Positie van de kunstenaar

Positie van de kunstenaar
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
CultuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Positie van de kunstenaar

Slide 1 - Tekstslide

In dit hoofdstuk...
- Bekijken we de kunstenaar als ambachtsman
- Bekijken we de kunstenaar als vervalser
- Bekijken we de kunstenaar als experimenteerder
- Bekijken we de kunstenaar als designer
- Bekijken we de kunstenaar als maatschappijcriticus

Slide 2 - TekstslideDe kunstenaar als ambachtsman

Slide 3 - Tekstslide

Middeleeuwen
- Kunstenaars waren ambachtslieden (smid, timmerman, metselaar,...)
- Verschillende soorten kunsten:
  1. Vrije kunsten (artes liberales)
  2. Praktische kunsten (artes mechanicae)
  3. Onzekere kunsten (artes incertae)

Slide 4 - Tekstslide

Vrije kunsten
- Meeste aanzien
- Beoefend door adel en clerus
- Denkwerk, schrijfwerk en spreekvaardigheid + kennis van Latijn

Slide 5 - Tekstslide

Praktische kunsten
- Praktische ambachten
- Ambachten zoals weven, metselen, koken,...
- Beeldende kunsten vallen hier ook onder
- Ambachtslieden verenigden zich in gilden

Slide 6 - Tekstslide

Onzekere kunsten
- Laagst op de ladder en dus minst aanzien in de maatschappij
- Magie, astrologie,...

Slide 7 - Tekstslide

Vrije kunsten
Praktische kunsten
Onzekere kunsten

Slide 8 - Sleepvraag

Meesterschap 
- Renaissance: kunst als individuele expressie
- Groter maatschappelijk aanzien voor kunstenaar
- Alberti: kunst op niveau van vrije kunsten brengen (werk: de pictura)
- Centraal in renaissance: mens zelf
- Kenmerkend voor kunst: zelfportretten

Slide 9 - Tekstslide

Mecenaat
- Steun en belangstelling van de rijken (koningen, keizers, pausen, ...) was nodig voor de ontwikkeling van kunst
- Mecenaat: geld geven aan kunstenaars om kunst te ontwikkelen
- Nodig voor kunstenaars om hun volledig aan hun kunst te kunnen wijden. 

Slide 10 - Tekstslide
De kunstenaar als vervalser

Slide 11 - Tekstslide

Valse kunst
- Waar veel vraag naar is wordt vervalst
- Oudste rechtzaak: 1506: Dürer vs. Raimondi
- Uitspraak: Raimondi had nu eenmaal talent - Dürer moest gevleid zijn
- Bekendste vervalser: Spaanse vervalser (werd zelfs verzameld en tentoon gesteld)

Slide 12 - Tekstslide

1

Slide 13 - Video

01:29
Hoeveel procent van de bezoekers kan het vervalste schilderij spotten?
Minder dan 10%
10 - 20%
20 - 30%
30 - 40%
40 - 50%
50 - 60%
60 - 70%
70 -80 %
80 - 90%
Meer dan 90%

Slide 14 - Poll

Welk schilderij is het origineel?
A
Links
B
Rechts

Slide 15 - Quizvraag

Welk effect had deze uitdaging op het kijken naar de kunstwerken?

Slide 16 - Open vraag

Wat wilde Fishbone bereiken met dit project?
A
Aantonen dat vervalsing ook kunst is
B
Aantonen dat kunst ook goedkoop kan zijn
C
Mensen laten nadenken over hoe ze kunst bekijken en waarderen
D
Mensen laten nadenken over hoe kunst gemaakt wordt

Slide 17 - Quizvraag

Een prachtige kopie van een bestaand werk is ook kunst
Ja
Nee

Slide 18 - Poll

De kunstenaar als experimenteerder

Slide 19 - Tekstslide

Experimenteren en vernieuwen
- Sommige kunstenaars: grenzen opzoeken en experimenteren met materiaal, ruimte, publiek,...
- Avant-garde: vernieuwende stroming, stroming die nieuwe ideeën lanceert, experimenteert met nieuwe vormen of materialen of afwijkt van de culturele norm

Slide 20 - Tekstslide

Marcel Duchamp (Avant-garde kunstnaar)
- Alledaagse voorwerpen presenteren als schilderijen (soms met kleine aanpassing)
- Readymades of objets trouvés
- Opvatting: alles kan kunst zijn 

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Ben je het eens met Duchamp: alles kan kunst zijn

Slide 23 - Open vraag

Dadaïsme
- Provocerende kunststroming
- Gebruik van alledaagse voorwerpen
- Doel: afzetten tegen verleden en publiek choqueren met anti-kunst. 
- Assemblages: objecten die ze samenstelden uit readymades

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Surrealisme
- Komt voort uit dadaïsme
- Koppelt irrationele activiteit aan vertolking van het onbewuste denken

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Zoek een surrealistisch werk op internet dat je mooi vindt

Slide 29 - Open vraag

Conceptuele kunst
- Stroomde ook voort uit ideeën van Duchamp
- Idee is belangrijker dan de manier waarop ze geuit worden

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Link

Richard Rogers
- Architectuur maakt sociale verandering mogelijk
- Ontwerper van Centre Pompidou
            - Alle leidingen en constructieve elementen als decoratie                    aan buitenkant van het gebouw
           - Buizen kregen een kleur afhankelijk van hun functie
- Ontwerper van Lloyd's building (Londen - Inside out building)
           - Zelfde principe als Centre Pompidou

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Experimenteren en creëren
- Jack Kerouac: Beat Generation (literaire groep)
           Afzetten tegen Amerikaanse middenklasse
           Innovatieve literatuur
           Beroemd om seksuele experimenten en druggebruik
           Schreef 'on the road' in 3 weken (18u per dag) onder                           invloed van drugs (benzedrine)
           The scroll (de rol waarop hij 'on the road' schreef) is                           tentoongesteld

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

- Jimi Hendrikx: grondlegger psychedelische rock
             Gebruikte hasj, wiet en hallucinogene drugs
              Hallucinerende effecten in zijn muziek
- Pink Floyd: Britse rockband
              Gebruik van oa. LSD
              Effecten bepalen typische sound 
              Syd Barrett werd door zijn druggebruik erg                                             onvoorspelbaar en moest de groep verlaten
             

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Video

Herken je de hallucinerende effecten in de muziek van Jimi Hendrikx?
Ja
Nee

Slide 39 - Poll

Slide 40 - Video

Herken je de hallucinerende effecten in de muziek van Pink Floyd?
Ja
Nee

Slide 41 - Poll