Afronding voor de toets

Afronding van de suikermodule
Na deze les weet je van alle punten wat je kan verwachten. 
Op ELO staan ook nog de nodige documenten + kijk bij eerdere Lesson Ups. 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Afronding van de suikermodule
Na deze les weet je van alle punten wat je kan verwachten. 
Op ELO staan ook nog de nodige documenten + kijk bij eerdere Lesson Ups. 

Slide 1 - Tekstslide

De scheidingsmethoden 
Je moet de verschillende soorten kennen. 
Van deze methoden moet je weten waar ze op berusten (te maken hebben).
Weet hoe de scheidingsmethoden werken. 
Met deze scheidingsmethoden moet je een mengsel kunnen scheiden.

Slide 2 - Tekstslide

Thee zetten:
Welke scheidingsmethoden zijn dit?
A
Indampen-filtreren
B
Droogkoken-extraheren
C
Destilleren-adsorberen
D
Extraheren-filtreren

Slide 3 - Quizvraag

Welke scheidingsmethoden kun je NIET gebruiken bij een oplossing?
A
Destilleren
B
Filtreren
C
Indampen
D
Deze kun je allen niet gebruiken

Slide 4 - Quizvraag

Waarop berust de scheidingsmethoden extraheren?
A
Verschil in dichtheid
B
Verschil in kookpunt
C
Verschil in deeltjes grootte
D
Geen van deze antwoorden is juist

Slide 5 - Quizvraag

Joost en Lieke moeten een mengsel scheiden. Het mengsel is doorzichtig blauw. Ze willen een kleurloos mengsel overhouden.
Welke scheidingsmethoden ze moeten gebruiken. (leg uit)
Blokschema mag ook.

Slide 6 - Open vraag

Soorten stoffen
Je hebt zuivere stoffen of mengsels. 
Qua mengsels: suspensie, oplossing of een emulsie. 
Ken deze soorten.

Slide 7 - Tekstslide

Sleep de mengsels naar de juiste naam.

emulsie

suspensie

oplossing
water en olie
krijt in water
suiker in water

Slide 8 - Sleepvraag

Info uit de practica
Hier hebben we het nog over een katalysator, reagens, blokschema gehad. 
De eerste twee moet je kennen qua begrip. De laatste (blokschema's) moet je kunenn toepassen. 

Slide 9 - Tekstslide

Wat is een indicator en waar moet een indicator aan voldoen(2)?

Slide 10 - Open vraag

Rekenen met deze module
Dit onderdeel is altijd leuk!
JE moet kunen rekenen aan de dichtheid, de concentratie en de oplosbaarheid. 
Berekeningen lijken op elkaar. 

Slide 11 - Tekstslide

Oplosbaarheid 
Je kan een onverzadigde, een verzadigde en een oververzadigde oplossing hebben. 

Onverzadigd: kan meer bij
Verzadigd: precies wat er in kan. 
Oververzadigd: er zit meer in dan kan, 
dus komt dat op de bodem te liggen.

Slide 12 - Tekstslide

Oplosbaarheid rekenvoorbeeld
De oplosbaarheid van suiker in water  is 1600 g/L.

Bereken hoeveel gram oplost in 150 mL water
oplosbaarheid = massa / volume
massa = oplosbaarheid x volume
massa = 1600 x 0,150 = 240 gram

Slide 13 - Tekstslide

Anna lost 252 g glucose op in 625 mL water. Glucose heeft een oplosbaarheid van 0,909 kg/L. Is deze oplossing verzadigd of onverzadigd? Leg uit met een berekening.

Slide 14 - Open vraag


Invloed oplosbaarheid
De maximale hoeveelheid gram van een stof die kan oplossen in 1 kg oplosmiddel noem je oplosbaarheid (bij 20 C).
Oplosbaarheid is dus afhankelijk van het oplosmiddel.

Bij een hogere temperatuur kan er meer vaste stof oplossen, MAAR minder gas zoals zuurstof.
Wanneer je meer stof toevoegt, lost het niet op en zakt het naar de bodem. Dit noem je een (over)verzadigde oplossing


Slide 15 - Tekstslide

dichtheid
dichtheid=volumemassa
massa=dichtheidvolume
volume=dichtheidmassa

Slide 16 - Tekstslide

Rekenen aan dichtheid
Dichtheid =massa / volume
Een stalen balk van 2 dm3 met een dichtheid van 7.85 g/cm3, wat is de massa in kg?

volume = 2 dm3 = 2000 cm3 
massa = dichtheid  *volume = 7,85  x 2000 =15700 g

Slide 17 - Tekstslide

Je hebt 125 mL pure alcohol. De dichtheid van alcohol is 0.7893 g/cm3. Wat is dan het massa van deze hoeveeheid alocohol?

Slide 18 - Open vraag

Waar zou je het nog graag over willen hebben in de laatste les?

Slide 19 - Woordweb

Huiswerk 
Neem de stof van eerdere Lesson Ups door. 
Maak de afsluitende opdachten van het boekje. 
Maak opdrachten die staan op de ELO. 
Maak hierin zelf een keuze. 

Slide 20 - Tekstslide