H8.4_zuurbasereacties

8.4 zuur-base reacties
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

8.4 zuur-base reacties

Slide 1 - Tekstslide

H8.4 Zuur-base reacties
Leerdoelen - wat leer je in deze paragraaf:
  • een zuurbase-reactie herkennen
  • in een reactievergelijking aangeven welk deeltje reageert als zuur of als base
  • een onvolledige zuurbase-reactie afmaken en kloppend maken

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Zuurbase reacties
Bij een reactie tussen een zuur en een base 
geeft het zuur H+ af aan de base
Je herkent een zuurbase-reactie dus aan 
het verplaatsen van H+ ionen
Voorbeeld:
CH3COOH + OH- --> CH3COO- + HOH (=H2O)

Slide 9 - Tekstslide

Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
1.

2.

Na3PO4(s)>3Na+(aq)+PO43(aq)
4Al(s)+3O2(g)>2Al2O3(s)
A
alleen reactie 1
B
alleen reactie 2
C
ja, allebei
D
nee, geen van beide

Slide 10 - Quizvraag

uitleg
bij een zuurbase reactie moet een H+ ion verplaatsen van het ene deeltje voor de pijl (het zuur) naar het andere deeltje voor de pijl (de base)
In deze reactievergelijkingen komt geen H+ voor, dus dit kunnen geen zuurbase-reacties zijn

Slide 11 - Tekstslide

Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
1.

2.
K2O(s)+H2O(l)>2K+(aq)+2OH(aq)
HF+CH3COO>F+CH3COOH
A
alleen reactie 1
B
alleen reactie 2
C
ja, allebei
D
nee, geen van beide

Slide 12 - Quizvraag

uitleg
1. K2O (s) + H2O (l) -> 2 K+ (aq) + 2 OH- (aq)
Het O2- ion (base) neemt H+ op van H2O (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl 2x OH- ontstaat
2. HF  + CH3COO- (aq) -> F- + CH3COOH 
CH3COO- (base) neemt H+ op van HF (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl CH3COOH en F- ontstaat 

Slide 13 - Tekstslide

Is de volgende reactie een zuurbase reactie?
Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)
A
ja
B
nee

Slide 14 - Quizvraag

uitleg
Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)

Er komt in deze reactievergelijking wel H+ voor, maar dit ion verplaatst niet van het ene deeltje voor de pijl (zuur) naar het andere deeltje voor de pijl (base). Mg neemt dit H+ ion niet op.
TIP: je herkent zuurbase reacties snel als je de formules van de zuren en de basen uit je hoofd kent (leren!)

Slide 15 - Tekstslide

Zuurbase reacties
Je gaat zo filpmjes bekijken van verschillende zuurbase-reacties. 
Je ziet een zuurbase-reactie:
1. tussen twee gassen
2. tussen twee vaste stoffen
3. tussen een vaste stof en een oplossing
Na elk filmpje moet je aangeven welk deeltje reageert als zuur en welk deeltje als base
Er kunnen ook zuurbase-reacties optreden tussen twee oplossingen, maar daar laten we nu geen filmpje van zien.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Hieronder staat de reactievergelijking voor de vorming van salmiak. Wat is het zuur en wat is de base?
NH3(g)+HCl(g)>NH4Cl(s)

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

Wat is het zuur en wat is de base bij de reactie tussen bariumhydroxide en ammoniumchloride ?
Ba(OH)2(s)+2NH4Cl(s)>BaCl2+NH3+2H2O

Slide 20 - Open vraag

opdracht
In het volgende filmpje wordt steeds met een reactievergelijking uitgelegd wat er gebeurt.
Zet elke keer als er een reactievergelijking in beeld komt het filmpje op pauze en neem de informatie op de dia over in je schrift.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Wat is kurkuma bij deze reactie?
A
het zuur
B
het oplosmiddel
C
de base
D
de indicator

Slide 23 - Quizvraag

Een oplossing van soda (Na2CO3) is basisch.
1. Geef de oplosvergelijking van soda
2. Laat met een tweede vergelijking zien dat dit een basische oplossing wordt

Slide 24 - Open vraag

wat is de juiste notatie van een azijnzuuroplossing?
A
CH3COOH(aq)
B
CH3COO(aq)+H+(aq)

Slide 25 - Quizvraag

In het filmpje is de reactievergelijking tussen soda en azijnzuur niet helemaal juist weergegeven. De verbeterde vergelijking is hieronder weergegeven.
Wat is in deze reactie het zuur en wat is de base?

CO32+2CH3COOH>H2CO3+2CH3COO
A
zuur: CH3COOH base: CH3COO-
B
zuur: H2CO3 base: CO3 2-
C
zuur: CH3COOH base: CO3 2-
D
zuur: H2CO3 base: CH3COO-

Slide 26 - Quizvraag

H2CO3 is koolzuur. Dit zuur is niet stabiel en valt uit elkaar. Welke twee stoffen ontstaan? Geef de formules

Slide 27 - Open vraag

Koolzuur (H2CO3)
Als er bij een reactie H2CO3 ontstaat, krijg je ALTIJD CO2 + H2O
In de reactievergelijking wordt H2CO3 daarom vervangen door H2O + CO2
De volledig juiste reactievergelijking van de reactie tussen soda en azijn is dus:
CO32+2CH3COOH>H2O+CO2+2CH3COO
NOTEER EN LEER

Slide 28 - Tekstslide


Slide 29 - Open vraag


Slide 30 - Open vraag


Slide 31 - Open vraag

controleer
Beheers je nu de volgende leerdoelen?
  • een zuurbase-reactie herkennen
  • in een reactievergelijking aangeven welk deeltje reageert als zuur of als base
  • een onvolledige zuurbase-reactie afmaken en kloppend maken

Slide 32 - Tekstslide

HUISWERK
Maak de afsluitende opdrachten van H8

Slide 33 - Tekstslide