cross

Verbes avoir, être, faire, aller, pouvoir, vouloir

  • Voca
6 verbes irréguliers
HAVO 4
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

  • Voca
6 verbes irréguliers
HAVO 4

Slide 1 - Tekstslide

Dans ce cours...
  • Verbes irréguliers avoir, être, faire, aller, pouvoir, vouloir
  • Exercices

Slide 2 - Tekstslide

Hoe leer je de onregelmatige werkwoorden?

Slide 3 - Open vraag

De verleden tijd: imparfait!
avoir: avons j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient
De verleden tijd: imparfait ( - ons)! had, ging, deed, wilde

avoir:                    aller:                faire:                 vouloir: 
avons                   allons              faisons             voulons
j'avais                   j'allais              je faisais           je voulais
tu avais               tu allais           tu faisais           tu voulais
il avait                  il allait             il faisait              il voulait
nous avions       nous allions   nous faisions    ns voulions
vous aviez          vous alliez       vous faisiez       vs vouliez
ils avaient           ils allaient        ils faisaient      ils voulaient

Slide 4 - Tekstslide

De verleden tijd: imparfait!
avoir: avons j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient
De verleden tijd: imparfait ( - ons)! kon, was ...

pouvoir:                    être:                
pouvons                   sommes                                
je pouvais                j' étais                              
tu pouvais               tu étais                      
il pouvait                  il était                          
nous pouvions        nous étions      
vous pouviez           vous étiez        
ils pouvaient            ils étaient         

Slide 5 - Tekstslide

La roue des verbes
Roue 1: pronoms personnels
Roue 2: avoir, être, faire, aller, pouvoir, vouloir

Slide 6 - Tekstslide

avoir = hebben
être = zijn

Slide 7 - Tekstslide

De verleden tijd: imparfait!
avoir: avons j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient
De verleden tijd: passé composé (2 ww) ! heeft gehad, ben gegaan, heb gemaakt, hebben gewild.
avoir:                              aller:                                   faire:                       
heb gehad                   ben gegaan                     heb gemaakt          
j'ai eu                             je suis allé(e)                    j'ai fait
tu as eu                         tu es allé(e)                      tu as fait           
il a eu                             il est allé                            il a fait              
nous avons eu            nous sommes allés         nous avons fait      
vous avez eu               vous êtes allé(e)(s)           vous avez fait   
ils ont eu                      ils sont allés                      ils ont fait              

Slide 8 - Tekstslide

De verleden tijd: imparfait!
avoir: avons j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient
De verleden tijd: passé composé( 2 ww)! 

pouvoir:                    vouloir:                          être:                
heb gekund           heb gewild                   ben! geweest            
j'ai pu                       j' ai voulu                       j'ai été                    
tu as pu                   tu as voulu                    tu as été                 
il a pu                       il a voulu                        il a été                     
nous avons pu       nous avons voulu       nous avons été    
vous avez pu           vous  avez voulu        vous avez été        
ils ont pu                 ils ont voulu                 ils ont été      

Slide 9 - Tekstslide

La roue des verbes
Roue 1: pronoms personnels
Roue 2: avoir, être, faire, aller, pouvoir, vouloir

Slide 10 - Tekstslide

faire = maken/doen
aller = gaan

Slide 11 - Tekstslide

Elle ... une fille.
A
es
B
est
C
sont
D
sommes

Slide 12 - Quizvraag

Nous ... nos devoirs.
A
font
B
faites
C
fais
D
faisons

Slide 13 - Quizvraag

Tu ... à l'école.
A
vas
B
va
C
vais
D
vont

Slide 14 - Quizvraag

Martien et Erica ... un château.
A
avaient
B
avez
C
ont
D
avions

Slide 15 - Quizvraag

Vous ... au cinéma. (aller)

Slide 16 - Open vraag

Tu ... sympa. (être)

Slide 17 - Open vraag

Mes amis ... du foot. (faire)

Slide 18 - Open vraag

Léa ... un chien. (avoir)

Slide 19 - Open vraag

Il ... à Rotterdam.
A
a
B
va
C
est
D
étais

Slide 20 - Quizvraag

Je/J' ... douze ans.
A
suis
B
ai

Slide 21 - Quizvraag

Elles ... du foot.
A
font
B
vont

Slide 22 - Quizvraag

Nous ... à l'école.
A
sommes
B
faisons

Slide 23 - Quizvraag

Elle habitent aux Pays-Bas.
A
B

Slide 24 - Quizvraag

Tu chantes une chanson.
A
B

Slide 25 - Quizvraag

J'aime le tennis.
A
B

Slide 26 - Quizvraag

Nous parlez français.
A
B

Slide 27 - Quizvraag

Elles ... le chocolat. (aimer, pc)

Slide 28 - Open vraag

Le prof ... le cours. (donner, imparfait)

Slide 29 - Open vraag

Vous ... une pomme. (manger, p.c.)

Slide 30 - Open vraag

Je ... un film. (regarder, imparfait)

Slide 31 - Open vraag

Maak een Franse zin met het werkwoord: vouloir, in de imparfait

Slide 32 - Open vraag

Wordwall
Op de volgende dia's staan links naar spelletjes op Wordwall. Doe beide spelletjes een keer!
  • Maze: les verbes
  • Whack-a-mole: les verbes irréguliers

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Link

Slide 35 - Link