Theorievragen Pedagogen

1. De Franse onderwijzer Célestin Freinet vond het belangrijk om te werken vanuit de belevings- en ervaringswereld van kinderen.
Welke taken voor een pedagogisch werker geven het beste de uitgangspunten van Freinet weer?

A
Het kind begeleiden bij zijn drang om te onderzoeken en te experimenteren. Positieve resultaten benadrukken. Geen dwang uitoefenen.
B
Hanteren van duidelijke regels. Geheugen versterken aan de hand van ritme en beweging. Rust brengen op de groep.
C
De omgeving voorbereiden. Je als begeleider bescheiden opstellen en alle vertrouwen hebben in kinderen. Rekening houden met de gevoelige periodes van kinderen.
D
Met, in plaats van over, het kind spreken. Observaties schriftelijk bijhouden. Gelijkwaardigheid, respectvolle omgang met elkaar
1 / 28
volgende
Slide 1: Quizvraag
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

1. De Franse onderwijzer Célestin Freinet vond het belangrijk om te werken vanuit de belevings- en ervaringswereld van kinderen.
Welke taken voor een pedagogisch werker geven het beste de uitgangspunten van Freinet weer?

A
Het kind begeleiden bij zijn drang om te onderzoeken en te experimenteren. Positieve resultaten benadrukken. Geen dwang uitoefenen.
B
Hanteren van duidelijke regels. Geheugen versterken aan de hand van ritme en beweging. Rust brengen op de groep.
C
De omgeving voorbereiden. Je als begeleider bescheiden opstellen en alle vertrouwen hebben in kinderen. Rekening houden met de gevoelige periodes van kinderen.
D
Met, in plaats van over, het kind spreken. Observaties schriftelijk bijhouden. Gelijkwaardigheid, respectvolle omgang met elkaar

Slide 1 - Quizvraag

2. Maak de uitspraak van Freinet af. Kies de juiste woorden.
‘Ik hoor en ik …………….ik zie en ik ……………, ik doe en ik …………….

Slide 2 - Open vraag

3. Leg uit wat Freinet bedoelt met zijn uitspraak over horen, zien en doen.

Slide 3 - Woordweb

4. Thomas Gordon had als belangrijke uitspraak: ‘Neem kinderen serieus, laat zien dat je hen respecteert en dat je rekening met hen houdt.’
Kies de uitgangspunten en kenmerken die horen bij Thomas Gordon.

Slide 4 - Woordweb

5. De Hongaars-Oostenrijkse kinderarts Emmi Pikler is de grondlegster van de Piklermethode voor babygroepen.
De methode van Pikler is gebaseerd op het………………dat zij heeft in de kracht van kinderen.

Slide 5 - Open vraag

Zij staat voor een persoonlijke hechte band met het kind en ………… voor het kind om de …………….. te ontdekken.

Slide 6 - Open vraag

De opvoeder organiseert het leven van een kind zo, dat er een evenwichtige ………….is tussen persoonlijk…………………, vrije ………………. en …………... De nadruk ligt op respectvolle verzorging met veel persoonlijke aandacht.

Slide 7 - Open vraag

6. Wat maakt de dagelijkse verzorging zoals wassen, aankleden en voeden zo belangrijk volgens Pikler?

Slide 8 - Woordweb

8. Reggio Emilia is een pedagogische benadering van kinderen tot een jaar of zes. Het is geen methode, maar een manier van leven. De grondgedachte van Reggio Emilia is: kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, zijn sterk, krachtig en creatief.
• Binnen de ontwikkeling en ……………………….van kinderen is ………………..een centraal begrip.

Slide 9 - Open vraag

Een kind gebruikt wel honderd ………………….

Slide 10 - Open vraag

Niet alleen gesproken taal, maar kinderen drukken zich ook uit in ……………………. drama, klei en op papier.

Slide 11 - Open vraag

9. De rol van de pedagogisch medewerker bij Reggio Emilia lijkt klein maar is groot.’ Wat wordt met deze uitspraak bedoeld?

Slide 12 - Woordweb

10. De rol van de pedagogisch medewerker bij Reggio Emilia lijkt klein maar is groot.’ Beschrijf een activiteit die je met de kinderen in je groep kunt doen met deze uitspraak als uitgangspunt.

Slide 13 - Woordweb

11. Als pedagogisch medewerker handel je op basis van een visie. Die is vaak gebaseerd op de visie van bekende pedagogen.
Wat is een pedagogische visie? Kies het juiste antwoord.

A
Een sfeer waarin kinderen zich sociaal, emotioneel en intellectueel kunnen ontwikkelen.
B
Een samenhangend geheel van opvattingen over de opvoeding van kinderen
C
Een theorie over opvoeding, ontwikkeld door een deskundige
D
Een beweging in de overtuiging van ouders

Slide 14 - Quizvraag

Ontwikkeling in fasen in een vaste volgorde, maar in eigen tempo:

Slide 15 - Open vraag

Grondlegger van de antroposofie:

Slide 16 - Open vraag

Spel neem je net zo serieus als werk:

Slide 17 - Open vraag

Je handelt nooit zonder duidelijk aan te geven wat je doet:

Slide 18 - Open vraag

Gelijkwaardigheid: een kind is nooit je bezit:

Slide 19 - Open vraag

Conflicten zo oplossen dat niemand verliest:

Slide 20 - Open vraag

De ruimte voor baby’s is verdeeld in drie zones:

Slide 21 - Open vraag

‘Kijk alleen maar naar kinderen, en ze vertellen je wie ze zijn
en wat ze nodig hebben.’

A
Reggio
B
Pikler
C
Montessori

Slide 22 - Quizvraag

‘Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen benadering.’
A
Steiner
B
Pikler
C
Korczak

Slide 23 - Quizvraag

Voor ieder probleem, ieder kind, iedere dag is een unieke reactie van de opvoeder nodig.’
A
Steiner
B
Freinet
C
Korczak

Slide 24 - Quizvraag

‘Kinderen zijn elkaars eerste pedagoog.’
A
Freinet
B
Reggio
C
Gordon

Slide 25 - Quizvraag

‘Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp.’
A
Freinet
B
Gordon
C
Pikler

Slide 26 - Quizvraag

Neem kinderen serieus, laat zien dat je hen respecteert en dat je rekening met hen houdt.’
A
Freinet
B
Gordon
C
Montessori

Slide 27 - Quizvraag

‘Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en het voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.’
A
Freinet
B
Reggio
C
Pikler

Slide 28 - Quizvraag