6.1 en 6.2

Online les 
 • Camera aan, microfoon uit.
 • Wil je iets vragen/zeggen, dan zijn er 3 manieren:
 1. Stuur je vraag in de lessonup;
 2. Handje in teams;
 3. Wacht op een geschikt moment. 
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Online les 
 • Camera aan, microfoon uit.
 • Wil je iets vragen/zeggen, dan zijn er 3 manieren:
 1. Stuur je vraag in de lessonup;
 2. Handje in teams;
 3. Wacht op een geschikt moment. 

Slide 1 - Tekstslide

6. Pluriforme samenleving
KGT
6.1 Leven tussen verschillende culturen
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?

BB
4.1Slide 2 - Tekstslide

Pluriforme samenleving

 • Samenleving van mensen met verschillende culturen en   leefstijlen 
 • Pluriform betekent veelvormig of veelkleurig

Slide 3 - Tekstslide

Cultuur
Definitie:
 • Alle waarden,  normen en gewoontes die mensen in een bepaalde groep met elkaar delen. 
 • Die groepen noemen we cultuurgroepen.

Slide 4 - Tekstslide

Wat is cultuur?
A
Het geheel aan gewoonten en (gedrags-)regels dat bij een volk/groep hoort.
B
Het verdelen van regels in belangrijk en onbelangrijk.
C
Normen en waarden die ik alleen heb.

Slide 5 - Quizvraag

Dominante cultuur
 • De normen, waarden en gewoonten van de meeste mensen in een land.

 • Bijvoorbeeld: de intocht van Sinterklaas of 's avonds rond zes uur warm eten, oliebollen met oud en nieuw.

 • Maar ook: Nederlands spreken, vrijheid van meningsuiting, directheid, op de fiets naar school.

Slide 6 - Tekstslide

Cultuur
De Nederlandse cultuur :
 • Waarden en Normen die voor de hele samenleving gelden
 • De Nederlandse cultuur is in ons land de dominante Cultuur
 • Dat betekent: 
 • Een cultuur die bij een heel land hoort

Slide 7 - Tekstslide

Wat hoort bij de Nederlandse cultuur?

Slide 8 - Woordweb

Slide 9 - Video

Subculturen
 • Een subcultuur is de cultuur van een kleine groep binnen de samenleving.

 • Subculturen hebben te maken met: geloof, muzieksmaak, werk, woonplaats en afkomst.

 • Je gedraagt je volgens de normen, waarden en gewoonten van de subcultuur.

 • Je hoort meestal bij meerdere subculturen.

Slide 10 - Tekstslide

(Sub-) culturen
Dit kan je onder andere onderscheiden op gebied van:
 • Etnisch (Afkomst, bv Marokaans)
 • Geloof (Katholiek, Islamitisch of Joods)
 • Woonplaats (Meterik)
 • Hobby (Handbal)
 • Leeftijd (Jongeren)
 • enz. enz. 

Slide 11 - Tekstslide

(Sub-) culturen
 • Je hoort bij een subcultuur, omdat je graag omgaat met mensen die op jou lijken! (groepsidentiteit)
 • Je kan bij meerdere subculturen horen!

Slide 12 - Tekstslide

Maar wat hoort er bij de Limburgse cultuur?

Slide 13 - Woordweb

Dominante cultuur
Subcultuur

Slide 14 - Sleepvraag

Vooroordelen
Zonder dat je iemand kent, heb je vaak meteen een beeld of oordeel. Als zo’n beeld niet op feiten is gebaseerd, noem je dat een vooroordeel.
Slide 15 - Tekstslide

Stereotype
Een vooroordeel dat niet op één persoon slaat, maar op een hele groep.


Bedenk twee stereotype beelden die bestaan over Nederlanders.

Slide 16 - Tekstslide

Bedenk twee stereotype beelden die bestaan over Nederlanders.

Slide 17 - Open vraag

Bedenk twee stereotype beelden die bestaan over Limburgers.

Slide 18 - Open vraag

Ongelijke behandeling
Dit kan een gevolg zijn van stereotypering en/of vooroordelen.

Discriminatie = Als je iemand in dezelfde situatie anders behandelt.

Discriminatie kan plaats vinden op basis van:
 • culturele achtergrond 
 • racisme = discriminatie op grond van iemands huidskleur. 
 • uiterlijk.
 • sekse (man of vrouw) of seksuele geaardheid.
 • seksisme: discriminatie op grond van iemands sekse.
 • leeftijd.Slide 19 - Tekstslide

Respect en tolerantie
Tolerantie = Tolerant zijn betekent dat je er geen probleem mee hebt dat mensen anders zijn of andere normen en waarden hebben dan jij.

Respect = Een ander in zijn of haar waarde laten

 • Tolerantie heeft veel te maken met respect. Door tolerant te zijn, laat je zien dat je mensen die anders zijn respecteert.Slide 20 - Tekstslide

Tolerantie
Dominante cultuur
Subcultuur
pluriforme samenleving
dat je er geen probleem mee hebt dat mensen anders zijn of andere normen en waarden hebben dan jij.

Slide 21 - Sleepvraag

Eind van de les
 • Volgende les --> migratie;
 • weer op school;
 • geen vragen meer--> mag je MS teams afsluiten 

Slide 22 - Tekstslide