
 • Uitleg 
 • Check 
 • Aan de slag 
 • Afsluiting  

Slide 5 - Slide

Leerdoelen 
Na de les kan ik...: 
 • uitleggen wat het CAO is.
 • uitleggen wat de Arbowet is.
 • uitleggen wat de Wet Minimumloon is.
 • uitleggen wat de Arbeidstijdenwet is.
 • het nettoloon berekenen.

Slide 6 - Slide

CAO
Een groep gelijksoortige bedrijven noem je een bedrijfstak.
Detailhandel, horeca en de bouw zijn voorbeelden van een bedrijfstak.

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) staan de gezamenlijke afspraken over de arbeidsvoorwaarden in een bedrijfstak.
Voorbeelden van gezamenlijke afspraken zijn:
 • afspraken over werktijden
 • pensioen
 • loon
 • vakantiedagen.


Slide 7 - Slide

Brutoloon 
Het loon dat je met je werkgever hebt afgesproken is je brutoloon.

Dit brutoloon staat ook in je arbeidsovereenkomst. De werkgever moet een deel van dat loon afdragen aan de overheid.
Het loon dat je ontvangt op je bankrekening is je nettoloon. Hier zijn de inhoudingen al van afgehaald.


Slide 8 - Slide

Nettoloon berekenen 
Formule
Nettoloon = brutoloon - inhoudingen 

Chelsey verdient per maand 180 euro bruto. Daarop wordt 5% op ingehouden. 
Bereken het nettoloon van Chesley. 

Slide 9 - Slide

Minimumloon 
Als jij later gaat werken, heb je recht op het wettelijk minimumloon
Dit is het brutoloon dat je vanaf 21 jaar minstens moet verdienen in een voltijdbaan.
Tussen de 15 en 21 jaar krijg je een percentage van het minimumloon, het minimumjeugdloon.

Slide 10 - Slide

Arbowet
In de Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) staan alle regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Slide 11 - Slide

Arbeidstijdenwet 
In de Arbeidstijdenwet staat de regels voor werk- en rusttijden.
Deze wet beschermt werknemers tegen te lange werktijden en te weinig pauze.
Voor jongeren gelden speciale regels.

Slide 12 - Slide

Welke uitspraak over het cao is juist?
A
Alleen de werkgevers bepalen de inhoud van een cao
B
Een werknemer hoeft zich niet aan de cao te houden.
C
In een cao staan de afspraken over arbeidsvoorwaarden
D
In een cao staat welke bedrijfstakken er zijn in Nederland.

Slide 13 - Quiz

Thijs werkt bij een autogarage. Hij verdient per maand bruto € 348 maand.
Daarop wordt € 64 aan heffingen ingehouden.
Bereken het nettoloon.

Slide 14 - Open question

Vanaf welke leeftijd geldt het minimumjeugdloon?
A
12 jaar
B
13 jaar
C
14 jaar
D
15 jaar

Slide 15 - Quiz

Bereken wat een 15-jarige minimaal per uur moet verdienen?

Slide 16 - Open question

Mohannad draagt op het bouwterrein een
helm. Volgens welke wet is dat verplicht?
A
CAO
B
Arbowet
C
Wet mimumloon
D
Arbeidstijdenwet

Slide 17 - Quiz

Waarom heeft de overheid de Arbowet bedacht?

Slide 18 - Open question

Ook heeft de overheid een wet bedacht over werk- en
rusttijden. Hoe heet deze wet?
A
Arbowet
B
CAO
C
Wet minimumloon
D
Arbeidstijdenwet

Slide 19 - Quiz

Aan de slag 
Uitkomst: beter begrip van de lesstof
Hoe: individueel
Hulp: boek of docent
Tijd: tot 09:10 uur
Uitkomst: opschrijven in schrift met uitleg.
Wat: Opdracht 35, 39 t/m 49 maken op p. 100.
Klaar: Steek je hand omhoog, dan krijg je de correctiebladen en kan je nakijken.

Slide 20 - Slide

Afsluiting 
Ik kan...: 
 • uitleggen wat het CAO is.
 • uitleggen wat de Arbowet is.
 • uitleggen wat de Wet Minimumloon is.
 • uitleggen wat de Arbeidstijdenwet is.
 •  het nettoloon berekenen.

Slide 21 - Slide