Les 1 - herhaling OA 9.....

Boek Onderwijsassistent
Thema 9, 15, 17, 20
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Boek Onderwijsassistent
Thema 9, 15, 17, 20

Slide 1 - Tekstslide

Onderwijsassistent 
Thema 9

Slide 2 - Tekstslide

Belangrijke termen thema 9 
Leerproblemen 
Leerstroornissen
Externaliserend en internaliserend probleemgedrag
Gedragsstoornis
Opvoedingsproblemen
Maatschappelijke veranderingen
Nature-nurture
Fasen van Psychoanalyse 
Fixatie
Leertheorie: klassieke conditionering, operante conditionering
Modeling 
Interactiemodel
Verschillende niveau's ecologisch model
(Screeningslijst) 


Slide 3 - Tekstslide

9.1
Leerproblemen: een kind kan op een bepaald gebied moeilijk meekomen op school. (tijdelijk en oorzaak buiten zichzelf)

Leerstoornis: ernstigere leerproblemen waarvan de oorzaak ook binnen het kind gezocht kan worden (dyslexie en dyscalculie) 

Slide 4 - Tekstslide

9.2 Gedragsproblemen
Gedragsproblemen: ongewenst gedrag komt vaak en langdurig voor, is storend voor de omgeving en heeft nadelige gevolgen voor het kind. 

Externaliserend probleemgedrag: naar buiten gericht gedrag (driftbuien, druk gedrag, pestgedrag, etc.)

Internaliserend probleemgedrag: naar binnen gericht gedrag (somberheid, faalangst, etc.)

Gedragsstoornis: extreem probleemgedrag houdt lang aan en past niet meer bij de ontwikkelingsfase.

Slide 5 - Tekstslide

9.3 Opvoedingsproblemen
Opvoedingsproblemen: de opvoeder weet gedurende een langere periode niet hoe ze met het gedrag van hun kind moeten omgaan waardoor de relatie onder druk komt te staan.

Slide 6 - Tekstslide

9.4 Maatschappelijke veranderingen
Theorie: een geheel van ideeën , voorspellingen en verklaringen rond een bepaald thema. 

Nature-nurture-vraag: nature: aanleg of aangeboren gedrag, nurture: aangeleerd gedrag (omgeving)

Slide 7 - Tekstslide

9.5 Psychoanalyse
Psychoanalyse, Sigmund Freud 
  • 5 ontwikkelingsfasen
  • fixatie


Slide 8 - Tekstslide

9.6 Leertheorie
Leertheorie (Pavlov):
Klassieke conditionering: stimulus -respons model. 
Operante conditionering : kijkt naar gevolgen van gedrag. Bij beloning van het gedrag zal het vaker voorkomen ,straffen neemt het af.
Sociale leertheorie: modeling: mensen leren door observeren. Tussen de stimulus en de respons zit nog, de mens. 

Slide 9 - Tekstslide

9.7 Interactiemodel
Het gedrag is een gevolg van interactie tussen personen en zijn omgeving. 

Slide 10 - Tekstslide

9.8 Het ecologisch model
Het ecologisch model: Bronfenbrenner
- 5 niveaus:
1. micro niveau
2. meso niveau
3. exoniveau
4. marconiveau
5. chrononiveau

Een verandering in het ene niveau kan invloed hebben op het andere niveau. 

Slide 11 - Tekstslide

9.8 Het ecologisch model
Het ecologisch model: Bronfenbrenner
- 5 niveaus:
1. micro niveau
2. meso niveau
3. exoniveau
4. marconiveau
5. chrononiveau

Een verandering in het ene niveau kan invloed hebben op het andere niveau. 

Slide 12 - Tekstslide

Boek Onderwijsassistent 
Thema 20 Actief leren

Slide 13 - Tekstslide

Belangrijke termen
Actief leren (doel)
Leerbehoeften
Links georiënteerde leerstijl
Leerstijlen van Kolb
Meervoudige intelligentie
Verbaal - linguïstische intelligentie
Naturalistische intelligentie
Intrapersoonlijke intelligentietype (kenmerk)
Krachtige leeromgeving
Betekenisvolle leeromgeving
  • Participatie in het leerproces
  • Koppeling theorie naar de praktijk
  • Vertrouwen hebben in elkaar
Regulering 

Slide 14 - Tekstslide

Inhoud
Actief leren: een leerling wordt eigenaar van zijn leerproces
Leerbehoeften van kinderen: rol OA: goede leeromgeving inrichten alle types intelligenties
Links georiënteerde leerstijl: stapje voor stapje naar een groter geheel leren
Leerstijlen van Kolb: denkers, doener, beslissers en beschouwers
Meervoudige intelligenties: het gaat erom op welke manier het kind intelligent is. 

Slide 15 - Tekstslide

Inhoud
Verbaal-linguïstische intelligentie: houden van lezen en hebben een grote woordenschat. 
Naturalistische intelligentie:  uitgebreide kennis en intelligentie in heelal en natuur 


Slide 16 - Tekstslide

Boek Onderwijsassistent 
Thema 15 Onderwijsbeleid

Slide 17 - Tekstslide

Belangrijke termen thema 15
Missie (doel + wat staat er in?)
Visie 
Schoolplan (wat is het en wat staat er in?)
Sociale veiligheid
Medezeggenschapsraad (waar bestaat deze uit + welke functie?) 
Protocol (definitie)
Regeling (wat is het + voorbeeld)
Onderwijsbeleid en politiek
AVG (wat wel en wat niet?)Slide 18 - Tekstslide

Boek Onderwijsassistent 
Thema 17 Kwaliteitszorg

Slide 19 - Tekstslide

Belangrijke termen
Audit (wat is het, verschil intern en extern)
5 kwaliteitsgebieden van onderwijsinspectie
3 fasen van het onderwijsproces als het primaire proces + wat hoort bij de fasen? 
Slide 20 - Tekstslide

Boek Onderwijsassistent 
Thema 20 Actief leren

Slide 21 - Tekstslide

Belangrijke termen
Actief leren (doel)
Leerbehoeften
Links georiënteerde leerstijl
Leerstijlen van Kolb
Meervoudige intelligentie
Verbaal - linguïstische intelligentie
Naturalistische intelligentie
Intrapersoonlijke intelligentietype (kenmerk)
Krachtige leeromgeving
Betekenisvolle leeromgeving
  • Participatie in het leerproces
  • Koppeling theorie naar de praktijk
  • Vertrouwen hebben in elkaar
Regulering 

Slide 22 - Tekstslide