Werkwoordspelling alle werkwoordsvormen

Programma
Volgende week maandag: voortgangstest werkwoordspelling!

1) Huiswerkopdracht bespreken
2) Theorie: alle werkwoordsvormen 
3) Opdrachten: alle werkwoordsvormen door elkaar
4) Huiswerk
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Programma
Volgende week maandag: voortgangstest werkwoordspelling!

1) Huiswerkopdracht bespreken
2) Theorie: alle werkwoordsvormen 
3) Opdrachten: alle werkwoordsvormen door elkaar
4) Huiswerk

Slide 1 - Tekstslide

Bespreken online startopdracht, spelling (werkwoorden) H6, blz. 186
Bij de volgende sleepopdracht sleep je de vervoegde werkwoorden naar de juiste werkwoordsvorm!
Let op: Je mag elke werkwoordsvorm maar 1 keer gebruiken!

Slide 2 - Tekstslide

voltooid deelwoord
onvoltooid deelwoord
infinitief
persoonsvorm verleden tijd
persoonsvorm tegenwoordige tijd
zong
gezongen
zingend
zingt
zingen

Slide 3 - Sleepvraag

voltooid deelwoord
onvoltooid deelwoord
infinitief
persoonsvorm verleden tijd
persoonsvorm tegenwoordige tijd
durvend
durft
durfde
durven
gedurfd

Slide 4 - Sleepvraag

Bespreken online opdracht 1, spelling (werkwoorden) H6, blz. 187  • 1 vertelde = pvvt, verwoest = bn
  • 2 besluit = pvtt, gaan = inf
  • 3 gemotiveerde = bn, heeft = pvtt, gewonnen = vd
  • 4 bekende = pvvt, hebben = inf, gestolen = vd
  • 5 lachend = od, begroeten = pvtt, getrouwde = bn
  • 6 vraagt = pvtt, pratende = bn, zijn = inf

Slide 5 - Tekstslide

Persoonsvorm verleden tijd van sterke werkwoorden
De sterke werkwoorden houden zich dus niet aan regels, zoals de zwakke. Je moet dus leren/weten wat de verleden tijd en het voltooid deelwoord is. Het voordeel is wel dat je ze schrijft, zoals je ze hoort (zo kort en eenvoudig mogelijk) en dat je door het woord langer te maken, weet of je een -d of -t aan het eind moet schrijven!
Persoonsvorm?
pvtt:
-ik-vorm
-ik-vorm+t
- hele ww
pvvt:
- ik-vorm +
de/te
-ik-vorm +
den/ten

't ex-kofschip
volt.dw
-langer maken
-d/t

't ex-
kofschip
onv. dw

- hele ww. + d
inf.

- hele
ww.
geb.
wijs

- ik-vorm
JA
NEE
bijvoeglijk naamw.
zo kort mogelijk

Slide 6 - Tekstslide

De winnaar van de game had zijn punten niet opgeslagen.
pvtt
infinitief
pvvt
geb.wijs
vd
od
bn
had
opgeslagen

Slide 7 - Sleepvraag

Henk gaat elke dag fietsend naar zijn werk.
pvtt
infinitief
pvvt
geb.wijs
vd
od
bn
gaat
fietsend

Slide 8 - Sleepvraag

Drink altijd voldoende water na de training.
pvtt
infinitief
pvvt
geb.wijs
vd
od
bn
drink

Slide 9 - Sleepvraag

Anton heeft altijd spijt gehad van de gemiste kansen.
pvtt
infinitief
pvvt
geb.wijs
vd
od
bn
heeft
gehad
gemiste

Slide 10 - Sleepvraag

Van mijn ouders mocht ik tot 11 uur op het verjaardagsfeestje blijven.
pvtt
infinitief
pvvt
geb.wijs
vd
od
bn
mocht
blijven

Slide 11 - Sleepvraag

Alles door elkaar
Bij de volgende opdrachten moet je de werkwoorden die tussen haakjes staan vervoegen EN je moet erbij zetten om wat voor een werkwoordsvorm het gaat.
Bijv. gelopen vd, mist pvtt...

Slide 12 - Tekstslide

Spel de werkwoorden tussen haakjes correct EN geef aan om welke werkwoordsvormen het gaat. Kies uit: pvtt, pvvt, vd, od, bn, inf, gw

...(Twijfelen) kijkt hij naar de lastig ... (stellen) vragen.

Slide 13 - Open vraag

Spel de werkwoorden tussen haakjes correct EN geef aan om welke werkwoordsvormen het gaat. Kies uit: pvtt, pvvt, vd, od, bn, inf, gw

Gisteren zijn we bij onze buren ... (uitnodigen) in hun feestelijk ... (versieren) tuin.

Slide 14 - Open vraag

Spel de werkwoorden tussen haakjes correct EN geef aan om welke werkwoordsvormen het gaat. Kies uit: pvtt, pvvt, vd, od, bn, inf, gw

Cynthia heeft haar vriendin ... (helpen) met ...(verhuizen).

Slide 15 - Open vraag

Spel de werkwoorden tussen haakjes correct EN geef aan om welke werkwoordsvormen het gaat. Kies uit: pvtt, pvvt, vd, od, bn, inf, gw

Het ... (verliezen) team ... (hebben) voor het ... (winnen) team een erehaag ... (maken).

Slide 16 - Open vraag

Na de vakantie gaan we nog wat oefenen voor de toets op de donderdag. Wat wil je dan het liefste doen?
Een echte oefentoets maken
Oefenen met de pv
Oefenen met vd , od en bn
Oefenen met gw en inf
Oefenen met alles door elkaar

Slide 17 - Poll

Maken/huiswerk
In het huiswerkbegeleidingsuur (4e uur) maak je de werkwoordspelling voortgangstest die klaar staat in LessonUp.

Wil je extra oefenen?
  • Je kunt de LessonUplessen altijd terugkijken/opnieuw maken. (Log in en ga naar je klas. Je ziet alle lessen staan.)
  • Ga naar Cambiumned.nl>spelling>werkwoordspellingSlide 18 - Tekstslide