Borp - Levensloop 2.11 t/m 2.21

Welkom
4 VWO ||  2022-2023


Levensloop hoofdstuk 2


1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom
4 VWO ||  2022-2023


Levensloop hoofdstuk 2


Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Terugblik
 • Theorie
 • Lesdoelen
 • Aan de slag
 • Terugblik

Slide 2 - Tekstslide

Bestrijden van averechtse selectie is niet:
A
Collectieve dwang
B
Premiedifferentiatie
C
Bonus-malusregeling
D
Consumenten gedrag

Slide 3 - Quizvraag

Wat is asymmetrische informatie bij verzekeringen?
A
verzekeraar weet meer dan de verzekerde
B
verzekerde weet meer dan de verzekeraar
C
er is geen informatie
D
verzekerde weet evenveel als de verzekeraar

Slide 4 - Quizvraag

De verzekeraar weet niet of de verzekerde het vragenformulier juist heeft ingevuld. Dit is een vorm van:
A
Asymmetrische informatie
B
risico-aversie
C
Averechtse selectie
D
Averechtse informatie

Slide 5 - Quizvraag

Wat is het resultaat van averechtse selectie als gevolg van asymmetrische informatie?
A
alleen de slechte risico's blijven over
B
alleen de goede risico's blijven over
C
niemand wordt meer verzekerd
D
verzekeraar kiest de verzekerde

Slide 6 - Quizvraag

Eigen risico zorgt voor:
A
Meer moreel wangedrag
B
Meer averechtse selectie
C
Minder moreel wangedrag
D
Minder averechtse selectie

Slide 7 - Quizvraag

Wat is Moral Hazard?
A
een rare gewoonte
B
Een moreel dilemma
C
Je pleegt verzekeringsfraude
D
verzekerde wordt minder voorzichtig

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de invloed van een eigen risico op de risico's en premie?
A
risico verzekerde hoger, premie lager
B
risico verzekeraar hoger, premie hoger
C
risico verzekerde hoger, premie hoger
D
risico verzekeraar lager, premie lager

Slide 9 - Quizvraag

Ik begrijp asymmetrische informatie
0100

Slide 10 - Poll

Ik begrijp averechtse selectie
0100

Slide 11 - Poll

Ik begrijp moral hazard
0100

Slide 12 - Poll

Vandaag
Principaal agent-probleem
Collectieve verzekeringen
Zorgverzekering
Herhaling van twee weken geleden

Slide 13 - Tekstslide

2.6 Principaal-agent probleem

Slide 14 - Tekstslide

Principaal- agent probleem 
Drie elementen
- Een principaal-agent relatie: er is een opdrachtgever en een opdrachtnemer
- Er is asymmetrische informatie: agent heeft meer info
- Er zijn tegengestelde belangen
Oplossingen:
Beter controleren 
Of het belang van de agent het zelfde maken als die van de principaal p.29

Slide 15 - Tekstslide

Bedenk een voorbeeld van een agent-principaalrelatie hier op school. Wie is de agent en wie de principaal?

Slide 16 - Open vraag

Collectieve verzekeringen
 • Verzekeringen die voor iedereen verplicht zijn. Dus geen averechtse selectie. 
 •  De premie is niet afhankelijk van het risico, maar van het inkomen. 
 • Solidariteit is erg belangrijk!
 • Volksverzekeringen: voor iedereen en betaald door iedereen (AOW, WLZ, kinderbijslag)
 • Werknemersverzekering: voor en  door werknemers (WW, ZW en WIA)

Slide 17 - Tekstslide

Zorgverzekering
 • Particuliere verzekering die voor iedereen verplicht is. 
 • Basispakket dat is bepaald door de overheid. 
 • Acceptatieplicht voor het basispakket
 • Aanvullende zorg kan je zelf voor kiezen, bijvoorbeeld fysiotherapie of tandzorg. 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Averechtse selectie
 • Goede vs slechte risico's
 • Goede risico's: mensen die weinig schade claimen
 • Slechte risico's: mensen die veel schade claimen
 • Slechte risico's verhogen de premie, goede risico's verlagen de premie. 

Slide 20 - Tekstslide

Averechste selectie
 • De goede risico's vinden de premie te hoog worden en stoppen met de verzekering.
 • Wat is het gevolg voor de premie?
 • De premie gaat nog verder omhoog, want minder mensen die alleen premie betalen en geen schade claimen. 
 • Wat is het gevolg?
 • Steeds meer mensen vinden de premie niet meer opwegen te het risico en gaan ook weg. 

Slide 21 - Tekstslide

Hoe zou je averechtse selectie tegen kunnen gaan?

Slide 22 - Open vraag

Averechtse selectie bestrijden
Optie 1: 
 • Premiedifferentiatie toepassen. 
 • Verschillende groepen krijgen verschillende premies. 
 • Bepalen door bijvoorbeeld: vragenlijsten, woonplaats, leeftijd, aantal schades in het verleden. 
 • Doel: slechte risico's betalen een hogere premie en goede risico's betalen een lagere premie. 

Slide 23 - Tekstslide

Bonus malus regeling
Is een vorm van premiedifferentiatie. 
Voorkomt dus ook averechtse selectie

Slide 24 - Tekstslide

Averechtse selectie bestrijden
Optie 2: 
 • Vrijwillig eigen risico toepassen
 • Eigen risico: Dan moet je het eerste deel van een schade zelf betalen
 • Goede risico's zullen een hoog eigen risico instellen in ruil voor lagere premie. 

Slide 25 - Tekstslide

Averechtse selectie bestrijden
Optie 3: 
 • De overheid stelt de verzekering verplicht.
 • Welke 2 particuliere verzekeringen zijn verplicht?
 1. Zorgverzekering
 2. WA verzekering motorvoertuigen

Slide 26 - Tekstslide

Een verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid van automobilisten heeft te maken met een gemiddelde schade van € 3.000 per gebeurtenis. De verzekeringsmaatschappij heeft 40.000 verzekerden. Per jaar claimt slechts 1 op de 20 verzekerden een schade. Ga er bij de berekeningen van uit dat de maatschappij zelf niets verdient.
Hoe hoog moet de premie per jaar zijn om deze kosten te dekken?
A
€ 3.000
B
€ 150
C
€ 300
D
€ 1.500

Slide 27 - Quizvraag

Moral hazard
In het Nederlands: moreel wangedrag

Wanneer mensen zich roekelozer gaan gedragen omdat ze toch wel verzekerd zijn en niet zelf hoeven op te draaien voor de schade. 

Slide 28 - Tekstslide

Op welke manier zou je moreel wangedrag tegen kunnen gaan?

Slide 29 - Open vraag

Aan de slag
Maken 2.11 t/m eind
Zachtjes overleggen! / Aan docent vragen
Klaar? Nakijken
Niet af? Huiswerk!


Slide 30 - Tekstslide