cross
Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas

Extra lesmateriaal

Lesplan met 0 lessen
Lespakket - 4 en 5 mei
WELKOM bij het lespakket van Kidsweek in de Klas. In dit lesoverzicht vindt u zowel gratis lessen als lessen die beschikbaar zijn met een (proef)abonnement. Proefabonnement Wereld & Taal aanvragen? Klik dan hier. Vragen? Mail naar scholen@yandc.nl.
De eerste wereldoorlog
Na deze les:weet ik hoe de Eerste Wereldoorlog heeft kunnen ontstaan en waarom het een wereldoorlog genoemd wordt. weet ik welke landen er meevochten aan de kant van de 'geallieerden' en welke aan de kant van de 'centralen'. weet ik hoe het leven in de loopgraven er in de Eerste Wereldoorlog uitzag en welke wapens een rol speelden. kan ik vergelijkingen maken tussen mijn leven en het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. begrijp ik de belangrijke woorden die met de Eerste Wereldoorlog te maken hebben. kan ik met behulp van een samenvatting weergeven wat ik heb geleerd over het onderwerp.
De tweede wereldoorlog
Na deze les: weet ik hoe de periode er na WOI uitzag en hoe het kon gebeuren dat er zo snel opnieuw een wereldoorlog ontstond.weet ik wie Hitler is en welke rol hij heeft gespeeld voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. weet ik welke belangrijke gebeurtenissen plaats hebben gevonden tijdens WOII en hoe deze met elkaar in verhouding staan (oorzaak-gevolg).begrijp ik de belangrijke woorden die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.kan ik de informatie uit de tekst en filmpjes samenvatten. Ik kies zelf op welke manier ik dit doe. Ik maak een schema, een tijdlijn of een lapbook.
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesplan met 2 lessen
Week van de Lentekriebels - Seks en zo
Begrijpend lezenTaal+2BasisschoolGroep 7,8
Kidsweek in de Klas biedt twee kerndoeldekkende lesmethodes: Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen én Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie en voor taal voor lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen. Nieuwsgierig geworden? Vraag hier een informatiepakket aan of ga direct elke week met de krant en het lesmateriaal aan de slag. U kunt al vanaf € 55, - een proefabonnement afsluiten. Dit abonnement stopt automatisch. Kijk hier voor alle opties. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
Seks en zo
In de puberteit verandert er van alles, in je hoofd én in je lijf. Bij meisjes begint de puberteit vaak tussen hun achtste en twaalfde. Bij jongens als ze tussen de tien en veertien jaar zijn. Wat moeten je weten over deze roerige tijd?
SEKSUALITEIT
Na deze les:weet ik wat seksuele geaardheid betekent en welke seksuele voorkeuren er zijn (wereldoriëntatie). weet ik welke lichamelijke veranderingen jongens en meisjes doormaken in de puberteit (wereldoriëntatie). weet ik wat er in mijn hoofd verandert tijdens de puberteit (wereldoriëntatie). weet ik hoe een vrouw zwanger wordt en hoe je een zwangerschap kunt voorkomen (wereldoriëntatie).weet ik wat een soa is en hoe ik dit kan voorkomen (wereldoriëntatie).Na deze les begrijp ik de belangrijke woorden die met seks en zo te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).Na deze les kan ik een blog schrijven over seksualiteit (taal - schrijven).
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesplan met 1 les
Samsam - Erbij
www.samsam.net
BurgerschapskundeBasisschoolGroep 5-8
Samsam is een kerndoeldekkende methode burgerschap voor groep 5 t/m 8. Samsam bestaat uit een magazine en een website met interviews, reportages en filmpjes over leeftijdsgenoten overal ter wereld én bij ze om de hoek. Op deze manier maakt Samsam maatschappelijke thema’s laagdrempelig en herkenbaar. De verhalen van leeftijdsgenoten zetten kinderen aan het denken over hun eigen rol in de wereld. Bestel een pakket van 30 tijdschriften van het themanummer ‘Erbij’ met lesopdrachten voor € 19,50.
Het lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een lesinstructie en een digibordles. In de lesinstructie leest u aan welke doelen u deze les werkt en hoe u de les stap voor stap kunt geven. In de les is aandacht voor de bouwstenen identiteit en solidariteit.De leerlingen leren:manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen. manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid.voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo mogelijk gevolg aan te geven.
Week tegen pesten
Dit materiaal is ontwikkeld door Samsam in het kader van de Week Tegen Pesten 2020 van Stichting School & Veiligheid.www.weektegenpesten.com
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas