Brainstorm HACCP TEAM

Brainstorm Voedselveilig produceren
Periode B
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Voedselveilig producerenMBOBeroepsopleidingStudiejaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Brainstorm Voedselveilig produceren
Periode B

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Na deze les weet jij:
 • Wat een HACCP plan is en wat de achtergrond hiervan is
 • Wat de kenmerken zijn van een HACCP plan
 • Wat de 9 stappen zijn van een HACCP plan
 • Een visie en doelstelling schrijven voor een bedrijf mbt HACCP
 • Hoe een HACCP team opgesteld moet worden
 • Weet welke scholing er nodig is

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel Opdracht
Je gaat een HACCP team samen stellen bestaande 6 collega's. HACCP is een verantwoordelijke taak dus niet iedereen komt zomaar in aanmerking om geselecteerd te worden.  Met behulp van deze opdracht ga je samen met je groepje brainstormen over de samenstelling van jouw team. Wie komt in aanmerking en waarom?
Maar eerst volgt een klein stukje achtergrond.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent het woord “veilig”?

Slide 4 - Woordweb

Zekerstelling dat het levensmiddel geen schade toebrengt aan de consument wanneer het levensmiddel wordt toebereid en geconsumeerd volgens bedoeld gebruik.
Geef een voorbeeld van een recent geval van voedselonveiligheid.

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hygiënecode
Een standaard HACCP-systeem voor een bepaalde groep
kleine bedrijven:
– het slagersbedrijf;
– de horeca;
– de broodbakkerij en de banketbakkerij;
– de groentebewerkingsbedrijven;
– de frisdrankenindustrie;
– de bierbrouwerijen;
– de visdetailhandel.

Slide 6 - Tekstslide

Wetgeving levensmiddel bedrijven:

Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne bepaalt dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorg moeten dragen voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van permanente procedures die gebaseerd zijn op de beginselen van de gevarenanalyse en kritisch controlepunten (HACCP=Hazard Analysis and Critical Control Points).

Wat weet je van HACCP?
– Wat is HACCP, heel algemeen gezegd?
– Waarom was instelling van HACCP noodzakelijk?
– Hoe wordt een HACCP opgezet?
– Wat betekent HACCP voor de manier van werken?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HACCP
Hazard
Analysis
Critical
Controle
Points

Gevaren
Analyseren van  
Kritieke
Beheers
Punten
HACCP

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Achtergrond HACCP
 • Sinds 1995 in de Warenwet
 • Veiligheid ten top!   
 • Wet op productaansprakelijkheid   
 • Streven naar verlagen kwaliteitskosten   
 • Moreel besef, MVO

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brainstorm HACCP team
 • Welke medewerkers komen er in het HACCP team?
 • Wat wordt er van het team verwacht?
 • Welke middelen krijgt het team?
 • Over welke technische vaardigheden moeten de leden van het HACCP team beschikken?. 
 • Welke houding m.b.t. voedselveiligheid moeten de leden van het HACCP Team op de vloer laten zien?
 • Welke training hebben de leden wellicht nodig?

Slide 10 - Tekstslide

 1. Het HACCP-team moet het HACCP-systeem ontwikkelen, implementeren en in stand houden.
 2. De organisatie moet aantonen dat de leden van het HACCP-team beschikken over voldoende expertise van uiteenlopende disciplines of kan beschikken als dit nodig is voor het opstellen, implementeren en onderhouden van het totale (over de volle reikwijdte) HACCP-systeem.
 3. De functies (inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en de vereiste expertise van de teamleden zijn vastgelegd.
Middelen:
 1. De organisatie moet de verzoeken van het HACCP-team voor voorzieningen die nodig zijn voor de totstandkoming, de implementatie en het onderhoud van het HACCP-systeem onderzoeken en de middelen en voorzieningen tijdig beschikbaar stellen.
Beoordeling:
 1. De organisatie zal het HACCP-systeem met vooraf vastgestelde tussenperiodes van niet meer dan 12 maanden op de blijvende geschiktheid en effectiviteit ervan beoordelen en deze borgen. Hierbij dient de HACCP verificatie (5.11) als input te fungeren.
Presenteer jullie bevindingen!

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voedsel veilig produceren; wat heb je geleerd?

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies