Stupid Young Heart - Movies that Matter Educatie

Stupid Young Heart
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerBurgerschapsonderwijs+1Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 4Studiejaar 1,2

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de film Stupid Young Heart (Selma Vilhunen, 2018). Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen en/of studenten de film Stupid Young Heart (Selma Vilhunen, 2018). De jonge en onbezonnen tiener Lenni is verliefd op de 15-jarige populaire Kiira. Ze zijn nog niet van school en hebben geen vaste relatie met elkaar, maar toch raakt Kiira onverwacht zwanger. Zonder veel hulp van hun alleenstaande moeders, moeten ze het zelf voor elkaar zien te boksen. Kiira probeert zo goed mogelijk voorbereidingen te treffen voor de komst van de baby, terwijl Lenni uitzoekt hoe hij een man moet worden. Op zoek naar een rolmodel raakt Lenni bevriend met Janne, lid van een lokale extreemrechtse groepering. Langzaam raakt Lenni in de ban van zijn nieuwe, foute vrienden. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • socialisatieproces
 • subculturen
 • rolmodellen
 • beïnvloeding door anderen
 • recht op zelfbeschikking
 • tienermoederschap
Leerdoelen
Na deze lessen kunnen leerlingen:
 • beschrijven hoe iemand zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het socialisatieproces herkennen;
 • uitleggen waarom mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op je gedrag en socialisatieproces;
 • benoemen wat het belang van rolmodellen is in het maken van keuzes en welk effect deze keuzes op je leven hebben;
 • beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun mening beïnvloed worden door anderen;
 • de betekenis van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen voor de maatschappij zien.
Werkwijze
 • In deze les bekijk je de film. De film is via de website van Movies that Matter kosteloos te leen. Je bestelt de dvd op deze pagina door in de rechterkolom op 'deze film bestellen' te klikken. 
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide, door op de printknop te drukken rechtsboven in het scherm.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
 • In de bijlage vind je nog een algemene, uitgebreide docenthandleiding, die je helpt door deze les te navigeren. Heb je al meer ervaring met het geven van onze lessen? Dan heb je de docenthandleiding waarschijnlijk niet meer nodig.

Onderdelen in deze les

Stupid Young Heart

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de les bij de film Stupid Young Heart.
Deel 1: Voor de film

Slide 2 - Tekstslide

Deel 1: Voor de film
In het eerste deel van deze les halen leerlingen voorkennis op en worden de thema's uit de film geïntroduceerd. 
Waar denk je dat de film over gaat?
Wat voor soort film verwacht je te gaan zien?
Wat betekent de titel Stupid Young Heart denk je?
Bekijk de trailer van Stupid Young Heart.

Slide 3 - Tekstslide

Bekijk met de leerlingen de trailer van de film Stupid Young Heart  en bespreek met hen de volgende vragen:
 • Waar denk je dat de film over gaat?
 • Wat voor soort film verwacht je te gaan zien?
 • Wat betekent de titel Stupid Young Heart denk je?
Hoe zou jij reageren als je er nu achter komt dat jij een kind verwacht?
Wat zou er in jouw leven veranderen als je nu vader of moeder wordt?
De film Stupid Young Heart gaat over twee tieners, Kiira en Lenni, die er plotseling achter komen dat ze een kind verwachten.

Slide 4 - Tekstslide

Onderwerp: Een kind verwachten.
Bespreek met de leerlingen dat Stupid Young Heart gaat over twee tieners, Kiira en Lenni, die er plotseling achter komen dat ze een kind verwachten. Bespreek met hen de volgende vragen:
 • Hoe zou jij reageren als je er nu achter komt dat jij een kind verwacht?
 • Wat zou er in jouw leven veranderen als je nu vader of moeder wordt?
Hoe zit het met jouw zelfbeschikking? Geef van de volgende onderwerpen aan of je daar zelf over beslist of anderen (bijvoorbeeld je ouders of vrienden) dit voor jou bepalen of dat je overlegt met anderen hierover (allebei).

1. Welke opleiding je gaat doen
2. Welke kleding je draagt
3. Wie je vrienden zijn
4. Met wie je een relatie hebt
5. Op wie jij stemt tijdens de verkiezingen
Nu Kiira heeft ontdekt dat ze zwanger is, staat ze voor een moeilijke keuze. Wil ze het kind houden of laat ze het kind weghalen? Kiira besluit om zelf deze beslissing te nemen. De vrijheid om je eigen keuzes te kunnen en mogen maken noem je zelfbeschikking.
Hoe belangrijk vind je het om over deze vijf onderwerpen je eigen keuzes te maken?
Heeft iemand ooit voor jou een keuze gemaakt die jouw leven heeft beïnvloed? Wat vond je daarvan?

Slide 5 - Tekstslide

Onderwerp: Zelfbeschikking
Bespreek met de leerlingen de term 'zelfbeschikking'. Gebruik hiervoor eventueel de informatie onder de hotspotbutton. Bespreek met hen de volgende vragen:
 • Hoe zit het met jouw zelfbeschikking? Over welke van de volgende onderwerpen beslis je zelf, beslissen anderen voor jou of overleg je met anderen hierover?
  1. Welke opleiding je gaat doen
  2. Welke kleding je draagt
  3. Wie je vrienden zijn
  4. Met wie je een relatie hebt
  5. Op wie jij stemt tijdens de verkiezingen
 • Hoe belangrijk vind je het om over deze vijf onderwerpen je eigen keuzes te maken?
 • Heeft iemand ooit voor jou een keuze gemaakt die jouw leven heeft beïnvloed? Wat vond je daarvan?
Extra informatie voor de docent, ook te vinden onder de hotspotbutton:
Nu Kiira heeft ontdekt dat ze zwanger is, staat ze voor een moeilijke keuze. Wil ze het kind houden of laat ze het kind weghalen? Kiira besluit om zelf deze beslissing te nemen. De vrijheid om je eigen keuzes te kunnen en mogen maken noem je zelfbeschikking.
Heb jij iemand op wie je graag zou willen lijken of wiens talenten en kwaliteiten je bewondert? Dit is dan jouw rolmodel. Beschrijf wie dit is.
Hoe is het jouw rolmodel gelukt om deze dingen te kunnen? Beschrijf wat jouw rolmodel heeft geoefend om dit te kunnen.
Wat kan of doet jouw rolmodel dat jij ook graag zou kunnen of willen doen?
Kiira en Lenni hebben beide geen vader in de buurt. Lenni is erg op zoek naar een vaderfiguur, die een rolmodel voor hem kan zijn. 

Een rolmodel is een voorbeeld voor hoe jij ook zou willen zijn. Vaak heeft je rolmodel talenten en kwaliteiten die jij ook graag zou willen hebben. Of je wilt er net zo uitzien als diegene.

Slide 6 - Tekstslide

Onderwerp: Rolmodellen.
Bespreek met de leerlingen de term 'rolmodellen'. Bespreek vervolgens met hen de volgende vragen:
 • Heb jij iemand op wie je graag zou willen lijken of wiens talenten en kwaliteiten je bewondert? Dit is dan jouw rolmodel. Beschrijf wie dit is.
 • Wat kan of doet jouw rolmodel dat jij ook graag zou kunnen of willen doen?
 • Hoe is het jouw rolmodel gelukt om deze dingen te kunnen? Beschrijf wat jouw rolmodel heeft geoefend om dit te kunnen.
Tip! Heb je voldoende tijd met jouw klas en wil je jouw leerlingen onderzoek laten doen naar hun rolmodellen? Laat leerlingen aan de hand van bovenstaande vragen een poster maken over hun rolmodel. Laat hen de poster presenteren voor de klas of voor een klein groepje klasgenoten. Geef de toehoorders gelegenheid om vragen te stellen.

Extra informatie voor de docent, ook te vinden onder de hotspotbutton:
Kiira en Lenni hebben beide geen vader in de buurt. Lenni is erg op zoek naar een vaderfiguur, die een rolmodel voor hem kan zijn. Een rolmodel is een voorbeeld voor hoe jij ook zou willen zijn. Vaak heeft je rolmodel talenten en kwaliteiten die jij ook graag zou willen hebben. Of je wilt er net zo uitzien als diegene.
Tot welke groep of cultuur behoor jij? Je kunt er meerdere noemen.
In de film wordt Lenni opgenomen in de groep van Janne. Iedereen behoort wel tot een groep, cultuur en/of samenleving. Je hoort misschien wel bij een voetbalclub of bij een groep skaters. Je kunt ook denken aan je vriendegroep of familie. 

Als je in Nederland woont, behoor je ook tot de Nederlandse cultuur. Je kunt daarnaast ook nog tot een andere cultuur behoren, bijvoorbeeld de Marrokaanse, Turkse of Limburgse cultuur.

Slide 7 - Tekstslide

Onderwerp: Het vormen van je mening: beïnvloeding door anderen.
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Tot welke groep of cultuur behoor jij? Je kunt er meerdere noemen.
 • Wat vindt jouw groep belangrijk? Beschrijf gedrag, meningen en interesses die bij jouw groep horen?
 • Aan welke regels moet jij je houden om bij jouw groep te horen? Beschrijf tenminste twee normen die gelden in jouw groep.
 • Mag jij binnen jouw vriendengroep over sommige dingen anders denken dan je vrienden?
Extra informatie voor de docent, ook te vinden onder de hotspotbutton:
Lenni wordt opgenomen in de groep van Janne. Iedereen behoort wel tot een groep, cultuur en/of samenleving. Je hoort misschien wel bij een voetbalclub of bij een groep skaters. Je kunt ook denken aan je vriendengroep of je familie. Als je in Nederland woont, behoor je ook tot de Nederlandse cultuur. Je kunt daarnaast ook nog tot een andere cultuur behoren, bijvoorbeeld de Marokkaanse, Turkse of Limburgse cultuur.

Als je tot een groep behoort, omring je je met deze mensen. Je neemt elkaars gedrag, meningen, smaak en interesses over. Dat gebeurt ook bij Lenni. Dit noem je socialisatie. Socialisatie is het proces waarbij iemand - bewust of onbewust - de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Bij elke groep horen weer andere waarden (iets wat jij belangrijk vindt) en normen (de gedragsregels die hierbij horen). Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn dat je fatsoenlijk bent. Een gedragsregel kan dan zijn dat je met mes en vork eet. 
Wat vindt jouw groep belangrijk? Beschrijf gedrag, meningen of interesses die bij jouw groep horen.
Aan welke regels moet jij je houden om bij jouw groep te horen? Beschrijf tenminste twee normen die gelden in jouw groep.
Mag jij binnen jouw vriendengroep over sommige dingen anders denken dan je vrienden?
Als je tot een groep behoort, omring je je met deze mensen. Je neemt elkaars gedrag, meningen, smaak en interesses over. Dat gebeurt ook bij Lenni. Dit noem je socialisatie. Socialisatie is het proces waarbij iemand - bewust of onbewust - de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. 

Bij elke groep horen weer andere waarden (iets dat jij belangrijk vindt) en normen (de gedragsregels die hierbij horen). Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn dat je fatsoenlijk bent. Een gedragsregel kan dan zijn dat je met mes en vork eet.

Slide 8 - Tekstslide

Onderwerp: Het vormen van je mening: beïnvloeding door anderen (vervolg).
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Tot welke groep of cultuur behoor jij? Je kunt er meerdere noemen.
 • Wat vindt jouw groep belangrijk? Beschrijf gedrag, meningen en interesses die bij jouw groep horen?
 • Aan welke regels moet jij je houden om bij jouw groep te horen? Beschrijf tenminste twee normen die gelden in jouw groep.
 • Mag jij binnen jouw vriendengroep over sommige dingen anders denken dan je vrienden?
Extra informatie voor de docent, ook te vinden onder de hotspotbutton:
Lenni wordt opgenomen in de groep van Janne. Iedereen behoort wel tot een groep, cultuur en/of samenleving. Je hoort misschien wel bij een voetbalclub of bij een groep skaters. Je kunt ook denken aan je vriendengroep of je familie. Als je in Nederland woont, behoor je ook tot de Nederlandse cultuur. Je kunt daarnaast ook nog tot een andere cultuur behoren, bijvoorbeeld de Marokkaanse, Turkse of Limburgse cultuur.

Als je tot een groep behoort, omring je je met deze mensen. Je neemt elkaars gedrag, meningen, smaak en interesses over. Dat gebeurt ook bij Lenni. Dit noem je socialisatie. Socialisatie is het proces waarbij iemand - bewust of onbewust - de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Bij elke groep horen weer andere waarden (iets wat jij belangrijk vindt) en normen (de gedragsregels die hierbij horen). Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn dat je fatsoenlijk bent. Een gedragsregel kan dan zijn dat je met mes en vork eet. 
Verdiepingsopdracht
Wat is herkenbaar voor de groep op de foto?
Wat vind je ervan dat de fotografen deze mensen hebben ingedeeld in groepen?
Herken je jezelf in een (of meerdere) van de groepen? Zo ja, welke?
Scroll door de verschillende fotoreeksen op de website van Exactitudes.

Slide 9 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht (optioneel)
Bekijk met de leerlingen/studenten de website van Exactitudes. Arie Versluis en Ellie Uyttenbroek doen meer dan twintig jaar onderzoek naar verschillende subculturen en leggen dit onderzoek vast op foto. Onderzoek met de leerlingen/studenten een aantal van deze fotoreeksen van verschillende groepen mensen. Bespreek met hen de volgende vragen:
 • Wat is herkenbaar voor de groep op de foto?
 • Wat vind je ervan dat de fotografen deze mensen hebben ingedeeld in groepen?
 • Herken je jezelf in een (of meerdere) van de groepen? Zo ja, welke?
Deel 2: De film

Slide 10 - Tekstslide

Deel 2: De film
In dit deel van deze les bekijken leerlingen de film.
Je bekijkt nu de film Stupid Young Heart.

Slide 11 - Tekstslide

Bekijk met de leerlingen/studenten de film.

De film is kosteloos te leen op dvd via de website van Movies that Matter. Ga naar deze pagina op de website van Movies that Matter en klik vervolgens in de rechterbovenhoek op 'Deze film bestellen'.

Heb je vragen over het lenen van films bij Movies that Matter? Mail gerust naar educatie@moviesthatmatter.nl of bel 020-2807612.
Deel 3: Na de film

Slide 12 - Tekstslide

Deel 3: Na de film
In dit deel van de les bespreken leerlingen de film na.
Staat Kiira positief of negatief tegenover het nieuws dat ze zwanger is?
Hoe staat Lenni tegenover het nieuws?
Denk je dat je op 15-jarige leeftijd goed kunt weten wat een kind nodig heeft? Waarom wel of niet?
Wat moeten Kiira en Lenni doen om hun kind een veilige omgeving te bieden denk je?
Elk kind heeft recht op veiligheid. Dat is vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Ieder kind moet dus kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

Slide 13 - Tekstslide

Onderwerp: Zwangerschap.
Bespreek met de leerlingen/studenten het kinderrecht 'Elk kind heeft recht op veiligheid'. Bekijk daarvoor eventueel deze thema-pagina over veiligheid op de website van kinderrechten.nl. Bespreek vervolgens met hen de volgende vragen:
 • Staat Kiira positief of negatief tegenover het nieuws dat ze zwanger is? Leg je antwoord uit.
 • Hoe staat Lenni tegenover het nieuws?
 • Denk je dat je op 15-jarige leeftijd kan weten wat een kind nodig heeft?
 • Wat moeten Kiira en Lenni doen om hun kind een veilige omgeving te bieden denk je?
Extra informatie voor de docent:
Elk kind heeft recht op veiligheid. Dat is vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Ieder kind moet dus kunnen opgroeien in een veilige omgeving.
Ook tijdens de zwangerschap wil Kiira laten zien dat ze het zelf kan. Vind je dit verstandig van Kiira of had ze meer hulp moeten vragen?
Kiira beslist zonder hulp of overleg met anderen om het kind te houden. Wat vind jij: had Kiira haar moeder mee moeten laten gaan naar de arts en de keuze voor het kind aan haar moeder moeten voorleggen?

Slide 14 - Tekstslide

Onderwerp: Rolmodellen.
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Kiira beslist zonder hulp of overleg met anderen om het kind te houden. Wat vind jij: had Kiira haar moeder mee moeten laten gaan naar de arts en de keuze voor het kind aan haar moeder moeten voorleggen?
 • Ook tijdens de zwangerschap wil Kiira laten zien dat ze het zelf kan. Vind je dit verstandig van Kiira of had ze meer hulp moeten vragen?
Vind jij Janne een goed rolmodel voor Lenni? Waarom wel of niet?
Wanneer is iemand een positief rolmodel denk je?
Denk jij dat Lenni bewust kiest voor Janne als rolmodel?
Heb jij je rolmodel bewust gekozen? Beschrijf hoe jij voor je rolmodel hebt gekozen.

Slide 15 - Tekstslide

Onderwerp: Rolmodellen (vervolg).
Bespreek met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Lenni is op zoek naar iemand die hem kan helpen in de verwarrende tijd naar het aanstaande vaderschap toe. Wat voor begeleiding heeft Lenni volgens jou nu nodig?
 • Vind jij Janne een goed rolmodel voor Lenni? Waarom wel of niet?
 • Wanneer is iemand een positief rolmodel denk je?
 • Denk jij dat Lenni bewust kiest voor Janne als rolmodel?
 • Heb jij je rolmodel bewust gekozen? Beschrijf hoe jij voor je rolmodel hebt gekozen.
Vind je dat Janne zijn mening over immigranten zomaar mag geven? Waarom wel of niet?
Ervaar je zelf wel eens dat je een vooroordeel over iemand hebt?
Vind je dat Lenni de mening over immigranten, die hij van Janne overneemt, goed onderzoekt?
In de film laat Janne duidelijk zijn mening horen over immigranten. Soms is zijn mening best wel hard. Iedereen heeft een eigen mening en iedereen mag deze mening uiten, tenzij deze mening als kwetsend ervaren kan worden door anderen. Dit heet vrijheid van meningsuiting.
Je mening kan ook gebaseerd zijn op vooroordelen. Dat betekent dat je een sticker op iemand plakt zonder te onderzoeken of wat jij over diegene denkt ook echt waar is.

Slide 16 - Tekstslide

Onderwerp: vrijheid van meningsuiting.
Bespreek met de leerlingen/studenten de termen 'vrijheid van meningsuiting' en 'vooroordelen'. Gebruik eventueel de informatie onder de hotspotbuttons. Bespreek vervolgens met hen de volgende vragen:
 • Vind je dat Janne zijn mening over immigranten zomaar mag geven? Waarom wel of niet?
 • Ervaar je zelf wel eens dat je een vooroordeel over iemand hebt?
 • Vind je dat Lenni de mening over immigranten, die hij van Janne overneemt, goed onderzoekt?
Tip! De eerste vraag is ook interessant als stelling in een discussie. Laat leerlingen/studenten met elkaar in gesprek gaan over de stelling 'Janne mag zijn mening over immigranten zomaar geven.'

Extra informatie voor de docent, ook te vinden onder de hotspotbutton:
In de film laat Janne duidelijk zijn mening horen over immigranten. Soms is zijn mening best wel hard. Iedereen heeft een eigen mening en iedereen mag deze mening uiten, tenzij deze mening als kwetsend kan worden ervaren door iemand anders. Dat heet vrijheid van meningsuiting.

Extra informatie voor de docent, ook te vinden onder de hotspotbutton:
Je mening kan ook gebaseerd zijn op vooroordelen. Dat betekent dat je een sticker op iemand plakt zonder te onderzoeken of wat jij over diegene denkt ook echt waar is.
Lenni en zijn vrienden geven immigranten de schuld van hun problemen. Vind je het nuttig van Lenni om een ander de schuld te geven van je eigen problemen?
Helpt dit Lenni om zijn eigen leven op orde te krijgen? Waarom wel of niet?

Slide 17 - Tekstslide

Onderwerp: Vooroordelen in de multiculturele samenleving.
Bespreek met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Lenni en zijn vrienden geven immigranten de schuld van hun problemen. Vind je het nuttig van Lenni om een ander de schuld te geven van je eigen problemen?
 • Helpt dit Lenni om zijn eigen leven op orde te krijgen? Waarom wel of niet?
Extra informatie voor de docent:
In de film laten Lenni's nieuwe vrienden hem 'inzien' dat immigranten de schuld van hun problemen zijn. Zij vinden dat geweld gebruiken tegen immigranten de problemen kan oplossen. ook Lenni keert zich, beïnvloed door zijn vrienden, langzaam maar zeker tegen immigranten. Soms reageert hij zich met geweld op hen af, bijvoorbeeld wanneer hij een ruit ingooit.
Lenni schrikt erg als hij de baby ziet. Hij lucht zijn hart toevallig bij buurman Abdi, tegen wie hij niet altijd aardig is. Stel dat jij Abdi was: zou jij Lenni ook hebben geholpen?
Denk je dat Lenni door het contact met buurman Abdi anders over mensen met een migratie-achtergrond gaat denken? Leg je antwoord uit.

Slide 18 - Tekstslide

Onderwerp: Je eigen keuze?
Bespreek met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Lenni schrikt erg als hij de baby ziet. Hij lucht zijn hart toevallig bij buurman Abdi, tegen wie hij niet altijd aardig is. Stel dat jij Abdi was: zou jij Lenni ook hebben geholpen?
 • Denk je dat Lenni door het contact met buurman Abdi anders over mensen met een migratie-achtergrond gaat denken? Leg je antwoord uit.
Stupid Young Heart heeft een open einde. De filmmaker vertelt je niet precies hoe het verhaal afloopt. Hoe denk je dat het Kiira en Lenni zal vergaan in de opvoeding van het kind?

Slide 19 - Tekstslide

Onderwerp: Open einde.
Bespreek met de leerlingen/studenten de volgende vraag:
 • Stupid Young Heart heeft een open einde. De filmmaker vertelt je niet precies hoe het verhaal afloopt. Hoe denk je dat het Kiira en Lenni zal vergaan in de opvoeding van het kind?
Stupid Young Heart

Slide 20 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les.

Met jouw klas nog een andere les volgen bij een Movies that Matter-film? Bekijk het filmaanbod met lesmateriaal hier.