NederlandsFransWiskundeEngelsGeschiedenisNT2BiologieAardrijkskundeNatuurwetenschappenPAVEconomieWereldoriëntatieAlfaGodsdienstICTLatijngeschiedenisnederlandsVerzorgingDuitsMaatschappelijke vormingWereldburgerschapverzorgingnt2GedragswetenschappenInformaticawiskundeSociale wetenschappeneconomiegodsdienstMuzische vormingMediawijsheidSociale vaardighedenSTEML.O.NT /alfaCultuurwetenschappenChemiegedragswetenschappenDidactisch ontwerpen 2ZedenleerfransaardrijkskundeOpvoedkundebiologient2 nt1 alfa rekenen ict moSociale Wetenschappenalfa technisch lezen en schrijvenGASV