Thema 6 BS 6 Duurzaamheid 2V

BS 6 Duurzaamheid
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

BS 6 Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Doel BS 6
* Je kunt de ecologische voetafdruk van Nederland vergelijken met die van andere landen en de verschillen uitleggen
* Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is
* Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 2 - Slide

Begrippen BS 6
ecologische voetafdruk
duurzaamheid
duurzame ontwikkeling
duurzame energie
biomassa
hergebruik
recycling

stadslandbouw
verticale landbouw
precisie landbouw
kringlooplandbouw
biologische landbouw

Slide 3 - Slide

Jouw invloed op het milieu
Ecologische voetafdruk:
het land- en wateroppervlak dat nodig is voor jouw consumptie en jouw afval.

Hoe meer je consumeert, hoe hoger die voetafdruk. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Waarom is de Europese ecologische voetafdruk groter dan die in Afrika?

Slide 6 - Open question

Waarom is de Amerikaanse ecologische voetafdruk groter dan die in Europa?

Slide 7 - Open question

Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent:
• niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen
• niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken

Slide 8 - Slide

Duurzame energie
Energie uit bronnen die niet 
opraken en die geen 
milieuverontreiniging 
veroorzaken

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Biomassa
Verbranden van organisch materiaal (hout, gft-afval, mest en plantaardige olie).

Hierbij komt ook CO2 vrij 
maar die is er pas recent ook 
in gestopt (het komt niet uit 
fossiele brandstoffen).
Nadeel: kost landbouwgrond, water en energie.

Slide 11 - Slide

Zonne-energie/ windenergie
Zonneboiler (warmt water op) of 
zonnecollector (wekt elektriciteit op)
Windmolens

Slide 12 - Slide

Duurzame grondstoffen
Door hergebruik en recycling hoeven minder nieuwe grondstoffen te worden gebruikt.

Slide 13 - Slide

Wat is een voorbeeld van hergebruik?

Slide 14 - Open question

Wat is een voorbeeld van recycling?

Slide 15 - Open question

Minder consumeren
Repareren ipv nieuw kopen.
Minder kopen.

Slide 16 - Slide

Duurzame landbouw
Stadslandbouw

Slide 17 - Slide

Duurzame landbouw
Verticale 
landbouw

Slide 18 - Slide

Duurzame landbouw
Precizie landbouw

Slide 19 - Slide

Duurzame landbouw
kringlooplandbouw

Slide 20 - Slide

Duurzame landbouw
biologische landbouw
  • geen kunstmest
  • geen chemische 
  • middelen
  • geen monoculturen  

Slide 21 - Slide

Minder vervuiling

Slide 22 - Slide

Minder broeikasgassen

Slide 23 - Slide

   Wat kun je zelf doen?

Slide 24 - Slide

Op welke manier zou jij kunnen helpen met het afvalprobleem?

Slide 25 - Open question

Doel BS 6
* Je kunt de ecologische voetafdruk van Nederland vergelijken met die van andere landen en de verschillen uitleggen
* Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is
* Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 26 - Slide

Begrippen BS 6
ecologische voetafdruk
duurzaamheid
duurzame ontwikkeling
duurzame energie
biomassa
hergebruik
recycling

stadslandbouw
verticale landbouw
precisie landbouw
kringlooplandbouw
biologische landbouw

Slide 27 - Slide

Huiswerk
Opdracht 1 t/m 8 van BS 6


Slide 28 - Slide