ICC-cursus '21/'22, les 3

20/01/22
ICC-cursus les 3
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 33 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

20/01/22
ICC-cursus les 3
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Cultuurbeleidsplan
 • Terugblik les 2 (theorieën
 • Terugkoppeling huiswerk
        - Visie, beleid, activiteitenplan
        - Doelen
 • ICC'ers aan het woord
 • Opdracht
 • Instelling
 • Les 4 voorbereiden

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik les 2 (theorieën)
 • Gert Biesta 
       (kwalificatie, socialisatie, subjectificatie/persoonsvorming) 
 • Cultuur in de spiegel 
       (onderwerp, cognitieve basisvaardigheden, media)
 • Authentieke kunsteducatie 
       (beleveingswereld leerling, professionele wereld, sociaal-culturele context) 
 • 'Wicked arts assignments' 
       (uitdagende kunstopdrachten die kaders bieden én vrijheid geven)

 • Creatief proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren)
 • Didactieken (productgericht - procesgericht - vrije expressie) 

Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 4
       - Deel 1, hoofdstuk 5
       - Deel 2, hoofdstuk 3
       - Deel 2, hoofdstuk 6
       - Deel 3, hoofdstuk 1
 • Culturele omgeving in kaart brengen
 • Huidige faciliteiten/materialen/ruimtelijke omstandigheden beschrijven


 • Teambijeenkomst plannen tussen 20/01 (les 3) en 07/04 (les 5)

Slide 4 - Tekstslide

Omgeving en faciliteiten

 • Culturele omgeving in kaart brengen
        - Heden:       Waar komen de leerlingen vaak?
        - Toekomst: Hoe ziet jouw ideale culturele omgeving er uit? 
                               Mis je iets in de buurt? 

 • Huidige faciliteiten/materialen/ruimtelijke omstandigheden beschrijven
       - Heden:       Waar ben je trots op?            - Toekomst: Hoe ziet jouw ideale omgeving er uit?
                              Mis je iets?

Leg alles vast (in woord of beeld) en neem het op in je cultuurbeleidsplan!
Vasthouden
Verminderen
Versterken
Vernieuwen
Reserve
Reduce
Reinforce
Refresh

Slide 5 - Tekstslide

Visie
 • Geeft richting aan proces
 • Gaat over toekomstbeeld dat werkelijk kan worden
 • Basis van je beleid

 1. Komen & gaan
 2. Vragen & aanbieden
 3. Leren & ervaren
Beleid
 • Beschrijving van de route die je volgt om je visie te realiseren
 • Zorgt voor duidelijkheid, structuur en continuïteit
 • Zorgt voor betrokkenheid en draagvlak

Activiteitenplan
 • Concreet (doelen, planning)
 • Vasthouden - Verminderen - Versterken - Vernieuwen 
    (Reserve -  Reduce - Reinforce - Refresh)

Slide 6 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie (heden)
TULE-doelen, kunstzinnige oriëntatie

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Slide 7 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie
21e eeuwse vaardigheden, 
SLO / Kennisnet

Slide 8 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie (toekomst?)
Curriculum.nu

Slide 9 - Tekstslide

Belang van cultuureducatie
- Kunst biedt meervoudige perspectieven.
- Eigen oordeel boven regels.  
- Uitdrukken van gevoelens. 
- Vergroten van de wereld om je heen. 
- Samenwerken.
- Verbeelding/fantasie (blijven) prikkelen. 
- Op expressieve wijze leren communiceren.
- Kennis, vaardigheden, technieken, ambacht v.s. persoonlijke ontwikkeling.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Slide 10 - Tekstslide

ICC'ers aan het woord
 • Marijke de Bruijn  - CBS Anna van Buren (VCO)
 • Wies Tollens           - Basisschool Alfonsus (SKOE)

De reflector
De inspirator
De schatzoeker
De verbinder
De vormgever
De regisseur

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
rollen en competenties ICC'er
De reflector
De inspirator
De schatzoeker
De verbinder
De vormgever
De regisseur
Lees nogmaals pagina 17 t/m 19 in je dossier. 
Doe via de digitale tool op pagina 18 de test.
http://cultuurcoordinator.lkca.nl 

Slide 12 - Tekstslide

Instelling

Slide 13 - Tekstslide

Les 4 voorbereiden
Deel 1: algemene informatie 
     - Wat is cultuureducatie?
     - Creatief proces
     - Procesgerichte didactiek

Deel 2: visie-spellen
     - 'Beeldend spreken'
     - 'Muurtje maken'
               

Slide 14 - Tekstslide

beeldend
dans
drama
erfgoed
literatuur
mediakunst
muziek
Wat is cultuureducatie?

Slide 15 - Tekstslide

ACTIEF
RECEPTIEF
maken/doen
meemaken/kijken
Wat is cultuureducatie?
reflectief

Slide 16 - Tekstslide

OP SCHOOL
BUITEN SCHOOL
Wat is cultuureducatie?

Slide 17 - Tekstslide

ACTIEF
ACTIEF
RECEPTIEF
RECEPTIEF
BUITEN SCHOOL
BUITEN SCHOOL
OP SCHOOL
OP SCHOOL
+
Interactief concert 
in een concertzaal
Filmvertoning 
in het filmhuis
Theatervoorstelling 
in het speellokaal
Dagproject 
in de school
Textielworkshop 
in een museum
+
+
+
=>
=>
=>
=>
Wat is cultuureducatie?

Slide 18 - Tekstslide

BINNENSCHOOLS
BUITENSCHOOLS
PO
VO
Wat is cultuureducatie?

Slide 19 - Tekstslide

Creatief proces
SLO

Slide 20 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie
Karin Kotte

Slide 21 - Tekstslide

Wat wil jij graag bewerkstelligen bij leerlingen op het gebied van kunsteducatie en 
in welke foto zie jij dat terug?
Kies in stilte één foto.
Opdracht 'beeldend spreken'
('visual speaking')
What would you like to achieve with students in the field of art education and
in which photo do you see that?
Silently choose one photo.

Slide 22 - Tekstslide

Licht je keuze voor de foto toe.
Explain your choice.


Opdracht 'beeldend spreken'
('visual speaking')
- Veel vs weinig kinderen?
- Kunstdiscipline?
- Actief vs receptief?
- Fase creatief proces?
- Omgeving?

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht 'muurtje maken'
('make a wall')
Wat vind jij belangrijk als het over cultuureducatie op jouw school gaat? 
Welke woorden passen daar bij? 
Schrijf op 10 post-its elk één woord. 
What do you think is important when it comes to cultural education at your school?
Which words match that?
Write one word each on 10 post-its.

Slide 24 - Tekstslide

Categoriseer samen alle woorden en bundel de woorden die (ongeveer) hetzelfde zijn.
Maak met elkaar één 'muurtje' van de 10 belangrijkste/meest voorkomende woorden.
Categorize all words together and bundle the words that are (approximately) the same.
Make one 'wall' of the 10 most important / most common words together.
Opdracht 'muurtje maken'
('make a wall')

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 6
       - Deel 1, hoofdstuk 7
       - Deel 2, hoofdstuk 4
       - Deel 3, hoofdstuk 2
       - Deel 3, hoofdstuk 6
       - Deel 3, hoofdstuk 7 • Teambijeenkomst (les 4) voorbereiden

Slide 26 - Tekstslide


Volgende les:

N.t.b.

Op school

Slide 27 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
   Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06 86 88 01 92

   Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CAT
   evelien@cultuuredcuatie-enschede.nl / 06 48 46 38 95

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Cultuurbeleidsplan
 • Van de huidige naar de gewenste situatie.
 • Een cultuurplan is een groeidocument. 
 • Een cultuurplan schrijf je in overleg met anderen. 
 • Een cultuurplan laat je nadenken over de rol van cultuureducatie op jouw school en laat je bewust keuzes maken. 
 • Kies een vorm die bij jou/je school past.

Slide 30 - Tekstslide

1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en het cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerderen cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie (middel/doel, breedte/diepte),  
         talenten/deskundigheidsbevordering, materialen/ruimtelijke 
         omstandigheden, contacten/samenwerking, etc.
Cultuurbeleidsplan

Slide 31 - Tekstslide

Lesschema
LES
DATUM
LOCATIE
ADRES
Les 1
Do 28/10/21
Theater Sonnevanck
Walstraat 2
Les 2
Do 25/11/21
Metropool
Willem Wilminkplein 2
Les 3
Do 20/01/22
Wilminktheater Online
Willem Wilminkplein 1
Les 4
N.t.b.
Op je eigen school
Les 5
Do 07/04/22
? Rijksmuseum Twenthe 
Lasondersingel 129-131
Les 6
Do 19/05/22
? Tetem
Stroinksbleekweg 16
Les 7
Do 09/06/22
? Nederlandse Reisopera
Hoge Bothofstraat 43A
Les 8
Do 23/06/22
? Concordia
Langestraat 56

Slide 32 - Tekstslide

LES
DATUM
ONDERWERP
Les 1
Do 28/10/21
Kennismaking + Leervragen + 1) Visie op onderwijs
Les 2
Do 25/11/21
Theorie (begrippen en definities) + Ontwikkelingen
Les 3
Do 20/01/22
3) Huidige situatie + 7) Rollen/competenties/taakverdeling
Les 4
N.t.b.
2) Visie op cultuur(educatie)
Les 5
Do 07/04/22
4) Ambities + 8) Financiën/begroting
Les 6
Do 19/05/22
5a) Doelen + 5b) Tussendoelen/meerjarenplan
Les 7
Do 09/06/22
6) Evalueren, verslagleggen en draagvlak
Les 8
Do 23/06/22
Presentaties + Uitreiking certificaat
N.v.t.
Na 23/06/22
Anonieme evaluatie
Lesonderwerpen

Slide 33 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze