SCORE Nederlands vo/mbo
Een leskanaal van de Basisacademie

Proeflessen Begrijpend lezen

Lesplan met 2 lessen
Lesplan Begrijpend Lezen - 0F (gratis)
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid - niet alleen in het dagelijks leven, maar ook op school. Veel leerlingen hebben er moeite mee. Ze benaderen lezen vaak nog als het vormen van woorden uit letters en het aan elkaar rijgen van woorden tot zinnen. Helaas volgt begrip niet vanzelf.Begrijpend lezen is het vermogen om te lezen met begrip. Dat dit vooral een denkactiviteit inhoudt, waarbij je als lezer actief betrokken bent, ervaren leerlingen in deze leescursus. In leerjaar 1 maken we de vergelijking tussen lezen en het maken van een legpuzzel.
NederlandsMBOPraktijkonderwijsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1
StappenplanJe krijgt op school veel met lezen te maken. De tekst begrijpen lukt niet altijd meteen. Vaak is het nodig even te puzzelen. Vorm je een beeld. Bekijk de ‘buitenkant’ van de tekst.Bedenk wat je nu al weet (dat zijn je ‘hoekstukken’).Let daarna alleen op de alinea’s (de ‘zijkantjes’).Vul dan pas de details in. Je zoekt de betekenis op van moeilijke woorden. Je zoekt antwoorden op alle vragen.Uiteindelijk kun je de tekst in je eigen woorden samenvatten. De ‘puzzel’ is compleet.Differentiatie binnen het oefenprogramma SCORE Begrijpend lezenWe adviseren deze lessenreeks te geven vóórdat leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met het oefenprogramma SCORE Begrijpend lezen. Daarin wordt consequent met het stappenplan geoefend, aan de hand van een veelheid aan teksten, waaronder passages uit schoolboeken.In SCORE oefenen leerlingen op hun eigen niveau. Ook leerlingen die al op niveau 1F gaan werken, kunnen meedoen met de lessen uit dit lesplan.
Les 1: De tekst als puzzel
Leerlingen denken vaak dat lezen iets is dat je 'letter voor letter' doet, op de automatische piloot.In deze eerste les richten we de aandacht op lezen als een actieve denkactiviteit. De legpuzzel is een metafoor. (Probeer deze les gratis uit.)
Les 2: Kijken voordat je leest
Je hoeft een tekst niet eens te lezen, om er al iets over te weten. Het is simpel om hem te bekijken. Bedenk wat je dan al weet.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)
SCORE Nederlands vo/mboSCORE Nederlands vo/mbo