§3.2 Deeltjesmodel - les 3

H3 Materialen
Lesplanning
 1. Klassikale opgave algemene gaswet
 2. Opgaven §3.2 afronden
  15, 16, (17), 18, (19), 22 en (23)
 3. Vragenrondje
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H3 Materialen
Lesplanning
 1. Klassikale opgave algemene gaswet
 2. Opgaven §3.2 afronden
  15, 16, (17), 18, (19), 22 en (23)
 3. Vragenrondje

Slide 1 - Tekstslide

https://youtu.be/kEHdyiBMgAg
Lesdoelen
Aan het einde van de les 
 • kan je de ideale gaswet in verschillende situaties toepasen;
 • weet je het verschil tussen temperatuur en warmte.

Slide 2 - Tekstslide

https://youtu.be/kEHdyiBMgAg
Ik heb een spuit en water op
kamertemperatuur. Hoe kan ik
dit water aan de kook brengen?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeldopgave - demonstratie

Bereken hoever je de zuiger uit moet schuiven om het water aan de kook te brengen als:
 • Het water een temperatuur van 45⁰C heeft. Waardoor het water kookt dan bij een luchtdruk van 0,1 bar (= 0,1 *10⁵ Pa). 
 • De luchtdruk in het lokaal 1,01 bar (=0,1*10⁵ Pa) is. 
 • De zuiger een oppervlakte van 2,0 cm² heeft.
 • Het volume lucht in de zuiger is aan het begin 1,5 cm³ 


TpV=nR

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Leg uit waarom een luchtballon opstijgt wanneer de 'chauffeur' de brander aanzet.

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeldopgave
Een hete luchtballon wordt met behulp van een grote ventilator gevuld met 2700 m³ lucht. Vlakvoor het opstijgen wordt de lucht in de ballon verwarmd met een grote gasbrander. Door het verwarmen ontsnapt een deel van de lucht uit de ballon. Als er 572 kg lucht is ontsnapt, is de luchtballon licht genoeg dat de ballon begint op te stijgen. Op de betreffende dag was de buitentemperatuur is 25. De dichtheid van lucht is in dat geval 1,18 kg/m³ . Tot welke temperatuur moet de lucht in de ballon worden verwarmd voordat deze opstijgt? Gebruik hiervoor dat een mol lucht een massa heeft van 29 gram. De druk blijft tijdens het verwarmen
gelijk.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Situatie 1
V = 2700 m³ 
T = 25 ⁰C
ρ_lucht = 1,18 kg/m³ 

Situatie 2
V = 2700 m³
Δ m = 572 kg
T = ? 

1 mol lucht = 29 g
p & V zijn constant

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afronden opgaven §3.2
Maken opgave 15, 16, (17), 18, (19), 22 en (23)

timer
15:00
Klaar: bekijk de video over warmte. Start vervolgens met de opgaven van §3.3.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen over §3.2?!

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§3.3 Energie en warmtetransport

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:16
Wat denk jij?
Het boek heeft een lagere temperatuur dan de harddrive.
Het boek heeft een even hoge temperatuur als de hardrive.
Het boek heeft een hogere temperatuur dan de hardrive.

Slide 17 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

01:58
Wat verwacht jij?
Als je een ijsblokje gelijktijdig op een aluminiumblokje en een ander ijsblokje op een plastic blokje legt dan ...

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies