Begrippenles Sociaal Maatschappelijk

Sociaal maatschappelijke dimensie
Samenvatting begrippen 
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Sociaal maatschappelijke dimensie
Samenvatting begrippen 

Slide 1 - Tekstslide

Planning van vandaag
Introductie (5 min)
Herhaling begrippen (20 min)
Memoryspel (20 minuten) 
Nabespreken les (10 min) 
Afsluiting (5 min) 

Waarom is deze les (belangrijk)?  > Onderzoek

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen persoonlijke identiteit en sociale identiteit?

Slide 3 - Open vraag

Uitleg 
Persoonlijk identiteit
Je persoonlijke identiteit zijn de kenmerken die bij jou passen. Deze kenmerken maken jou anders dan anderen. Bij voorbeeld je uiterlijk, gedrag, afkomst, interesses, hobby’s, karakter en overtuigingen.
Sociale identiteit
Je sociale identiteit zijn de relaties en het gedrag die horen bij de rollen die je hebt in de groepen waar je bij hoort.

Slide 4 - Tekstslide

"Omdat mijn vrienden roken ben ik ook gaan roken." Dit is een vorm van:
A
Normen
B
Waarden
C
Groepsgedrag
D
Gewoonte

Slide 5 - Quizvraag

Uitleg
Groepsgedrag is gedrag van leden van een specifieke groep. Binnen deze groep is dit gedrag normaal. 


Slide 6 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen normen en waarden?

Slide 7 - Open vraag

Uitleg 
Een waarde is iets wat een persoon of een groep belangrijk vindt in het leven
Een norm is een idee over wat normaal is of een regel over hoe je je moet gedragen.

Slide 8 - Tekstslide

Dominante cultuur
Subcultuur

Slide 9 - Sleepvraag

Uitleg 
Cultuur
Cultuur is al die dingen die mensen denken, doen en hebben, bijvoorbeeld gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, muziek en voorwerpen, taal, eetgewoonten, kleding en huizen.

Subcultuur
Binnen een grote groep zijn weer allerlei kleine groepen met eigen normen, kledingstijlen of gewoonten. Dit zijn subculturen.
Een subcultuur is een onderdeel van een grotere cultuur, waarin afwijkende normen, regels, waarden en doelen gelden.

Slide 10 - Tekstslide

Uitleg 
Gewoonte
Gewoonte betekent een manier van doen die je gewend bent. Je denkt er niet over na, maar doet het gewoon op die manier.
Tradities
Tradities zijn gewoonten en gebruiken die al heel lang bestaan. Ze worden van de ene generatie op de andere doorgegeven.

Slide 11 - Tekstslide

Leg het begrip multicultureel uit

Slide 12 - Open vraag

Uitleg
Multicultureel betekent: verschillende culturen bij elkaar. Een multiculturele samenleving betekent dat er in een land mensen met verschillende culturen leven.
 
In Nederland zijn er mensen met een Nederlandse cultuur, maar ook mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of andere cultuur.


Slide 13 - Tekstslide

Uitleg
De Nederlandse Grondwet is een Nederlandse wet over de belangrijkste rechten en plichten van de burgers en de bevoegdheden van koning, regering en het parlement.

Grondrechten zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en tegenover elkaar.

Discriminatie is het slechter behandelen van een groep of individu vanwege kenmerken die er niet toe doen in een situatie, bijvoorbeeld sekse, huidskleur, geaardheid, leeftijd, religie of handicap.

Slide 14 - Tekstslide

Leg het begrip stereotype uit

Slide 15 - Open vraag

Uitleg 
Een stereotype is een beeld over een groep mensen dat niet klopt met de werkelijkheid: te eenvoudig of juist overdreven.

Een vooroordeel is een mening over een persoon of groep die niet op feiten is gebaseerd.

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken. Dat mag zonder dat de overheid het vooraf controleert.


Slide 16 - Tekstslide

(.......) is een verhuizing waarbij iemand zich in een ander land vestigt.
A
Immigratie
B
Emigratie
C
Assimilatie
D
Integratie

Slide 17 - Quizvraag

(....) is het proces van aanpassing aan je omgeving
A
Segregatie
B
Assimilatie
C
Emigratie
D
Integratie

Slide 18 - Quizvraag

Uitleg 
Immigratie
Immigratie is een verhuizing waarbij iemand zich in een ander land vestigt.

Emigratie
Emigratie is een verhuizing waarbij iemand een land verlaat.

Slide 19 - Tekstslide

Uitleg
Integratie is de opname in een geheel, met name van bepaalde personen of bevolkingsgroepen in de maatschappij

Assimilatie is het proces van aanpassing aan je omgeving

Segregatie betekent afzondering van een bevolkingsgroep uit de maatschappij

Slide 20 - Tekstslide

Globalisering

Slide 21 - Woordweb

Uitleg 
Globalisering is het doorgaande proces van internationale uitwisseling van mensen, goederen, geld, en informatie (zoals kennis en cultuur)

Tolerant betekent de bereidheid om met mensen samen te leven die een andere mening, levensstijl, overtuiging of godsdienst hebben.

Slide 22 - Tekstslide

Memoryspel uitleg
- Steen papier schaar wie begint. 
- 3 Groepjes, 2 rondes 
Ronde 1: Zelf groepjes maken (8 minuten) 
Ronde 2: Winnaars tegen elkaar, 2e plek tegen elkaar etc.. (8 minuten) 

Winnaar krijgt een prijsje 

Slide 23 - Tekstslide

timer
8:00

Slide 24 - Tekstslide

Groepsinterview
- Hoe hebben jullie deze les ervaren ten opzichte van de andere lessen? 
- Wat vonden jullie ervan dat jullie een keuze hadden in de toetsvorm? 
- Wat vonden jullie fijn aan deze les? 
- Wat kan er de volgende keer beter? 
- Wat vonden jullie van de spelvorm? 
- Zouden jullie vaker zo'n les willen in plaats van de normale les?
- In het begin van de les heb ik uitleg gegeven over de planning en het belang van de les. Hoe ervaarde jullie dat? 
- Wat zijn andere spelvormen waar jullie lesstof beter van opnemen? 


Slide 25 - Tekstslide