Verzorgingsstaat: §3.1 De overheid of mensen zelf? 2023

De overheid of de mensen zelf?
§3.1
H3 Verzorgingsstaat
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De overheid of de mensen zelf?
§3.1
H3 Verzorgingsstaat

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
     1. Je kunt de drie reguleringsmechanismen van de welfare triangle noemen en toelichten aan de hand van voorbeelden.

    2. Je kunt uitleggen voor welke reguleringsmechanismen de verschillende politieke stromingen een voorkeur hebben.

    3. Je kunt in concrete maatschappelijke vraagstukken een voorkeur voor een reguleringsmechanisme of combinatie van reguleringsmechanismen formuleren en onderbouwen.

Slide 2 - Tekstslide

opdracht:
Maak een  plattegrond van jullie huidige woning.
teken per verdieping een plattegrond.
Het hoeft niet in detail en ook niet super op schaal ofzo.

Slide 3 - Tekstslide

opdracht:
Je hebt een plattegrond getekend van je huidige huis.
stel: jullie hebben een paar oudere familieleden die niet meer op zichzelf kunnen wonen. Ze moeten bij jullie erbij in.
Teken een ruimte waar deze familieleden kunnen gaan wonen. Je mag je woning verbouwen maar hou rekening met de onkosten.

1

Slide 4 - Tekstslide

is er plek voor deze familieleden zonder dat je moet verbouwen?
A
ja
B
nee

Slide 5 - Quizvraag

opdracht:
Bedenk wat er allemaal moet gebeuren voordat jullie familieleden bij jullie in kunnen wonen.

Slide 6 - Tekstslide

zie je het zitten dat deze mensen bij jullie intrekken?
A
ja
B
nee
C
als het niet anders kan dan moet het maar
D
kan het niet anders?

Slide 7 - Quizvraag

generatiewoning

Slide 8 - Tekstslide

Stel het gaat lukken. Maar ze hebben zorg nodig. Hoe gaan jullie dat regelen?

Slide 9 - Open vraag

de verzorgingsstaat
gehandicaptenzorg
ouderenzorg
armoede bestrijden
een samenleving waarin de overheid zich garant stelt voor noodzakelijk geachte materiële en immateriële voorzieningen voor alle burgers
onderwijs

Slide 10 - Tekstslide


Jullie kunnen hulp krijgen van de overheid. Bijv. door het persoongebondenbudget. De overheid maakt wetten waarin staat wie er recht hebben op geld en verzorging. Hieraan zitten natuurlijk grenzen
Dit is wanneer de familie het allemaal zelf besluit te doen. Dit kan uit naastenliefde of solidariteit. Mensen helpen elkaar omdat ze dit willen niet omdat het een verplichting is.
Op de markt kan je zorg kopen. In principe kun je alle verzorging kopen maar het kost (veel) geld. Aanbieders op de markt willen vaak winst maken dus je bent vaak veel geld kwijt. Maar je hebt wel alle vrijheid en bent niet gebonden aan strakke overheidsregels.

Slide 11 - Tekstslide

Overheid
Financiering: door belastingen en premies
Alles vastleggen in wetten: wie heeft wel en wie niet rechten

Voordeel: gelijkheid
Nadeel: geen keuzevrijheid

Slide 12 - Tekstslide

Markt

zorg op basis van vrijheid en wederkerigheid. Contract afsluiten

Voordeel: keuzevrijheid
Nadeel: niet iedereen kan het betalen

Slide 13 - Tekstslide

Particulier initiatief

Zorgen voor elkaar omdat het zo hoort.

Voordeel: sociale cohesie versterkt + geen kosten
Nadeel: niet iedereen heeft sociaal netwerk

Slide 14 - Tekstslide

mijn voorkeur gaat uit naar.....
A
particulier initiatief
B
de markt
C
de overheid
D
kunnen ze ook naast elkaar bestaan?

Slide 15 - Quizvraag

Hoe denkt de politiek erover?

Slide 16 - Tekstslide

3 belangrijke stromingen
sociaal democratie
komt op voor de zwakkeren van de samenleving.
Zij vinden dat de overheid een belangrijke rol heeft in het verstrekken van zorg en de SP is zelfs tegen de marktwerking in de zorg.
partijen: SP, PvdA
liberalisme
willen dat de overheid zich zo min mogelijk met de burgers bemoeit. Zij gaan uit van individuele vrijheid. Daarom zijn zij voorstander van de marktwerking in de zorg. Iedereen kan dan kiezen welke zorg die wil
christendemocratie
Zij gaan uit van het geloof. Naastenliefde vinden zij erg belangrijk. Mensen moeten voor elkaar zorgen. Zij vinden daarom het particulier initiatief belangrijk.

Slide 17 - Tekstslide

Welke politieke stroming past bij OVERHEID als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 18 - Quizvraag

Welke politieke stroming past bij MARKT als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 19 - Quizvraag

Welke politieke stroming past bij PARTICULIER INITIATIEF als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 20 - Quizvraag

Betreft verzorging van ouderen. Wat is volgens jou de beste oplossing in de welfare triangle? Licht je antwoord toe

Slide 21 - Open vraag