Bi-3M-3.5 Kringlopen (Paulien)

3.5 Kringlopen
3.5
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3.5 Kringlopen
3.5

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Kennistest 3.4 

Slide 2 - Tekstslide

Er volgen nu drie vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
In een voedselpiramide van massa is er energieverlies door ....
A
verbranding en voeding
B
fotosynthese en voeding
C
verbranding en onverteerbare stoffen
D
Fotosynthese en onverteerbare stoffen

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Er is gif gespoten op de bladeren.
Welk dier krijgt
het meeste
gif binnen?
A
plant
B
rups
C
koolmees
D
roofvogel

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deze voedselketen bestaat uit..........
schakels
A
3
B
4

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op welk plaatje zie je een voedselweb?
A
B
C

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarmee begint iedere voedselketen?
A
Producent
B
Consument
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke piramide heeft niet altijd een piramidevorm?
A
Piramide van aantallen
B
Piramide van biomassa
C
Beide piramides
D
Geen van beide piramides

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

3.5 Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3.5 Begrippenlijst
1. voedselkrijngloop-producenten-consumenten(afvaleters)-reducenten
2. molekulen-atomen-koolstof(C)-zuurstof(O)-waterstof(H)-kringloop van fotosynthese en verbranding(koolstofkringloop)
3. kringloop van fotosynthese en verbranding(koolstofkringloop)
4. stikstofkringloop- nitraat-eiwitten

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voedselkringloop
Producenten --> Planten
Consumenten --> Dieren
Afvaleter  (consument)--> Maden/vliegen etc.
Reducenten --> Schimmels  en Bacteriën

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fotosynthese en verbranding=
Koolstofkringloop
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom =C

waterstofatoom=H

zuurstofatoom=O

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen, 
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3.5 (Huis)werk
Maken 3.5 opdr. 2 t/m 6, 8 t/m 12, 14 t/m 17 + 
blz 165 opdr. 18 t/m 21

OF
Eigen samenvatting + 2,6,9,10,11,14,17

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies