3.1 De overheid of de mensen zelf?

De overheid of de mensen zelf?

- De verzorgingsstaat - 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

De overheid of de mensen zelf?

- De verzorgingsstaat - 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Leerdoelen:
- Je kunt drie reguleringsmechanismen van de welfare triangle benoemen en toelichten. 
- Je kunt uitleggen welk reguleringsmechanisme de voorkeur heeft bij verschillende politieke stromingen. 

Inhoud:
- Korte introductie
- De mechanismen 
         > overheid
         > markt
         > particulier
- Hoe doen we dat in NL?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie
- Lees bron 1 (blz. 122)
 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(i1)Vraag 
Wat vind je van de lengte van de wachttijd voor opname in het verpleeghuis? 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(i3) Reageer op de stelling:
'Het is de plicht van de overheid om te zorgen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen'. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verzorgingsstaat
Een samenleving waarin de overheid zicht garant stelt voor noodzakelijk geachte materiële en immateriële voorzieningen voor alle burgers. 

Slide 6 - Tekstslide

Aan wat voor voorzieningen moeten we hierbij aan denken?

Toch gaat dit ook in NL niet altijd goed. Zie bijvoorbeeld bron 1 en de casus van vorige week. 

De vraag wie er moet zorgen voor de hulpbehoevenden is van alle tijden. Iedere samenleving zoekt antwoorden op deze vraag. 
Wie moet er zorgen voor de hulpbehoevenden? 

# de overheid
# de markt
# het particulier initiatief 

Slide 7 - Tekstslide

In grote lijnen kan je drie mechanismen onderscheiden om hulp en inkomsten te produceren en te verdelen. 
De overheid 
punt:  gelijkheid
- punt: geen keuzevrijheid 

Slide 8 - Tekstslide

Zorg wordt betaald door belastingen. Iedereen betaalt dus mee. 
De markt 
= Vraag en aanbod

+ punt: vrije keuze
- punt: ongelijkheid

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Particulier initiatief. 
Mensen helpen en ondersteunen elkaar omdat het zo 'hoort'. 
Bijv.: mantelzorg en georganiseerd vrijwilligerswerk. 

+ punt: sociale cohesie
+ punt: goedkoper
- punt: onvoldoende ondersteuning voor mensen zonder (sterk) sociaal netwerk. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk reguleringsmechanisme lijkt jou het beste?

1 = De overheid
2 = de markt
3 = particulier initiatief

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kinderopvang
- Markt: commerciële aanbieder van KO.
- Overheid: toeslagen voor de kosten van KO.
- Particulier initiatief: grootouders die een dag oppassen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Kennis- en begripsvragen + 
toepassingsvragen:

2k, 4k, 6c-t, 7t, 10vSlide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies