3.4 Atoombouw

3.4 Atoombouw
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

3.4 Atoombouw

Slide 1 - Tekstslide

In deze les leer je...
  • hoe een atoom opgebouwd is
  • Wat neutronen, protonen en elektronen zijn
  • wat het atoomnummer betekent
  • wat een isotoop is
  • hoe het massagetal van een atoom berekend word

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

In het atoommodel van Dalton word een atoom voorgesteld als een massief balletje met een eigen formaat

Het atoommodel van Thomson beschrijft het atoom als een positief geladen bol met daarin negatief geladen deeltjes (rozijnen in een krentenbol)

Rutherford ontdekt dat de positief geladen deeltjes in de kern van een atoom zitten en de negatief geladen deeltjes er in een wolk omheen.

Bohr ontdekte iets later dat de negatieve elektronen zich op specifieke afstanden van de kern bevinden
De geschiedenis van het atoommodel

Slide 4 - Tekstslide

Anatomie van een atoom
De kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen.
Hiernaast zie je een lithium (Li) atoom. In de kern zitten 3 protonen en 4 neutronen.
In de wolk om de kern vind je elektronen In het geval van lithium zijn het er 3
naam
lading
massa (u)
proton
1+
1
elektron
1-
0
neuron
neutraal
1

Slide 5 - Tekstslide

atoomnummers
Atomen hebben allemaal een vergelijkbare opbouw, maar verschillen in de samenstelling van neutronen, protonen en elektronen.

Het aantal protonen in een atoom kun je altijd aflezen uit het periodiek systeem. Het atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in een atoom, dat is uniek voor een atoomsoort.

Het aantal elektronen is gelijk aan het aantal protonen, een atoom is daarom altijd een ongeladen deeltje

Slide 6 - Tekstslide

hoeveel protonen heeft Berylium?

Slide 7 - Open vraag

Het aantal electronen = gelijk aan ....?

Slide 8 - Open vraag


Welke atoomsoort is hier afgebeeld?

Slide 9 - Open vraag

Isotopen
het aantal neutronen in een atoom kan verschillen. Dit heeft geen invloed op de chemische eigenschappen van een stof.

Een koolstof atoom heeft altijd 6 protonen, maar kan 6, 7 of 8 neutronen hebben. Dit noemen we isotopen.

Het massagetal van een atoom is de som van het aantal protonen en neutronen. Dit verschilt dus afhankelijk van welk isotoop je hebt.
atoomsoort
 koolstof (C-12)
koolstof (C-14)
atoomnummer
6
6
aantal protonen
6
6
aantal elektronen
6
6
aantal neutronen
6
8
massagetal
12
14

Slide 10 - Tekstslide

Een isotoop van waterstof is deuterium of, H-2.
Waar staat die 2 voor?
A
protonen
B
neutronen
C
electronen
D
massagetal

Slide 11 - Quizvraag

Waterstof (H) heeft atoomnummer 1.
Hoeveel protonen, electronen en neutronen heeft H-2?

Slide 12 - Open vraag

Aan de slag!
Je kunt nu de B en C opgaven van 3.4 afmaken.

Slide 13 - Tekstslide