3.1 De overheid of de mensen zelf?

De overheid of de mensen zelf?

- De verzorgingsstaat - 
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De overheid of de mensen zelf?

- De verzorgingsstaat - 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Leerdoelen:
- Je kunt drie reguleringsmechanismen van de welfare triangle benoemen en toelichten. 
- Je kunt uitleggen welk reguleringsmechanisme de voorkeur heeft bij verschillende politieke stromingen. 

Inhoud:
- Korte introductie
- De mechanismen 
         > overheid
         > markt
         > particulier
- Hoe doen we dat in NL?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie
- Lees bron 1 (blz. 122)
Beantwoord de vragen op de volgende slides. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind je van de lengte van de wachttijd voor opname in het verpleeghuis?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Reageer op de stelling:
'Het is de plicht van de overheid om te zorgen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen'.

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verzorgingsstaat
Een samenleving waarin de overheid zicht garant stelt voor noodzakelijk geachte materiële en immateriële voorzieningen voor alle burgers. 

Slide 6 - Tekstslide

Aan wat voor voorzieningen moeten we hierbij aan denken?

Toch gaat dit ook in NL niet altijd goed. Zie bijvoorbeeld bron 1 en de casus van vorige week. 

De vraag wie er moet zorgen voor de hulpbehoevenden is van alle tijden. Iedere samenleving zoekt antwoorden op deze vraag. 
Wie moet er zorgen voor de hulpbehoevenden? 

> de overheid
> de markt
> het particulier initiatief 

Slide 7 - Tekstslide

In grote lijnen kan je drie mechanismen onderscheiden om hulp en inkomsten te produceren en te verdelen. 
De overheid 
punt:  gelijkheid
- punt: geen keuzevrijheid 

Slide 8 - Tekstslide

Zorg wordt betaald door belastingen. Iedereen betaalt dus mee. 
De markt 
- Vraag en aanbod

+ punt: vrije keuze
- punt: ongelijkheid

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Particulier initiatief. 
Mensen helpen en ondersteunen elkaar omdat het zo 'hoort'. 
- Bijv.: mantelzorg en georganiseerd vrijwilligerswerk. 

+ punt: sociale cohesie
+ punt: goedkoper
- punt: onvoldoende ondersteuning voor mensen zonder (sterk) sociaal netwerk. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk reguleringsmechanisme lijkt jou het beste?
De overheid
De markt
Particulier initiatief.

Slide 11 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem een voorbeeld van een product (in de verzorgingsstaat) dat tot stand komt door de markt:

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem een voorbeeld van een product (in de verzorgingsstaat) dat tot stand komt door de overheid:

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem een voorbeeld van een product (in de verzorgingsstaat) dat tot stand komt door particulier initiatief:

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kinderopvang
- Markt: commerciële aanbieder van KO.
- Overheid: toeslagen voor de kosten van KO.
- Particulier initiatief: grootouders die een dag oppassen

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Kennis- en begripsvragen + 
toepassingsvragen:
1kb, 2kb, 5t, 7t en 11v 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies