1.4 Aangeboren of aangeleerd & 1.5 Gedrag bij primaten

H1 Gedrag
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

H1 Gedrag

Slide 1 - Tekstslide

Planning Periode 4

Vandaag
  • 1.4 Aangeboren of aangeleerd
  • 1.5 Gedrag van primaten
  • Puntjes op de i voor de excursie

Slide 2 - Tekstslide

PO Gedragsonderzoek
Op basis van een onderzoeksvraag ga je het gedrag van dieren onderzoeken in Diergaarde Blijdorp!

Maar daar heb je wel kennis over gedrag voor nodig... 

Slide 3 - Tekstslide

Gedrag
Hoe wordt gedrag veroorzaakt?

Slide 4 - Tekstslide

Een respons volgt alleen als de prikkel of motivatie groot genoeg is

Slide 5 - Tekstslide

De algemene functie van gedrag

Vergroten van de overlevingskans van het individu en de soort door een grotere kans op voortplanten

Voorbeelden??

Slide 6 - Tekstslide

Vechten of vluchten
Gedragssystemen in conflict:
- Ambivalent gedrag
- Overspronggedrag
- Omgericht gedrag

Slide 7 - Tekstslide

Aangeboren en aangeleerd 

Slide 8 - Tekstslide

Aangeboren gedrag

Gedrag dat niet geleerd hoeft te worden, zoals reflexen of erfelijk gedrag (responsen op sleutelprikkels)

Slide 9 - Tekstslide

Aangeleerd gedrag
Hoe leren dieren en mensen? 
  1. Inprenten
  2. Imiteren
  3. Conditioneren: klassiek en operant 
  4. Inzichtelijk leren

Slide 10 - Tekstslide

Inprenten
Onbewust leren in een gevoelige periode waarbij het geleerde wordt niet meer vergeten. 

Voorbeeld bij mensen: een taal leer je het beste tussen je 2e en 10e levensjaar. Een vreemde taal leer je dus sneller in de kleutertijd, dan op de middelbare school!Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Imiteren
Leren door het gedrag van andere soortgenoten na te doen

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Trial & Error
Proefondervindelijk leren, dus leren door vallen en opstaan!

En door oefenen gaat het steeds beter :)

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Conditioneren
Leren door een verband te leggen tussen gedrag en beloning

Klassiek of operant

Slide 17 - Tekstslide

Klassieke conditionering
Een prikkel veroorzaakt bepaald gedrag dat oorspronkelijk niet door die prikkel werd veroorzaakt 

Dit komt doordat een neutrale prikkel wordt gekoppeld aan een prikkel die een reflex oproept

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Operante conditionering
Leren door het effect/de gevolgen van bepaald gedrag

Het gewenste gedrag wordt bekrachtigd door beloning of het ongewenste gedrag wordt afgeleerd door straf

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Conditionering

Slide 22 - Tekstslide

Inzicht
Leren door een oplossing te bedenken zonder dat dit is voorgedaan of zonder lukraak proberen.

Bijvoorbeeld wiskunde vraagstukken oplossen!

Slide 23 - Tekstslide

Blijdorp Excursie

Slide 24 - Tekstslide

Wat je moet voorbereiden
Opdracht 1: literatuurstudie
Opdracht 2: onderzoeksvraag & hypothese
Opdracht 3: ethogram 
Opdracht 4: protocol

Al deze onderdelen dienen in het werkboekmapje te zitten!

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Opdrachten in Blijdorp
Opdracht 5: ethogram aanvullen
Opdracht 6: observeren -> protocollen invullen
Dit laat je eerst controleren door je begeleider!

Opdracht 7: grafieken maken
Opdracht 8: gedragssystemen herkennen
Opdracht 9 & 10: conclusie en discussie schrijven

Slide 28 - Tekstslide

Een aantal verwachtingen
Je kunt pas vrij rondlopen in Blijdorp als alle opdrachten af zijn en ingeleverd zijn bij de begeleider

Je gedraagt je natuurlijk voorbeeldig :)

Bij overlast of afwezigheid maak je een vervangende opdracht

Slide 29 - Tekstslide