les 2.4

2.4globalisering na 1980

Emma & Hanneke
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

2.4globalisering na 1980

Emma & Hanneke

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen
Je kunt:
Verklaren waardoor mno's (multinationale ondernemingen) de motor achter (economische) globalisering vormen.
Beschrijven welke gevolgen van globalisering optreden in verschillende landen.
Beoordelen waardoor niet alle gebieden voordeel hebben van globalisering.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Gebruik bron 53 en GB 142.
De aanwezigheid van Chinezen in Zuidoost-Azië is niet gelijkmatig verdeeld.
1. Beschrijf en verklaar de spreiding van Chinese bevolking in Zuidoost-Azië vanuit de economische dimensie.

Slide 3 - Open question

antwoord: In Maleisië en Singapore is een veel groter deel van de bevolking Chinees dan in de overige landen. Maleisië en Singapore zijn duidelijk welvarender dan de overige landen.
De globalisering nam na 1980 sterk toe omdat:
  • mno's hebben een wereldwijd netwerk opgebouwd
  • er een snelle ontwikkeling van de transport- en communicatietechnologie heeft plaatsgevonden
  •   ?

Slide 4 - Slide

Het antwoord = 
Door deregulering en liberalisering komt de internationale handel in een stroomversnelling. Landen als China, India en de landen van de vroegere Sovjet-Unie hebben hun grenzen geopend en zijn opgenomen in de mondiale economie. Ook slaan landen de handen ineen door handelsakkoorden te sluiten waardoor er minder belemmeringen zijn voor internationale handel.
Het grootste deel van de maakindustrie verplaatst na 1980 van centrum naar de semiperiferie en de periferie.
Hoe heet dit proces? En wat is de belangrijkste oorzaak die dit heeft veroorzaakt?

Slide 5 - Open question

De hoofdkantoren van de mno's liggen in centrum. De uitvoering vindt plaats in de (semi) periferie

Antwoord vraag:
Uitschuiving, uiteraard is het verschil in loon de belangrijkste oorzaak voor dit proces.
De welvaart en lonen gaan in (semi) periferie landen omhoog. Dit komt vaak door de aanwezigheid van mno's die uit centrumlanden afkomstig zijn. Naast werk in de maakindustrie zorgen de mno's ook voor...

Slide 6 - Mind map

  1. Winkels (die zorgen voor extra werkgelegenheid en een beter lopende economie)
  2. Kennis (onderwijs)
  3. Toestroom van kapitaal (hulp, overmakingen van migranten)
  4. Externe investeringen 
Wat is core business?

Slide 7 - Open question

Kern activiteiten, mno's besteden alle andere activiteiten zoveel mogelijk uit. Ze nemen bijvoorbeeld onderaannemers.
Hoe noem deze effecten die de mno's uit centrumlanden hebben op (semi) perifirie landen waar mno's actief zijn?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Er zijn ook negatieve gevolgen die landen in (semi) periferie hebben van de aanwezigheid van mno's. Hoe noem je deze gevolgen?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Noem voorbeelden van backwash-effecten

Slide 10 - Mind map

  1. afroming van hulpbronnen
  2. afroming van arbeidskrachten
  3. kapitaal stagneert door economische groei

fast world landen
slow world landen

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Opdracht 3a

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 3a
1
5
4
3
2

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen:
Je kunt:
-Verklaren waardoor mno's (multinationale ondernemingen) de motor achter (economische) globalisering vormen.
-Beschrijven welke gevolgen van globalisering optreden in verschillende landen.
-Beoordelen waardoor niet alle gebieden voordeel hebben van globalisering.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Verklaar waardoor mno's (multinationale ondernemingen) de motor achter (economische) globalisering vormen.
-mno's hebben een wereldwijd netwerk opgebouwd.
-Het hoofdkantoren gevestigd in de centrumlanden, en de maakindustrie in de (semi) periferie.
hierdoor worden de arbeidsmarkten wereldwijd met elkaar verbonden.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Beschrijf welke gevolgen van globalisering optreden in verschillende landen.
- de maak industrie gaat van centrum naar semi- en periferie landen. (verschuiving)
-ruimtelijk patroon ontstaat met hoofdkantoren in centrumlanden en maak industrie in semi- en periferie landen.
- in nieuwe industrielanden gaan lonen en welvaart langzaam omhoog.
- doorschuiven bij loon en belasting stijging.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Beoordeel waardoor niet alle gebieden voordeel hebben van globalisering.
- bedrijven willen maakindustrie bij lage loon landen.
-beter ontwikkelde gebieden trekken armere regio's leeg.
-inwoners blijven achter in armoede.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Einde

Slide 18 - Slide

This item has no instructions