W27 EN 2H LES 1 EN 2

1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Goals this week
Aan het einde van de week ...
...beheers je de woorden en zinnen van lesson 4
...heb je kennis gemaakt met 'used to'
...beheers je de past continuous
..heb je een beeld van jouw niveau m.b.t. vocab unit 7
...heb je een beeld van jouw niveau m.b.t. Past simple vs Present perfect
...is je leesvaardigheid verbeterd mbv Readtheory
...is je kijk- en luistervaardigheid verbeterd mbv een video.

Slide 2 - Slide

Goals today - lesson 1
Aan het einde van de les ...
...beheers je de woorden van lesson 3 en 4
...heb je kennis gemaakt met 'used to'
...beheers je de past continuous

Slide 3 - Slide

Planning 
Eerst een uitleg over 'used to' en de Past Continuous. 
Daarna kun je vragen maken. 

Slide 4 - Slide

Used to
Om te zeggen dat iets vroeger gebeurde.

I used to have long hair
(but now I have short hair).
He used to smoke
(but now he doesn't smoke).
They used to live in India
(but now they live in Germany).

Slide 5 - Slide

used to + hele werkwoord

Slide 6 - Slide

Used to ......
'Used to' - 'vroeger'
Ik ging vroeger elke dag met plezier naar school, maar nu ......
I used to go to school with great joy, but now..........

Used to+hele werkwoord

Slide 7 - Slide

Monday 2nd December
past continuous

Slide 8 - Slide

Past continuous
Hoe maak je deze tijd?
To be (was + were) + werkwoord+ing
Gebruik
als iets in het verleden een tijdje bezig was.

 It was raining.
We were singing.

Slide 9 - Slide

Past continuous vs. past simple

Slide 10 - Slide

Past continuous vs. past simple

Slide 11 - Slide

Past continuous vs. past simple
Je gebruikt de past continuous i.c.m. de past simple om aan te geven dat er iets gebeurde (korte actie; past simple) terwijl er al iets aan de gang was (lange actie; past continuous).

 I was reading a book when the phone rang
I was washing my car when the accident happened

Slide 12 - Slide

Past simple vs. past continuous
I _______________ (wait) for the bus when it _______________ (start) to rain. 


Slide 13 - Slide

Past simple vs. past continuous
I WAS WAITING (wait) for the bus when it STARTED (start) to rain. 


Slide 14 - Slide

Past simple vs. past continuous
While we ______________________ (walk) the dog, the neighbours _______________ (wash) their car. 

Slide 15 - Slide

Past simple vs. past continuous
While we WERE WALKING (walk) the dog, the neighbours WERE WASHING (wash) their car. 

Slide 16 - Slide

Past simple vs. past continuous
 I _________________________ (read) the newspaper, when all of a sudden my cat ___________________ (jump) onto my lap. 

Slide 17 - Slide

Past simple vs. past continuous
 I WAS READING (read) the newspaper, when all of a sudden my cat JUMPED (jump) onto my lap. 

Slide 18 - Slide

eDition
Maak de volgende opdrachten van unit 7.3:
Practise more - > vocab 1, 2, 4
Maak de volgende opdrachten van unit 7.4:
29 t/m 32
Daarna ben je klaar voor vandaag. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Goals today
Aan het einde van de les ...
...beheers je de zinnen van 7.4
...is je leesvaardigheid verbeterd d.m.v. Readtheory

Slide 22 - Slide

eDition
  • Maak van 7.4 -> 27, 28, 33A+B
  • Lees 15 minuten in readtheory

Daarna ben je klaar voor vandaag.

Slide 23 - Slide

Time to read in Readtheory - 15 mins
Maak de volgende opdrachten van unit 7.3:
Practise more - > vocab 1, 2, 4
Maak de volgende opdrachten van unit 7.4:
29 t/m 32
Daarna ben je klaar voor vandaag. 
timer
17:00

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide