Maatschappijleer havo 4 herhaling hoofdstuk 1 en 2

Wat gaan we vandaag doen?
Hoofdstuk 1 en 2 kort herhalen.
Verder met de opdrachten

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we vandaag doen?
Hoofdstuk 1 en 2 kort herhalen.
Verder met de opdrachten

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 1
Wie zorgt er voor  mensen die hulp nodig hebben?
Is dat de taak van:
De overheid
particulier initiatief
de markt

Slide 2 - Tekstslide

Welfare triangle
Markt
Overheid
Particulier initiatief

Slide 3 - Tekstslide

Van welk reguleringsmechanisme is hier sprake?

Slide 4 - Open vraag

Van welk reguleringsmechanisme is hier sprake?

Slide 5 - Open vraag


Slide 6 - Open vraag

Welfare triangle
Markt
Overheid
Particulier initiatief

Slide 7 - Tekstslide

De overheid moet een aanvullende rol hebben in het zorgen voor gelijke kansen en mogelijkheden, de rol van de overheid mag niet te groot worden: mensen moeten meer voor hun naasten gaan zorgen.
De overheid moet klein zijn. De omvang van de verzorgingsstaat is groot en mensen worden lui en afhankelijk van teveel sociale voorzieningen.
De overheid moet groot zijn en moet gelijke kansen mogelijk maken, de verzorgingsstaat is belangrijk om sociale ongelijkheid te verminderen.
Socialistische visie 
Christendemocratische visie
Liberale visie

Slide 8 - Sleepvraag

Hoofdstuk 2
Verzorgingsstaat, betutteling of noodzaak?

Slide 9 - Tekstslide

Een van de eerste sociale wetten was de Kinderwet van Van Houten. Wat regelde de Kinderwet van Van Houten?

Slide 10 - Open vraag

Functies verzorgingsstaat
verzorgen
verzekeren
verheffen
verbinden

Slide 11 - Tekstslide

3 theorieën over ontstaan verzorgingsstaat

De theorie van de Swaan
Opkomst van de arbeidersklasse
De gegoede burgerij die het volk wilde verheffen

Slide 12 - Tekstslide

Ontstaan van de verzorgingsstaat volgens de theorie van de Swaan
De verzorgingsstaat is er in het belang van ons allemaal.
Industrialisatie
toename van interdepentie (wederzijdse afhankelijkheid) als gevolg van de arbeidsverdeling
 
Toename van externe effecten  (wanneer iemands gedrag gevolgen heeft voor anderen)
Verzorgingsstaat kan helpen die externe effecten te verminderen.

Slide 13 - Tekstslide

Heb je een vraag?

Slide 14 - Open vraag