9.2 Elektriciteit maken

9.2 Elektriciteit maken
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

9.2 Elektriciteit maken

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor vandaag
 • Vorige les
 • Uitleg bij 9.2
 • Aan de slag met de opdrachten
 • Opdrachten bespreken 
 • LessonUp vragen
 • Lesafsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen 9.1 Magnetisme
 1. Wat is zo bijzonder aan magneten?
 2.  Hoe maak je magnetisme zichtbaar?
 3. Wat is een magnetische schakelaar?
 4. Waarvoor gebruik je een relais?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is magnetisme dan ook een vorm van energie?
A
Ja
B
Nee

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het magnetisme van een permanente magneet kun je uitschakelen.
A
juist
B
onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een elektromagneet?
A
magneet met alleen stroom er doorheen
B
een spoel met heel weinig windingen.
C
een spoel met stroom en een magneet erbij.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waardoor wordt een elektromagneet sterker?
A
Aantal windingen spoel
B
Koude omgeving
C
Stroomsterkte door de spoel
D
Ijzeren kern toevoegen

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe werkt een reedcontact?
A
door er stroom door te laten lopen
B
door de zijden tegen elkaar aan te drukken
C
door een magneet er bij te houden
D
door het reedcontact kapot te maken

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Reedcontact

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een relais?
A
Een elektrische schakelaar
B
Een magnetische schakelaar
C
Een lichtschakelaar
D
Een drukschakelaar

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voordeel van een relais?
A
Detecteren of een schakeling geopend of gesloten is.
B
De stroomrichting één kant op laten gaan.
C
Een grote stroomkring activeren met een kleine stroom.
D
De spanning verlagen tot een veilig niveau.

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Relais

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen 9.2 Elektriciteit maken

 1. Hoe wek je met een magneet spanning op? 
 2. Hoe werken microfoons en luidsprekers?
 3. Hoe ontwerp je een luidspreker?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Hoe wek je met een magneet spanning op?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanning opwekken magneet
 • Magneet in spoel steken; dan slaat die uit
 • Eruit halen, dan terug

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanning opwekken magneet
 •  = Inductiespanning;
spanningsmeter van links
naar rechts
= wisselspanning 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wisselspanning
Hangt af van:
 • het aantal windingen van de spoel
 • sterkte van magneet
 • snelheid waarmee magneet beweegt

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wisselspanning
Wordt gebruik in:
 • dynamo
 • motor in auto
 • elektriciteitscentrales

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dynamo
 • Magneet die kan rondraaien in spoel
 • Magnetisch veld veranderd van sterkte en richting 
 • Magneet draait sneller rond en brand feller
 • Dynamo is spanningsbron (6V)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Elektriciteitscentrale
 • Grote dynamo's = generator
 • Grote spoelen draaien rond elektromagneten
 • In spoel ontstaat spanning van 10 000 V

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dynamo
 • Bewegingsenergie --> elektrische energie 
 • Elektromotor doet net andersom

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Hoe werken microfoons en luidsprekers 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

tegenovergestelde werking

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Microfoon zet geluid om in elektrische signaaltjes
Luidspreker zet elektrische stroompjes om in geluid 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Microfoon
 • Als je voor de microfoon praat gaat het trilplaatje trillen
 • Aan het trilplaatje zit een spoel
 • Door beweging spoel ontstaat inductiestroom
 • Geluidstrillingen --> elektriciteit

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Luidspreker
 • Permanente magneet, spoel en conus
 • De permanente magneet trekt de spoel afwisselend aan, met de maat van de muziek/ stem
 • De spoel gaat trellen
 • Die zit aan conus
 • Conus laat lucht trillen = geluid 
 • Elektriciteit --> geluid 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3. Hoe ontwerp je een luidspreker?

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Luidspreker ontwerpen
Programma van eisen
 • Wat moet de box kunnen?
 • Wie gaan de boxen gebruiken?
 • Hoe duur mogen de boxen worden?
 • Hoelang moeten de boxen meegaan?
 • Welke materialen moeten worden gebruikt?

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Luidspreker ontwerpen
 • Ontwerper bespreekt programma van eisen met de opdrachtgever. 
 • Maakt een aantal schetsen
 • Maakt werkplan over ontwerp maken
 • Werkplan wordt uitgevoerd --> prototype 
 • Pas als prototype is goedgekeurd, dan in fabriek maken 

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontwerpproces
 1. Programma van eisen opstellen (PvE)
 2. Oplossingen zoeken
 3. Ontwerp kiezen en tekenen
 4. Prototype maken
 5. Product testen en aanpassen 

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag 
Wat: Maken 9.2 BLZ 95 opdracht 1 t/m 19 (2, 19b niet)
Hoe: Zelfstandig / samen 
Hulp: 1. Boek  2. Directe buurman of buurvrouw 3. Docent
Tijd: 20 min 
Klaar: 1. Nakijken met boekje 2. Aan mij laten zien 

timer
10:00

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen 9.2 Elektriciteit maken
 1. Hoe wek je met een magneet spanning op? 
 2. Hoe werken microfoons en luidsprekers?
 3. Hoe ontwerp je een luidspreker?

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten bespreken 

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Juist of onjuist
a. Met een microfoon kun je geluid omzetten in een elektrische trilling
b. Een luidspreker zet een elektrische trilling om in geluid
A
bewering 1 is juist
B
bewering 2 is juist
C
bewering 1 en 2 zijn juist
D
beide beweringen zijn onjuist

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

1 Geluid verplaatst zich alleen in lucht.
2 Een microfoon zet geluidsgolven om in elektrische signalen.

A
Stelling 1 is juist
B
Stelling 2 is juist
C
Stelling 1 & 2 zijn juist
D
Stelling 1 & 2 zijn onjuist

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een generator?
A
een grote dynamo in een windmolen of energie centrale
B
de magneet in een windmolen of energie centrale
C
de "molen" in een energie centrale
D
de plaats waar de brandstof verbrand wordt in een energie centrale

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat is een wisselspanning?
A
Een veranderende positieve spanning
B
Een veranderende negatieve spanning
C
Een spanning die met regelmaat verandert van positief naar negatief
D
Een spanning die onregelmatig wisselt tussen positief en negatief

Slide 41 - Quizvraag

De quizvraag
Standaard staan de antwoordopties bij de quizvragen op tekst ingesteld, maar er zijn meer antwoordopties mogelijk! 

 • Tekst
 • Formules 
 • Audio
 • Afbeeldingen 
Een luidspreker is een geluidsbron.
Wat trilt er bij een luidspreker als hij geluid maakt?
A
de conus
B
de stembanden
C
de snaren
D
het trommelvlies

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke letter geeft de conus van de speaker aan?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op een fiets zit een dynamo.
Wat doet de dynamo?

A
De dynamo slaat elektrische energie op.
B
De dynamo wekt elektrische energie op.
C
De dynamo wekt lichtenergie op.
D
De dynamo zorgt voor een stroomkring.

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor dient de microfoon?
A
Microfoon versterkt het geluid
B
Microfoon verzwakt stemgeluid
C
Microfoon zet elektrische signalen om in geluid
D
Microfoon zet geluidsgolven om in elektrische signalen

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer je een magneet bij een spoel houdt, ontstaat er spanning.
A
Ja, altijd.
B
Ja, wanneer je de magneet of de spoel beweegt.
C
Ja, wanneer je de magneet én de spoel beweegt.
D
Nee, nooit.

Slide 46 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De spanningsbron voor een elektromotor is een:
A
dynamo
B
batterij
C
accu
D
stopcontact

Slide 47 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als de magneet in een dynamo draait, dan wordt in de spoel spanning opgewekt.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 48 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Einde les

Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies