פעולות חשבון

פעולות חשבון בפייתון
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologiePrimary EducationAge 5

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

פעולות חשבון בפייתון

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

חיבור  +
חיבור שני מספרים

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא


A
12
B
8
C
4
D
8+4

Slide 3 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הקלט של החישוב הבא


A
12
B
8 + 4
C
8+4=12
D
8, 4

Slide 4 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה האלגוריתם של החישוב הבא


A
12
B
8 + 4
C
8+4=12
D
8, 4

Slide 5 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
-   חיסור
חיסור מספר אחד ממספר אחר

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

מה האלגוריתם של החישוב הבא


A
12
B
8 - 4
C
8 -4= 4
D
8, 4

Slide 7 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
כפל *
הכפלת מספר אחד במספר אחר

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

מה הקלט של החישוב הבא


A
32
B
8 * 4
C
8*4=32
D
8, 4

Slide 9 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
חילוק /
חילוק שהתוצאה שלו היא שבר עשרוני

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא

10/4
A
2
B
2.5
C
"2.5"
D
"2"

Slide 11 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא

(5 + 8) / 2
A
6
B
6.5
C
"6"
D
"6.0"

Slide 12 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא

24/ 4
A
6
B
6.0
C
"6"
D
"6.0"

Slide 13 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא

(4 + 8) / 2
A
6
B
6.0
C
"6"
D
"6.0"

Slide 14 - Quizvraag

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא
10 - 2 * 7

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא
3 * 4 - (2 + 3) * 3

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא
1 + 3 * (3 + 4) / 7

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

חילוק //
חילוק שתוצאתו היא רק המספר השלם, ללא שארית

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא
6//2

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא
6//3

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא
6//4

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

מה הפלט של החישוב הבא
6//7

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

מודולו   %
לפעמים כשמחלקים מספר אחד במספר אחר - הם לא מתחלקים בדיוק
במקרה כזה נשארת שארית
שארית
)
(
6/4 =1.5
6//4 = 1
6%4 = 2

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

השארית תמיד תהיה
__________
המספר שחילקנו
A
קטנה מ
B
גדולה מ
C
שווה ל

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

ננסה את התרגיל הבא
11/5
האם 11 מתחלק ב 5 ללא שארית
A
כן, התוצאה 2
B
לא

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


האם 10 מתחלק ב 5 ללא שארית
A
כן, התוצאה 2
B
לא

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


בכמה גדול 11 מ 10
A
1
B
5
C
10
D
0

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

בתרגיל הבא
11/5
מה תהיה השארית
A
1
B
5
C
10
D
0

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מודולו
 התוצאה שתתקבל היא השארית מפעולת החילוק

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
5%5

A
1
B
0
C
שגיאה
D
2.0

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
5%4

A
1
B
0
C
שגיאה
D
2.0

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
5%3

A
1
B
0
C
שגיאה
D
2

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
11//5

A
1
B
2
C
שגיאה
D
2.0

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
11/5

A
1
B
2.2
C
שגיאה
D
2.0

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
11%5

A
1
B
2.2
C
שגיאה
D
2.0

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

חזקה **
כמה פעמים נכפול את המספר בעצמו

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

הפלט של התרגיל הבא
2**4

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

הפלט של התרגיל הבא
9**2

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

הפלט של התרגיל הבא
3**4

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies