Танин мэдэхүйн асуултууд

Танин мэдэхүйн асуултууд
амжилт хүсэе
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WiskundeWOHBOMBOSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsPraktijkonderwijsMiddelbare school

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Танин мэдэхүйн асуултууд
амжилт хүсэе

Slide 1 - Slide

5+2*6-4=??
A
9
B
13
C
11
D
15

Slide 2 - Quiz

Ямар ямар индикаторууд
байдаг вэ?

Slide 3 - Mind map


CE = 24 cm. AC = 60 cm
Bereken de vergrotingsfactor
Schrijf de som erbij.
Ofwel: vul de formule in

Slide 4 - Open question

махчин амьтаны зураг оруулна уу ?

Slide 5 - Open question

1
2
3

Slide 6 - Drag question

Amsterdam
Londen
Barcelona
Madrid

Slide 7 - Drag question

Дараах даалгавруудаас нэгийг нь сонгон хийнэ үү.
Универсаль индикаторыг өнгөөр ялган будах
Универсаль индикаторыг өнгийг нөхөж бичих
Гэрийн нөхцөлд хүрэн байцааны индикатор бэлтгэх
Google forms тест ажиллах
Индикаторын өнгөний өөрчлөлтийг цээжлэх

Slide 8 - Poll

Хичээлээ хангалттай сайн ойлгосон гэж бодож байдал баярласан, давтах шаардлагатай гэж бодож байдал гомдсон, огт ойлгоогүй бол уурласан эможи тараарай.
😒🙁😐🙂😃

Slide 9 - Poll

Slide 10 - Video

БАЯРЛАЛАА
дараагийн хичээлээр уулзалтлаа түр баяртай хүүхдүүдээ 

Slide 11 - Slide