Burgerschap cultuur en ik 2023

Burgerschap
Dimensie 1: Sociaal maatschappelijke dimensie 
Cultuur en identiteit
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Burgerschap
Dimensie 1: Sociaal maatschappelijke dimensie 
Cultuur en identiteit

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
  1. Wat hebben we de vorige les gedaan?
  2. Cultuur
  3.  Opdrachten waarden en normen

Lesdoel: Aan het einde van de les kan je de begrippen cultuur, waarden en normen uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige les gedaan? Schrijf minimaal 2 begrippen op die de vorige les zijn besproken.

Slide 3 - Tekstslide

Cultuur

Slide 4 - Woordweb

Cultuur
Cultuur: Het geheel van kenmerken, normen en waarden van een groep mensen.


Slide 5 - Tekstslide

Waarde:
Waarde: datgene wat je waardevol en belangrijk vindt.
Vaak wordt een waarde omschreven in één woord bijvoorbeeld: 
Beleefdheid, respect, eerlijkheid, vriendelijkheid en liefde.

Er zijn ook gedeelde waarden in de Nederlandse samenleving.
Bijvoorbeeld: Vrijheid, veiligheid, gelijkheid, rechtvaardigheid

Slide 6 - Tekstslide

Norm:
Norm: iets wat je doet. Normen gaan over het gedrag van iemand. Een norm laat zien hoe jij je waarde uit. Een norm wordt ook een ongeschreven regel genoemd.

Slide 7 - Tekstslide

Welke norm hoort bij de waarde eerlijkheid?

Slide 8 - Open vraag

Welke norm hoort bij de waarde beleefdheid?

Slide 9 - Open vraag

Welke norm hoort bij de waarde veiligheid?

Slide 10 - Open vraag

Wat denk jij? Kan je als mens ook geen cultuur hebben? Leg je antwoord uit

Slide 11 - Open vraag

Opdrachten burgerschap
1: Maak de 5 opdrachten over waarden en normen zelfstandig.

2: Als je klaar bent bespreek je de verschillen/overeenkomsten met je buurman/buurvrouw.

3: Klaar? Maak de opdrachten uit de licentie Thema 1: cultuur en identiteit.

Slide 12 - TekstslideMensen die een cultuur delen, begrijpen elkaar vaak beter.
Een gemeenschappelijke cultuur zorgt voor verbondenheid.

Slide 13 - Tekstslide

Noem voorbeelden van de Nederlandse Dominante cultuur

Slide 14 - Open vraag

Lesdoel:


Lesdoel: Aan het einde van de les kan je de begrippen cultuur, waarden en normen uitleggen.

Slide 15 - Tekstslide

Huiswerk opdracht: 
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jouw persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Slide 16 - Tekstslide

Einde les

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

In het nieuws: 

Slide 19 - Tekstslide

Sam vindt de waarde gezondheid belangrijk. Zijn norm is dat hij veel sport en gezond eet om gezond te blijven.

Welke waarde en welke norm heeft Sam?

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Tekstslide

Cultuur:
Het geheel aan kenmerken 

Slide 22 - Tekstslide

Symbolen
Symbool: een teken die een bepaalde betekenis heeft

Slide 23 - Tekstslide

Helden
Helden en heldinnen: Een bestaand of fictief persoon die veel betekenis heeft. 


Slide 24 - Tekstslide

Ritueel
Ritueel: Een ritueel is een handeling die je uitvoert die een bepaalde betekenis heeft.  


Slide 25 - Tekstslide

Waarde
Waarde: datgene wat jij belangrijk vindt 

Norm: Een regel die bij een waarde hoort. 

Belangrijke waarden in de klas: veiligheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid enz. 

Slide 26 - Tekstslide

Kan je ook geen cultuur hebben?

Slide 27 - Open vraag

Beschrijf je eigen Ui model van Hofsteden. 

Slide 28 - Tekstslide

Opdracht: het ui model
Opdracht 1: 
Maak je eigen ''Ui model''. 
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden heb jij?
Klaar? vergelijk jouw ''Ui model'' met die van je buurman. 

Opdracht 2: 
Maak het ui model van Defensie
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent defensie?
Klaar? Vergelijk jouw ''ui model'' van defensie met die van je buurman. 


Slide 29 - Tekstslide

Huiswerk opdracht: 
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jouw persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Slide 30 - Tekstslide

Identiteit
Identiteit: Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.

Je identiteit wordt gevormd door zowel aangeboren eigenschappen als aangeleerde eigenschappen. 
<Combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen 

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide