5.4.1. Transportsystemen

Biologie
Mevr. Zwijns (zwn@sgdc.nl)
WELKOM!
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Biologie
Mevr. Zwijns (zwn@sgdc.nl)
WELKOM!

Slide 1 - Slide

Biologen houden zich bezig met de levende natuur.
Een levend wezen noem je een organisme
de regels
Actief meedoen met de les
Op je telefoon
Luisteren en respect hebben naar elkaar 
Door de uitleg heen praten

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Mededelingen:

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we deze les doen?
Huiswerk bespreken
Examenvraag oefenen
Uitleg Transportsystemen
Opdrachten maken transportsystemen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk bespreken
Vragen over huiswerk?
Verteringsstelsel/ Gezonde voeding

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag!
Wat?
Oefen examenvraag in classroom
Hulp nodig?
zoek op in je boek, thema 3, basisstof 2: verteringsstelsel
Klaar?
maak de opgaven bij Th 4 bs1 transportsystemene
Aan de slag!
timer
7:00

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Basisstof 1: Transportsystemen
Boek 5a
Thema 4: Transport

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel water neemt een boom per dag op?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Opname water
Een boom neemt iedere dag 240 - 400 liter water op!

De boom heeft geen hart en toch moet al die liters water vanuit grond naar de bladeren tegen zwaartekracht in. Hoe??

3 krachten:
Worteldruk
Capillaire werking
Zuigkracht

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Vatenstelsel bij planten
Houtvaten:
Anorganische sapstroom (water + zouten / mineralen)
Bastvaten:
Organische sapstroom
(Water + assimilatieproducten)


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Bouw wortels (91B)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Worteldruk
Water en mineralen worden opgenomen via de celwanden van de epidermiscellen. 

Het water met de opgeloste stoffen kan niet door de celwanden van de endodermis vanwege bandje van Caspary.

Mineralen worden via actief transport door de endodermiscellen naar de houtvaten in de centrale cilinder gepompt.

Hierdoor is de concentratie zouten hoog in het houtvat en dus is er een hoge osmotische waarde.
Water wordt door osmose de houtvaten in gestuwd. Het al aanwezige water kan daardoor maar 1 kant op... omhoog. 
Dit gehele proces noemen we Worteldruk

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Capillaire werking
Houtvaten zijn hele dunne buisjes. 

Waterdruppels gaan via een combinatie van adhesie en cohesie krachten automatisch naar boven.

Dit proces noemen we capillaire werking

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Zuigkracht
In de bladeren van de boom vindt verdamping van water plaats. 

De waterdamp kan ontsnappen via de openstaande huidmondjes

Door de verdamping ontstaat er een onderdruk in de houtvaten. Dit zorgt voor een zuigkracht naar boven.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Organische sapstroom
Via de bastvaten stroomt de organische sapstroom. 

Sap bevat voornamelijk (30%) suiker, maar ook andere stoffen zoals:
- Aminozuren
- Mineralen
- Hormonen (ja planten maken ook hormonen)

In bastvaten geldt niet 1-richtingsverkeer. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

4.1 Transportsystemen
1. Hoe vaak gaat bloedcel door het hart bij 1 volledige omloop? 
2. Hebben insecten een hart? 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Verschillende systemen in dieren
Insecten: Open circulatiesysteem met een hart

Gewervelden: Gesloten bloedsomloop met een hart

Vissen: enkelvoudig bloedsomloop

Mensen: Dubbele bloedsomloop 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Bloedsomloop bij mensen
BINAS 84A


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
- Je kunt beschrijven hoe opname, transport en afgifte van water met daarin opgeloste stoffen plaatsvinden in planten
- Je kunt verschillende circulatiesystemen herkennen en de functies van een bloedsomloop benoemen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag!
Wat?
Teken de spijsvertering van je avondeten van gister
Begin bij je mond en eindig bij je endeldarm
Noem de betrokken organen en wat ze met je eten doen
Hulp nodig?
zoek op in je boek, thema 3, basisstof 2: verteringsstelsel
Klaar?
maak de opgaven bij Th 3, basisstof 2
Aan de slag!
timer
20:00

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen check

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
5.4.1.: Transportsystemen
lezen en vragen maken ( )

Slide 23 - Slide

This item has no instructions