cross

les 2 AE2

Werkgelegenheid
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Werkgelegenheid

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Doel van de les
 • De arbeidsmarkt
 • Werkgelegenheid
 • Deelmarkten
 • Beroepsbevolking en afhankelijke    beroepsbevolking
 • Veranderingen op de           arbeidsmarkt


Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Aanbod
Vraag

Slide 5 - Tekstslide

Wie is het aanbod op de arbeidsmarkt?
A
Bedrijven en instellingen die werk aanbieden.
B
Mensen die werk aanbieden.

Slide 6 - Quizvraag

Wie zijn de vragers op de arbeidsmarkt?
A
Bedrijven en instellingen die vragen naar personeel.
B
Werknemers die vragen naar werk.

Slide 7 - Quizvraag

Vraag naar arbeid
Aanbod van arbeid
De JUMBO is op zoek naar vakkenvullers.
Rico wil graag als postbezorger aan de slag.

Slide 8 - Sleepvraag

Werkgelegenheid
De totale vraag naar de productiefactor arbeid.

Slide 9 - Tekstslide

Als de economie beter gaat:
 1. Gaan mensen meer consumeren en geld besteden;
 2. Gaan bedrijven meer investeren;
 3. Waardoor de werkgelegenheid stijgt.

Slide 10 - Tekstslide

Waardoor stijgt de werkgelegenheid?
A
Werknemer gaat met pensioen.
B
Er wordt een nieuw bedrijf opgericht.

Slide 11 - Quizvraag

Als het aanbod groter is dan de vraag
Aanbod van arbeid
Vraag naar arbeid
>
Werkloosheid

Slide 12 - Tekstslide

Deelmarkten
 • Onder deelmarkt verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de deelmarkt voor administratief personeel en de deelmarkt voor leraren.
 • Vaak is er een overschot op de ene deelmarkt en een tekort op de andere. Het is dus heel goed mogelijk dat er ondanks de werkloosheid allerlei banen bestaan waarvoor geen mensen te vinden zijn.

Slide 13 - Tekstslide

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking = aanbod van arbeid


Beroepsbevolking zijn alle inwoners van Aruba van 15 tot 65 (dit wordt steeds ouder) die werken of werk zoeken voor ten minste 12 uur in de week.


Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie)
Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.

Arbeidsdeelname bevorderen:
Overheid en bedrijven kunnen de arbeidsdeelname bijvoorbeeld bevorderen door:
 • scholing;
 • kinderopvang.

Slide 16 - Tekstslide

Werkgelegenheid
Het aantal arbeidsplaatsen dat beschikbaar is bij bedrijven en bij de overheid.
Beroepsbevolking

Alle mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd die:

- Minimaal 12 uur per week betaald werk verrichten.
- Op zoek zijn naar betaald werk voor minimaal 12 uur per week én geregistreerd staan bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekenden.

Arbeidsmarkt

Het totaal van aanbod van arbeid en vraag naar arbeid.

Slide 17 - Tekstslide

Bij een tekort op de arbeidsmarkt zijn er te veel ....
A
banen.
B
werknemers.
C
werkzoekenden.
D
werklozen.

Slide 18 - Quizvraag

Waar komt het aanbod van arbeid vandaan?

A
arbeiders
B
arbeidsverdeling
C
beroepsbevolking
D
arbeidsmarkt

Slide 19 - Quizvraag

Afhankelijke beroepsbevolking
Wanneer we over de afhankelijke beroepsbevolking praten, trekken we vanaf de beroepsbevolking de zelfstandigen en hun meewerkende gezinsleden af. We houden dan de mensen over die in loondienst willen werken, dus:
 • degenen die in loondienst zijn;
 • de mensen die werkloos zijn, maar zoeken naar werk van twaalf uur of meer per week en die ook direct beschikbaar zijn voor werk.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Veranderingen op de arbeidsmarkt
 • Banen verdwijnen door mechanisatie en reorganisatie.
 • Er ontstaan banen door de oprichting van nieuwe bedrijven of door uitbreiding.
 • Meer mensen willen parttime gaan werken. 
 • Uitzenbureau's worden sneller ingeschakeld ---> mensen in tijdelijke dienst nemen. Voorbeeld Tempo.
 • Bedrijven bieden 'jaarcontracten' aan ----> na een jaar kijken of iemand nog nodig is.

Slide 22 - Tekstslide

Aan het einde van de les weet je:
 • Wie de vragers en aanbieders zijn van de arbeidsmarkt.
 • Dat de arbeidsmarkt verdeeld is in deelmarkten.
 • Dat er een verschil is tussen beroepsbevolking en afhankelijke beroepsbevolking.
 • De werkgelegenheid de laatste jaren nogal wat schommelingen heeft meegemaakt. 

Slide 23 - Tekstslide

Maken vraag 8 t/m 10 (blz 52)

Slide 24 - Tekstslide