H 2.1 soorten mengels

H2.1 mengsels
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H2.1 mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

Je kunt

 • uitleggen wat het verschil is tussen oplossingen en suspensies
 • zes typen mengsels benoemen, voorbeelden geven.
 • uitleggen wat een emulsie is en de functie van een emulgator beschrijven

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling Zuivere stof/ mengsel

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

timer
2:00
Mengsels?

Slide 5 - Woordweb

Soorten mengsels
verschillende mengsels:
- Oplossing
- Suspensie
- Emulsie

Slide 6 - Tekstslide

Oplossing = helder
vast, vloeibaar of gas in vloeibaar oplosmiddel
moleculen zitten door elkaar heen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Suspensie = troebel

Vaste stof opgelost in een vloeistof


Slide 9 - Tekstslide

Emulsie
 • Vloeistof + vloeistof
 • Troebel
 • Tweelagensysteem
 • Emulgator

Slide 10 - Tekstslide

Emulsie = troebel mengsel van vloeistofdruppels, verschil in dichtheid

Slide 11 - Tekstslide

ontmengen
emulsie
emulgator

Slide 12 - Tekstslide

blauw = oplossing
rood = emulsie
wit = suspensie

Slide 13 - Tekstslide

Mengsels
Oplossing:  heldere vloeistof

Suspensie: een mengsel waar je NIET doorheen  kunt  kijken                                van een vaste stof in een vloeistof .
                        
Emulsie:      een mengsel van twee vloeistoffen waardoor je 
                        heen kunt kijken  
                      

Slide 14 - Tekstslide

nog meer soorten mengsels
 • nevel (mist); vloeistof fijn verdeeld in een gas
 • rook; vaste stof fijn verdeeld in een gas
 • schuim; is een mengsel van een gas in een vloeistof

Slide 15 - Tekstslide

nog meer soorten mengsels
 rook: van een vaste stof in een gas

Slide 16 - Tekstslide

schuim: een gas in een vloeistof

Slide 17 - Tekstslide

nevel: van een vloeistof in een gas

Slide 18 - Tekstslide

legering ( alliage ):metal met een ander metal
koper + tin
legering : gemengd twee vaste stoffen
koper + zink

Slide 19 - Tekstslide

Welk soort mengsel is dit?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 20 - Quizvraag

Welk mengsel is altijd helder?
A
Suspensie
B
Oplossing
C
Emulsie
D
Emulgator

Slide 21 - Quizvraag

Water gemengd met zand is een
A
Suspensie
B
Emulsie
C
Oplossing

Slide 22 - Quizvraag

Spa rood is een ?
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing
D
nevel

Slide 23 - Quizvraag

hoe heet het mengsel van een vloeistof in een gas
A
schuim
B
rook
C
oplossing
D
nevel

Slide 24 - Quizvraag

Evaluatie Leerdoelen

Je kunt

 • uitleggen wat het verschil is tussen oplossingen en suspensies
 • zes typen mengsels benoemen, voorbeelden geven.
 • uitleggen wat een emulsie is en de functie van een emulgator beschrijven

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk
Havo en VWO: leren 2.1

Havo maken: 1 t/m 4, 6 t/m 9 en opdracht 11
VWO maken:Slide 26 - Tekstslide