Cursus voedselveilig produceren les 1

Voedselveilig produceren - week 1
Periode B
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Voedselveilig producerenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Voedselveilig produceren - week 1
Periode B

Slide 1 - Tekstslide

Weekplanning
 • Week 1: Achtergrond HACCP, stappen HACCP, start stap 1
 • Week 2: Visie, HACCP team, scholing & bijscholing (stap 1 + stap 2)
 • Week 3: Productonderzoek (stap 3)
 • Week 4: Procesonderzoek (stap 4)
 • Week 5: Gevarenanalyse (stap 5)
 • Week 6: Risico analyse en algemene beheersmaatregelen
 • Week 7: CCP's vaststellen en beheersplan schrijven
 • Week 8: Afronding + terugkoppeling naar de opdrachtgever

Slide 2 - Tekstslide

Wat betekent het woord “veilig”?

Slide 3 - Woordweb

Geef een voorbeeld van een recent geval van voedselonveiligheid.

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Link

Wat weet je van HACCP?
– Wat is HACCP, heel algemeen gezegd?
– Waarom was instelling van HACCP noodzakelijk?
– Hoe wordt een HACCP opgezet?
– Wat betekent HACCP voor de manier van werken?

Slide 6 - Tekstslide

Achtergrond HACCP
 • Sinds 1995 in de Warenwet
 • Veiligheid ten top!   
 • Wet op productaansprakelijkheid   
 • Streven naar verlagen kwaliteitskosten   
 • Moreel besef, MVO

Slide 7 - Tekstslide

Verlagen van kwaliteitskosten - Recall voorkomen

Slide 8 - Tekstslide

Verlagen van kwaliteitskosten - Recall voorkomen - uitwerking

Slide 9 - Tekstslide

Wat heeft HACCP te maken met moreel besef of terwijl MVO?

Slide 10 - Open vraag

Basishouding van het personeel belangrijk

Hoe zou jij jouw basishouding t.o.v. voedselveiligheid omschrijven?

Denk aan stage, eigen overtuiging

Slide 11 - Tekstslide

HACCP kenmerken
Zakelijke aspect
 • Willen 
 • Weten 
 • Wegen 
 • Werken 
 • Waken 
Het menselijke aspect 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Waarom is het menselijke aspect zo belangrijk?

Slide 14 - Open vraag

Hygiënecode
Een standaard HACCP-systeem voor een bepaalde groep
bedrijven:
– het slagersbedrijf;
– de horeca;
– de broodbakkerij en de banketbakkerij;
– de groentebewerkingsbedrijven;
– de frisdrankenindustrie;
– de bierbrouwerijen;
– de visdetailhandel.

Slide 15 - Tekstslide

Vrijdag gaan we verder....

Slide 16 - Tekstslide

HACCP in 14 stappen
 1. Vaststellen beleid, benoeming team 
 2. Informeren en bijscholen 
 3. Omschrijving product 
 4. Omschrijving proces 
 5. Gevaren inventariseren 
 6. Risico’s schatten en preventieve maatregelen bepalen 
 7. Vaststellen CCP’s

Slide 17 - Tekstslide

HACCP in 14 stappen - vervolg
8. Maten en normen bij CCP’s
9. Meetmethoden bij CCP’s
10. Regelen bij CCP’s
11. Procedures afspreken, handboek samenstellen
12. HACCP-plan testen en verbeteren
13. Invoering HACCP-plan
14. Afspraken maken over wijzigingen

Slide 18 - Tekstslide

Stap 1, Beleid en team
Visie: ‘Hoe wil ik dat mijn klanten mijn bedrijf zien?’ Daarom gaat visie in 
de richting van oordelen als:
– ‘Dit bedrijf maakt veilige producten.’
– ‘Dit bedrijf is betrouwbaar.’
– ‘Dit bedrijf houdt zich aan zijn afspraken.’
– ‘Met dit bedrijf heb je nooit problemen.’

Slide 19 - Tekstslide

Stap 1, Beleid en team
Doelstellingen zijn bedoeld om binnen het bedrijf af te spreken: ‘Wanneer doen wij het goed? (SMART)
SMART-principe: 
Specifiek: niet algemeen of vaag.
Meetbaar: anders weet je nooit of je de doelstelling gehaald hebt.
Acceptabel: de betrokkenen moeten de doelstelling echt willen realiseren.
Realistisch: de doelstelling moet enerzijds uitdagend, anderzijds haalbaar zijn.
Tijdgebonden: de tijd voor realisatie van de doelstelling moet afgesproken zijn.

Slide 20 - Tekstslide

Oefenen Kroempia case
Stel een doelstelling op en maak deze SMART

Slide 21 - Tekstslide

Stap 1, Beleid en team
Goede doelstelling:

Binnen één jaar mag het aantal klachten over productveiligheidsproblemen
 
maximaal vijf per kwartaal zijn.

Slide 22 - Tekstslide

Verbeter je doelstelling van de Kroempia case

Slide 23 - Tekstslide

Stap 1 Beleid en team
 • Welke medewerkers zitten er in het HACCP team?
 • Wat wordt er van het team verwacht?
 • Welke middelen krijgt het team?
 • Krijgt het team hulp van een externe deskundige?
 • Hoe worden personeelsleden geïnformeerd?

Slide 24 - Tekstslide

Hoe zou jij zelf geïnformeerd willen worden?
Denk aan praktijkervaring

Slide 25 - Open vraag

Aan de slag
 • Stel het ideale team samen aan de hand van de Kroempia case
 • Volg de stappen uit het boekje en beantwoord de vragen
 • Verwerk de antwoorden van de vragen in een goed lopend verhaal

Slide 26 - Tekstslide

Als goed is weet/kun jij nu:
 • Wat een HACCP plan is en wat de achtergrond hiervan is
 • Wat de kenmerken zijn van een HACCP plan
 • Wat de 14 stappen zijn van een HACCP plan
 • Wat de PDCA cirkel is en wat dit te maken heeft met een HACCP plan
 • Een visie en doelstelling schrijven voor een bedrijf mbt HACCP

Slide 27 - Tekstslide

Volgende week:
 • Verder met stap 2 en start stap 3

Slide 28 - Tekstslide