1.4 Dichtheid

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Eerlijk vergelijken wat zwaarder is.
1) Neem overal één kubieke centimeter van (1cmx1cmx1cm)
2) Leg het blokje op 
     een weegschaal.
3) Je hebt nu het aantal
     gram per kubieke
     centimeter. Dit is de 
     dichtheid.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

                          Dichtheid bepalen
Welke stof is dit ?
Je hebt een massa van 34 gram die 4 
groot is.
cm3

Slide 7 - Tekstslide

Dichtheid berekenen 
Deel de massa (in gram) door het volume (in           )

cm3

Slide 8 - Tekstslide

De dichtheid van aluminium is 2,7 g/
Dichtheid is een stofeigenschap, want deze is altijd hetzelfde voor een stof. Ook als je het doormidden zaagt.
cm3

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

geg:


Gevr:

Opl:
Het is geen zuiver goud, want de dichtheid is kleiner dan die van zuiver goud (  19,3          )       
cm3g

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

a) Bereken de 
dichtheid van 
stof b en c.

b) Zoek op 
van welk materiaal ze gemaakt zijn.

Slide 13 - Tekstslide
Blokje b is van aluminium

Blokje c is van messing.
b)
c)

Slide 14 - Tekstslide

Bepaal de dichtheid van de 
schroef.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

   a) Bereken de dichtheid telkens.

  b) Wat is de naam van de stof met 
      dezelfde dichtheid ?

Slide 17 - Tekstslide

Ijzer heeft een dichtheid van 
7,9 g/cm3.

Slide 18 - Tekstslide

a) Hoe kun je aan de getallen zien dat het dezelfde vloeistof betreft ?

b) Welk volume moet op een fles van 200 g komen te staan ?

Slide 19 - Tekstslide