3.4 Achterstandswijken verbeteren

3.4 Achterstandswijken verbeteren
1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

3.4 Achterstandswijken verbeteren

Slide 1 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 2 - Slide

Achterstandswijk
Woonwijk met slechte leefomstandigheden en sociale problemen. Denk aan structurele werkloosheid, veel criminaliteit. Ook wel aandachtswijken genoemd

Slide 3 - Slide

Gemeente -> bestemmingsplan

Slide 4 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 5 - Slide

Verbeteren leefbaarheid met armoedebeleid
Armoedebeleid = Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij burgers.
 - Helpen mensen zonder werk, mensen met schulden, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die eenzaam zijn.
 - Problemen gaan vaak samen.

Woningbouwcorporaties
Het is voor hulpverleners lastig om deze mensen op te sporen.
 - Woningcorporaties gaan langs bij mensen met huurachterstand en helpen bij het vinden van een oplossing → minder mensen uit huis gezet.

Gemeente
 • Betrekken bewoners achterstandswijken bij oplossen van problemen door wijkraad.
 • Buurtcontracten met betrokkenen (woningcorporatie, bedrijfjes en vrijwilligers).
 - Wie doet wat om de leefbaarheid te vergroten.

Slide 6 - Slide

Renoveren
Opknappen oude woningen
Saneren
Verbeteren wijk sloop, nieuwbouw, nieuwe functie

Slide 7 - Slide

Welke vorm stadsvernieuwing?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 8 - Quiz

Het opknappen van verouderde huizen noemen we saneren.
A
goed
B
fout

Slide 9 - Quiz

Van  Probleemwijk tot Prachtwijk.
 • Verbeteren van publieke ruimte
 • Woningen saneren en renoveren
 • Bewoners: scholing en aantrekken middenklasse
 • Veiligheid vergroten
Cruijff Court

Slide 10 - Slide

Voorbeeld aandachtswijk 
Meezenbroek in Heerlen

Slide 11 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 12 - Open question

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • Armoedebeleid voeren 
 • wijk problemen samen oplossen (met bewoners)
 • activiteiten mét mensen organiseren

Slide 13 - Slide

Armoedebeleid
maatregelen om mensen zonder werk, met schulden en gezondheidsproblemen en eenzaam zijn te helpen. 

*hulpverleners, zoeken meestal mensen met schulden op. (vaak gaan bovenstaande problemen samen)

Slide 14 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en woonomgeving spreek je van Stedelijke vernieuwing

Slide 15 - Slide

kinderen eerst
 • kinderen in aandachtswijken hebben het lastig.
doordat de ouders minder geld hebben. lopen ze niet met dure telefoons of dure kleding. is het moeilijker mee te gaan op schoolreisje.

 • ook hier is de gemeente voor en deze kinderen worden extra ondersteund.

Slide 16 - Slide