Cursus voedselveilig produceren les 2

Voedselveilig produceren - week 2
Periode B
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Voedselveilig producerenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Voedselveilig produceren - week 2
Periode B

Slide 1 - Tekstslide

Weekplanning
 • Week 1: Achtergrond HACCP, stappen HACCP, start stap 1
 • Week 2: Visie, HACCP team, scholing & bijscholing (stap 1 + stap 2)
 • Week 3: Productonderzoek (stap 3)
 • Week 4: Procesonderzoek (stap 4)
 • Week 5: Gevarenanalyse (stap 5)
 • Week 6: Risico analyse en algemene beheersmaatregelen
 • Week 7: CCP's vaststellen en beheersplan schrijven
 • Week 8: Afronding + terugkoppeling naar de opdrachtgever

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van deze week kun jij:
- Een visie en doelstelling schrijven voor een te ontwikkelen product
- Een planning maken
- De samenstelling en werkwijze van het HACCP-team uitleggen
met daarbij de scholing en bijscholingsbehoeften
- Jouw medewerkers motiveren voor het meewerken aan het HACCP stappenplan.

Slide 3 - Tekstslide

Stap 1, Beleid en team
Visie: ‘Hoe wil ik dat mijn klanten mijn bedrijf zien?’ Daarom gaat visie in 
de richting van oordelen als:
– ‘Dit bedrijf maakt veilige producten.’
– ‘Dit bedrijf is betrouwbaar.’
– ‘Dit bedrijf houdt zich aan zijn afspraken.’
– ‘Met dit bedrijf heb je nooit problemen.’

Slide 4 - Tekstslide

Stap 1, Beleid en team
Doelstellingen zijn bedoeld om binnen het bedrijf af te spreken: ‘Wanneer doen wij het goed? (SMART)
SMART-principe: 
Specifiek: niet algemeen of vaag.
Meetbaar: anders weet je nooit of je de doelstelling gehaald hebt.
Acceptabel: de betrokkenen moeten de doelstelling echt willen realiseren.
Realistisch: de doelstelling moet enerzijds uitdagend, anderzijds haalbaar zijn.
Tijdgebonden: de tijd voor realisatie van de doelstelling moet afgesproken zijn.

Slide 5 - Tekstslide

Stap 1, Beleid en team
Goede doelstelling:

Binnen één jaar mag het aantal klachten over productveiligheidsproblemen
 
maximaal vijf per kwartaal zijn.

Slide 6 - Tekstslide

Stap 1 Beleid en team
 • HACCP team: zorgen voor opzet en invoering van het HACCP systeem
 • Enkele zaken moeten worden afgesproken:
             - Samenstelling
             - Opdracht aan het team
             - Bevoegdheden en middelen van het team
             - Externe deskundigheid
             - HACCP handboek

Slide 7 - Tekstslide

Uitwisselen
 • Groepen van 3
 • Wissel je visie, doelstelling en team uit
 • Geef elkaar drie tips en tops
timer
10:00

Slide 8 - Tekstslide

Stap 2: Scholing en externe begeleiding
Opdracht:
 • Bepaal per medewerker uit je team welke vaardigheden ze moeten beschikken
 • Denk aan technische vaardigheden, attitudes (houding)

Slide 9 - Tekstslide

Stap 2 Scholing en externe begeleiding
 • Maak een overzicht van de technische vaardigheden van het personeel 
 • Maak een overzicht van de houding mbt voedselveiligheid
 • Welke scholing heeft het personeel nodig?
 • Welke bijscholing heeft het personeel nodig?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van deze week kun jij:
- Een visie en doelstelling schrijven voor een te ontwikkelen product
- Een planning maken
- De samenstelling en werkwijze van het HACCP-team uitleggen
met daarbij de scholing en bijscholingsbehoeften
- Jouw medewerkers motiveren voor het meewerken aan het HACCP stappenplan.

Slide 12 - Tekstslide

Vandaag:
 • Uitleg stap 3
 • Afronden stap 1 + 2, eventueel start stap 3

Slide 13 - Tekstslide

Wat is het doel van productonderzoek?

Slide 14 - Open vraag

Stap 3 Productonderzoek
Goede productomschrijving zorgt ervoor dat je makkelijker een gevarenanalyse kunt uitvoeren

"Verzamelen van informatie waarmee het product tot in details omschreven kan worden"

Verschillende bronnen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Productformulering
Zoek een productformulering op.

Slide 17 - Tekstslide

Grondstoffen en ingrediënten
Alle beschikbare informatie over verwerkte grondstoffen en ingrediënten
 • Leveranciers
 • Specificaties 
 • Kwaliteitsafspraken

Zoek een specificatie op, moet dit er allemaal in?

Slide 18 - Tekstslide

Verpakkingsmaterialen
Alle informatie over verpakkingsmaterialen die je gebruikt
 • Leverancier
 • Specificaties
 • Kwaliteitsafspraken

Slide 19 - Tekstslide

Procesinformatie
 • Korte beschrijving
 • Processtappen waarmee voedselveiligheid wordt beheerst

Koelen, pasteuriseren, verpakkingen, verkopen, bereiding

Slide 20 - Tekstslide

Warenwettelijke eisen en afnemerseisen
Eisen die de wet stelt aan:
 • Samenstelling product
 • Grondstoffen
 • Microbiologische eisen, aanduidingen op de verpakking (etiket)

Slide 21 - Tekstslide

Bedrijfsinterne eisen
Eisen die je als bedrijf stelt
 • Strenger dan de Warenwet
 • Strenger dan afnemers

Of juist niet?

Slide 22 - Tekstslide

Houdbaarheid en condities bij opslag en distributie
Houdbaarheid
 • Houdbaarheid van het product

Condities bij opslag en distributie
 • Hoe wordt het vervoerd? Bewaard?

Slide 23 - Tekstslide

Vermelding op etiket en doelgroep
Vermelding op etiket
 • Warenwettelijke eisen
 • Extra informatie (voedingswijzer, gebruiksaanwijzing etc.)

Doelgroep
 • Voor welke doelgroep is je product?

Slide 24 - Tekstslide

Volgende week
 • Twee lessen tijd om te werken aan stap 3
 • Veel werk!
 • Zorg dat jullie je product duidelijk hebben

Slide 25 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van deze week kun jij:
- Een visie en doelstelling schrijven voor een te ontwikkelen product
- Een planning maken
- De samenstelling en werkwijze van het HACCP-team uitleggen
met daarbij de scholing en bijscholingsbehoeften
- Jouw medewerkers motiveren voor het meewerken aan het HACCP stappenplan.

Slide 26 - Tekstslide