Verandering

4 havo laatste les Hst 5 Veranderingen
- quiz
- samen 54 bespreken
- afmaken D-Toets
- eindopdracht maken in groepjes
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4 havo laatste les Hst 5 Veranderingen
- quiz
- samen 54 bespreken
- afmaken D-Toets
- eindopdracht maken in groepjes

Slide 1 - Slide

Noteer het interval op de getallenlijn als ongelijkheid

Slide 2 - Open question

Schrijf op als interval
x ≥ 8

Slide 3 - Open question

Welke intervalnotatie hoort hier bij?

Slide 4 - Open question

Noteer het interval op de getallenlijn als ongelijkheid

Slide 5 - Open question

Maak een tabel die hoort bij deze toename diagram!

Slide 6 - Open question

Je maakt een toenamediagram met stapjes van 2.
Wat is de toename bij het interval [3,5]?
A
+ 1
B
0
C
- 1
D
- 0,5

Slide 7 - Quiz

Gegeven punt A(1,4) en B(3,12).
Wat is de differentiequotiënt op het interval [1,3]
A
Dat kun je niet weten omdat je de vorm van de grafiek niet kent.
B
31124=28=4
C
12431=82=41

Slide 8 - Quiz

Bereken het differentiequotiënt op [2,5]
A
3
B
-3
C
31
D
31

Slide 9 - Quiz

Op interval [1,2] is het differentiequotiënt
gelijk aan 3.

Op het interval [1;1,1] is het differentiequotiënt


A
groter dan 3
B
kleiner dan 3
C
gelijk aan 3
D
dat moet je uitrekenen om te kunnenvergelijken.

Slide 10 - Quiz

Als ik een toenamediagram moet tekenen, dan ...
timer
0:10
A
moet ik altijd een tabel maken
B
eerst tabel
C
TABEL!!!
D
A, B en C alle drie goed

Slide 11 - Quiz

Op welk van de volgende intervallen is de toename het grootst?
A
[-2, -1]
B
[-1, 0]
C
D
[2, 3]

Slide 12 - Quiz

Het differentiequotiënt
op [1, 6] is
A
0.6
B
5/3
C
0.5
D
geen idee

Slide 13 - Quiz

Bereken het differentiequotient op het interval [0,2].
A
∆A/∆t= -7,5
B
∆A/∆t= -15
C
∆A/∆t= 7,5
D
∆A/∆t= 15

Slide 14 - Quiz


Wat weet je van de grafiek die hoort bij het toenamendiagram hiernaast?
A
toenemend stijgend
B
toenemend dalend
C
afnemend dalend
D
afnemend stijgend

Slide 15 - Quiz


Wat weet je van de grafiek die hoort bij het toenamendiagram hiernaast?
A
toenemend stijgend
B
toenemend dalend
C
afnemend dalend
D
afnemend stijgend

Slide 16 - Quiz

Bereken het differentiequotiënt op [-1,5]
A
4
B
1,5
C
32
D
32

Slide 17 - Quiz


Bekijk de grafiek 
y=x^3-3x^2-9x 
wat is differentiequotiënt tussen <-2,-1> 
A
4
B
5
C
6
D
-4

Slide 18 - Quiz

Sleep de tekst naar de bijbehorende grafiek
toenemende 
stijging
toenemende 
daling
afnemende 
stijging
afnemende daling
constante 
stijging
constante daling

Slide 19 - Drag question