Presentatie S-HRM 03-2022

Strategisch personeelsbeleid
03-2022
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Strategisch personeelsbeleid
03-2022

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
> Boxall en Purcell (2008) - Alle inzet om invloed te hebben op de bekwaamheden, motivatie en mogelijkheden van je personeel om te presteren

> Leisink en Borselie (2014) - De essentie van strategisch personeelsbeleid is dat personeelsbeleid expliciet wordt verbonden aan de doelen van de organisatie (bestuurlijke doelen of schooldoelen)

Met strategisch HRM-beleid koppel je wat nodig is (voor de organisatie) aan de talenten in je organisatie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aanleiding
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs. Daarom belangrijk dat er goed personeelsbeleid wordt gevoerd met o.a.
 • Aandacht voor begeleiden starters
 • Ontwikkeling van leraren, professionalisering
 • Ontwikkelmogelijkheden

Nu: Niets in de wet opgenomen over het voeren van personeelsbeleid. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel voor OCW
 • Dat op alle scholen de verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van de school/het bestuur en het personeelsbeleid
  met aandacht voor professionele ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en de (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn op de school
 • Dat wettelijke eisen voor strategisch personeelsbeleid zorgen voor een goed gesprek in de school / binnen het bestuur (professionele dialoog)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wetsvoorstel voor strategisch personeelsbeleid
 1. Inhoudelijke eisen over aspecten van strategisch personeelsbeleid waar beleid op moet zijn 
 2. Eisen over strategische karakter van personeelsbeleid, lange termijn en aansluiten bij beleidsdoelen en (externe) ontwikkelingen
 3. Proceseisen voor totstandkoming (proces en betrokkenheid MR/GMR), monitoring, evaluatie en verantwoording

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoort er voor jullie
bij goed strategisch
personeelsbeleid

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Het strategisch personeelsbeleid binnen mijn bestuur is: (0 = ondermaats, 100 = uitstekend)
0100

Slide 7 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
Verbinding personeelsbeleid met doelen/ambities
school en bestuur
Sluit niet aan
Sluit een beetje aan
Sluit voldoende aan
Sluit goed aan
Sluit zeer goed aan

Slide 8 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
Verbinding personeelsbeleid met lange termijn
ontwikkelingen en trends
Sluit niet aan
Sluit een beetje aan
Sluit voldoende aan
Sluit goed aan
Sluit zeer goed aan

Slide 9 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
Begeleiding startende leerkrachten (ontwikkelen start tot vakbekwaam)
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 10 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
Professionele ontwikkeling / professionalisering
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 11 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zicht op welk deel van de daartoe bedoelde middelen vanuit CAO (500 euro per FTE) wordt uitgegeven aan professionalisering
Ik heb daar geen zicht op
Ik heb dat goed in beeld maar ik stuur er niet op
Ik heb dat goed in beeld en stuur daar ook op

Slide 13 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
We hebben / zijn bezig met het opstellen
van een professioneel statuut
Ik weet niet wat een professioneel statuut is
Ik weet niet of we een professioneel statuut hebben
We hebben geen professioneel statuut
We zijn er mee bezig
We hebben een professioneel statuut

Slide 14 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
Ontwikkelmogelijkheden / loopbaanperspectief
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 15 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Strategisch personeelsbeleid
Concrete ambities voor inschaling van leraren
(bijv. 30% in L11)
We hebben geen concrete ambities op ons functiebouwwerk
We houden de oorspronkelijke percentages van de functiemix aan (40% LB/L11)
We hebben ambities op de inschaling van leraren maar voeren geen actief beleid
We hebben ambities op de inschaling van leraren en voeren hier actief beleid op

Slide 16 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Openstaande vragen
 1. Op welk niveau zou strategisch personeelsbeleid moeten worden gemaakt (bestuur of school)
 2. Uit welke aspecten zou strategisch HRM beleid moeten bestaan?
 3. Op welke plek zou strategisch personeelsbeleid moeten worden beschreven (en verantwoord)?
 4. Zou strategisch personeelsbeleid van een bestuur/school openbaar moeten zijn?
 5. Op welke manier zou onderwijspersoneel moeten worden betrokken bij personeelsbeleid?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1 - Op welk niveau wordt strategisch personeelsbeleid nu gemaakt
School
Bestuur

Slide 18 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

2 - Uit welke aspecten zou S-HRM beleid moeten bestaan?
 • Weergave van huidige status van het personeelsbeleid (cijfers rond verzuim, uitval, mobiliteit, inschaling en medewerkerstevredenheid) 
 • Beleid van het bestuur omtrent werving en selectie, begeleiding, professionele ontwikkeling, ontwikkelmogelijkheden, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van personeel
 • Ambities en doelen (onderwijskundig, financieel, personeel) die de schoolorganisatie wil realiseren voor de komende jaren en een vertaling daarvan in het personeelsbeleid.
 • Externe (maatschappelijke) ontwikkelingen en de invloed daarvan op het personeelsbeleid.

Wat mist er nog?

Slide 19 - Tekstslide

Begeleiding en inductie - Hoe worden starters/zij-instromers begeleid, hoe wordt hierin samengewerkt met partners
Professionele ontwikkeling - Hoe wordt professionele ontwikkeling van personeel vormgegeven en gestimuleerd. Hoe worden middelen voor professionalisering uitgegeven
Loopbaanontwikkeling - Wat zijn ambities op ontwikkelmogelijkheden en inschaling van onderwijspersoneel. 
2 - Wat mis je nog?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

3 - Op welke plek zou strategisch personeelsbeleid moeten worden beschreven (en verantwoord)?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

4 - Zou strategisch personeelsbeleid openbaar moeten zijn?
Voor iedereen (net als schoolplan)
Alleen voor onderwijspersoneel
Alleen voor schoolleiders en staf
Nee

Slide 22 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

5. Op welke manier zou onderwijspersoneel moeten worden betrokken bij het te voeren strategisch personeelsbeleid

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Afsluitende vragen
 • Hoe voorkomen we dat het een papieren tijger wordt?
 • Welke risico's zien jullie (en hoe ondervangen we die)?
 • Wat willen jullie nog meegeven?

Slide 24 - Tekstslide

Begeleiding en inductie - Hoe worden starters/zij-instromers begeleid, hoe wordt hierin samengewerkt met partners
Professionele ontwikkeling - Hoe wordt professionele ontwikkeling van personeel vormgegeven en gestimuleerd. Hoe worden middelen voor professionalisering uitgegeven
Loopbaanontwikkeling - Wat zijn ambities op ontwikkelmogelijkheden en inschaling van onderwijspersoneel. 
Hoe voorkomen we dat het een papieren tijger wordt?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke risico's zien jullie (en hoe ondervangen we die)?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat willen jullie nog meegeven?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vervolgstappen
 • Concretiseren wetsvoorstel
 • Kamerbrief lerarenbeleid: aankondiging internetconsultatie dit najaar
 • Voorleggen eerste uitwerking aan ministers
 • Streven is internetconsultatie september ‚Äô22
 • Inwerkingtreding 1 januari 2025 (als het soepel loopt)Slide 28 - Tekstslide

Begeleiding en inductie - Hoe worden starters/zij-instromers begeleid, hoe wordt hierin samengewerkt met partners
Professionele ontwikkeling - Hoe wordt professionele ontwikkeling van personeel vormgegeven en gestimuleerd. Hoe worden middelen voor professionalisering uitgegeven
Loopbaanontwikkeling - Wat zijn ambities op ontwikkelmogelijkheden en inschaling van onderwijspersoneel. 
Bedankt

Slide 29 - Tekstslide

Begeleiding en inductie - Hoe worden starters/zij-instromers begeleid, hoe wordt hierin samengewerkt met partners
Professionele ontwikkeling - Hoe wordt professionele ontwikkeling van personeel vormgegeven en gestimuleerd. Hoe worden middelen voor professionalisering uitgegeven
Loopbaanontwikkeling - Wat zijn ambities op ontwikkelmogelijkheden en inschaling van onderwijspersoneel.