Ontwikkelingspsychologie thema 10

Thema 10
Achterstanden en stoornissen

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 10
Achterstanden en stoornissen

Slide 1 - Tekstslide

Planning
10.1 ontwikkelingsachterstand en -stoornis
10.2 signalen
10.3 oorzaak en gevolg 
10.5 motorische en leerstoornissen 
11.1 Problemen bij het leren
11.2 Gedragsproblemen
11.3 Gedragsstoornissen


Slide 2 - Tekstslide

wat zijn achterstanden en -stoornissen?

Slide 3 - Woordweb

10.1 Ontwikkelingsachterstand en -stoornis 
Ontwikkelingsachterstand: Wanneer de ontwikkeling van mijlpalen op een of meerdere gebieden trager verloopt dan gemiddeld gebruikelijk is bij kinderen van een bepaalde leeftijd. 
Retardatie: Medische term voor ontwikkelingsachterstand.
Ontwikkelingsstoornis: Lichamelijk of psychische aandoening waardoor de ontwikkeling anders verloopt. Ontwikkelingsstoornis heb je voor het leven. 

Slide 4 - Tekstslide

Waarom is het belangrijk om vroegtijdig signalen van een ontwikkelingsstoornis, achterstand vroegtijdig op te merken?

Slide 5 - Woordweb

10.2 Signalen
 • Als een kind met regelmaat anders reageert of ander gedrag vertoont, voer je een gerichte observatie uit om te controleren of de signalen vaker en in andere situaties voorkomen. Je mag nooit een diagnose stellen, wel doorverwijzen. 
 • De diagnose kan gesteld worden door een arts of psycholoog. 
 • Ernstige achterstanden zijn eerder zichtbaar dan lichte vormen. 
 • Achterstanden en stoornissen kunnen op elke leeftijd geconstateerd worden. 

Slide 6 - Tekstslide

10.2 Signalen
 • Motoriek: Beweging helpt bij het ontdekken van de wereld. 
 • Spraak & taal: verschilt per kind. 
 • Sociale vaardigheden: Sociaal vaardige kinderen zijn vaak populair.
 • Leervermogen: leerachterstanden en leerstoornissen. 
 • Groei: groeiverloop is bij iedereen anders, blijf je achter in de groei, kan er een groeiachterstand zijn. 

Slide 7 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht
Mindmappen
Wat: Je gaat de eerste twee paragrafen mindmappen
Hoe: Je zet de titel van thema tien in het midden en vanaf daar werk je verder.
Hulp: de docent
Tijd: De resterende lestijd
Uitkomst: Een helder overzicht van de belangrijkste zaken uit paragraaf 1 en 2.
Klaar: Ga overleggen met een medestudent en kijk of je aan de hand van andermans mindmap je eigen mindmap nog kan aanvullen. Daarna vul de begrippenlijst verder in. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wat betekent retardatie?

Slide 10 - Open vraag

Mag jij als OA een diagnose stellen omtrent een achterstand en -stoornis?

Slide 11 - Open vraag

Geef een voorbeeld van signalen die kunnen duiden op een achterstand en- stoornis?

Slide 12 - Open vraag

The end
Tot volgende week

Slide 13 - Tekstslide

Thema 10
Achterstanden en stoornissen 

Slide 14 - Tekstslide

Wat kunnen gevolgen zijn van een achterstand of een stoornis?

Slide 15 - Woordweb

10.3 Oorzaak en gevolg
Wanneer er sprake is van een achterstand of stoornis kan dit leiden tot andere problemen. 
Erfelijke factoren: Het DNA waarmee je geboren wordt en dat van invloed is op je gezondheid.
Omgevingsfactoren: factoren die door je omgeving worden bepaald en die een rol spelen bij je ontwikkeling

Slide 16 - Tekstslide

10.4 ontwikkelingsstoornissen
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: overkoepelende naam voor klassiek autisme, asperger. 
Autisme Spectrum stoornis: De nieuwe verzamelnaam voor klassiek autisme, PDD-NOS en asperger. 
PDD-NOS: Een restgroep van ASS stoornissen.
Syndroom van asperger: Het kind beperkt is in de sociale interacties met anderen.  


Slide 17 - Tekstslide

Ontwikkelingspsychologie 
18-11-2020
PM2/GPM2

Slide 18 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoorstoornissen. 
DCD: Developmental Coordination Disorder is een stoornis in de ontwikkeling en coordinatie van het bewegen. 
 • Het is een motorische ontwikkelingsstoornis. 
 • Positieve aanmoediging is belangrijk.
 • Met tijd en oefenen is de kans op verbetering van de motorische vaardigheden groot.

Slide 19 - Tekstslide

Kenmerken DCD
 • Houterige grove motoriek
 • Slecht evenwichtsgevoel
 • Opvallende onhandigheid
 • Slechte fijne motoriek
 • Niet goed uitvoeren van samengestelde motoriek
 • Moeite met links en rechts

Slide 20 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
NLD: Non-verbal Learning Disorder is een leerstoornis die betrekking heeft op non-verbale communicatie, zoals gesproken en lichaamstaal. Kinderen met NLD begrijpen non-verbale informatie niet. 
 • Informatie die ze horen verwerken ze vaak beter
 • Het is belangrijk om voorspelbaarheid, routine en duidelijkheid te creëren. 

Slide 21 - Tekstslide

Kenmerken NLD
 • Problemen met ruimtelijk inzicht
 • Het niet begrijpen van oorzaak-gevolg-relaties
 • Moeite met schoolse vaardigheden en traagheid in leren.
 • Laag werktempo
 • Het niet begrijpen van sociale situaties 

Slide 22 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht
Mindmappen
Wat: Je gaat de eerste twee paragrafen mindmappen
Hoe: Je zet de titel van thema tien in het midden en vanaf daar werk je verder.
Hulp: de docent
Tijd: De resterende lestijd
Uitkomst: Een helder overzicht van de belangrijkste zaken uit paragraaf 1 en 2.
Klaar: Ga overleggen met een medestudent en kijk of je aan de hand van andermans mindmap je eigen mindmap nog kan aanvullen. Daarna vul de begrippenlijst verder in. 

Slide 23 - Tekstslide

Wat vinden jullie van deze manier van digitaal les krijgen?

Slide 24 - Woordweb

10.6 aandachtsstoornissen
Stoornis die zich uit in problemen met aandacht. 
Drie subtypes
 • Het gecombineerde type ADHD
 • Het overwegend onoplettende type ADD
 • Het overwegend hyperactieve/impulse type HD

Slide 25 - Tekstslide

16.6 Theory of mind. 
Theory of mind: Het vermogen om je te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen. 

Slide 26 - Tekstslide

Questions?

Slide 27 - Tekstslide