Scheikunde mavo3 H5.1 Reacties en reactieproducten

Scheikunde mavo3
Hoofdstuk 5.1 
Reacties en reactieproducten
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo lwoo, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Scheikunde mavo3
Hoofdstuk 5.1 
Reacties en reactieproducten

Slide 1 - Tekstslide

Verbranding
Aardgas (methaan- CH   )

en 

benzine
(C   H    )
8
18

Slide 2 - Tekstslide

Reactieschema verbranding
Verbranding :
brandstof + zuurstof --> verbrandingsproducten

Reactieschema verbranding:
aardgas + zuurstof --> koolstofdioxide + water 

benzine + zuurstof --> koolstofdioxide + water 

Slide 3 - Tekstslide

Verbrandingsproducten
CH4+2O2CO2+2H2O
Verbranding aardgas
Verbranding benzine
2C8H18+25O216CO2+18H2O

Slide 4 - Tekstslide

Weer en klimaat
Uitstoot CO2 in de lucht komt vooral door verbranding aardgas, aardolie en steenkool                 (= fossiele brandstoffen/fossiele energiebronnen).

Slide 5 - Tekstslide

Oxiden

Als je iets verbrandt, gaan atomen uit de brandstof  verbindingen aan met zuurstof

Verbindingen van een element met zuurstof worden oxiden genoemd.

Slide 6 - Tekstslide

Toestel van Hoffman

reactieschema:


water (l) ----> waterstof (g) + zuurstof (g)


aantoningsreacties


waterstof: gas opvangen in een reageerbuis en het bij een vlam houden -> 'blafje'


zuurstof: gas opvangen in een reageerbuis en een gloeiende spaander erbij -> feller gloeien

Slide 7 - Tekstslide

REAGENS
Een reagens is een stof waarmee je een andere stof kunt
aantonen. 

Een reagens heeft twee kenmerken:

- Selectief: het reagens reageert maar op één stof

- Gevoelig: het reagens reageert al als er een kleine
                        hoeveelheid van de aan te tonen stof aanwezig is.Slide 8 - Tekstslide

Aantonen  CO :
Helder kalkwater is een reagens voor koolstofdioxide, CO  maakt kalkwater  troebel .
2
2

Slide 9 - Tekstslide

Aantonen H O: 
Wit kopersulfaat is een reagens voor water
2

Slide 10 - Tekstslide

Overzicht van de aantoningsreacties met een reagens.

Slide 11 - Tekstslide

Stoffen die eventueel in urine zitten aantonen
In urine hoort niet te zitten...

  • glucose (suikerziekte)
  • eiwitten (nierfalen)
  • bacteriën (blaasontsteking)
  • RBC (blaasontsteking)

Slide 12 - Tekstslide

Wat zijn verbrandingsproducten?


A
stoffen die nodig zijn voor een verbranding
B
stoffen die ontstaan bij verbranding
C
stoffen die worden gebruikt bij een verbranding

Slide 13 - Quizvraag

Welk van deze stoffen is een oxide?
A
CaO
B
C6H12O6
C
NH3
D
O2

Slide 14 - Quizvraag

water --> waterstof + zuurstof
Wat voor soort reactie is dit?
A
Verbranding
B
Ontleding
C
Vorming

Slide 15 - Quizvraag

Water is hetzelfde als waterstof.
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Waterstof kun je aantonen door:
A
gas opvangen in een reageerbuis en het bij een vlam houden -> 'blafje'
B
gas opvangen in een reageerbuis en er een gloeiende houtspaander in houden -> feller gloeien of branden

Slide 17 - Quizvraag

Waterstof kun je …….. ontleden.
A
niet
B
wel

Slide 18 - Quizvraag

zuurstof is nodig bij de verbranding, dus zuurstof is een brandstof
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Hoe toon je zuurstof aan?
A
Met helder kalkwater
B
Met een universele indicator
C
Met een gloeiende houtspaander
D
Met troebel kalkwater

Slide 20 - Quizvraag

voorbeeld van een chemische reactie is
A
aardgas verbranden
B
lopen
C
gillen
D
aardgas ruiken

Slide 21 - Quizvraag

Wat is het reactieschema bij een verbranding van aardgas?
A
aardgas (s)+ zuurstof (g) --> water (l) + koolstofdioxide (g)
B
aardgas (g) --> water (g) + koolstofdioxide (g)
C
aardgas (g)+ zuurstof (g) --> water (l) + koolstofdioxide (l)
D
aardgas (g)+ zuurstof (g) --> water (g) + koolstofdioxide (g)

Slide 22 - Quizvraag

Welke stof(fen) ontstaan er bij een verbranding?
A
...zuurstof
B
...oxide
C
metaal

Slide 23 - Quizvraag

Waarmee kun je koolstofdioxide aantonen
A
helder kalkwater
B
vlam bij het water houden
C
gloeiende houtspaander
D
wit kopersulfaat

Slide 24 - Quizvraag

Aardgas verbranden
Methaan + zuurstofgas -> koolstofdioxidegas + waterdamp
Welke reactievergelijking klopt?
timer
1:30
A
2CH (g) + O2 (g) -> CO2 (g) + H2O (g)
B
CH4 (g) + 2 O2 (g) -> CO2 (g) + 2 H2O (g)
C
CH (g) + O2 (g) -> CO2 (g) + H2O (g)
D
CH4 (g) + 2 O2 (g) -> CO2 (g) + 2 H2O (l)

Slide 25 - Quizvraag

Brandstoffen, zoals benzine en aardgas, kun je gemakkelijk in brand steken. Er is nog een tweede stof nodig voor verbranding.
Welke stof is er nodig voor verbranding?


Brandstoffen, zoals benzine en aardgas, kun je gemakkelijk in brand steken. Er is nog een tweede stof nodig voor verbranding.

3Welke stof is er nodig voor verbranding?

Brandstoffen, zoals benzine en aardgas, kun je gemakkelijk in brand steken. Er is nog een tweede stof nodig voor verbranding.
Welke stof is er nodig voor verbranding?
A
• stikstof
B
• zuurstof
C
• koolstofdioxide
D
• helium

Slide 26 - Quizvraag

Wat is het juiste reactieschema voor de verbranding van benzine?
A
benzine + zuurstof --> koolstofdioxide en waterdamp
B
benzine + zuurstof --> koolstof + waterdamp + koolstofmono-oxide

Slide 27 - Quizvraag

met welk reagens kan je water aantonen?
A
Custart poeder
B
blauw kopersulfaat
C
wit kopersulfaat
D
Jood

Slide 28 - Quizvraag

Wat is geen verbrandingsproduct
A
Koolstofdioxide
B
Zuurstof
C
Water
D
Zwaveldioxide

Slide 29 - Quizvraag

Het reagens kalkwater toont aan:
A
Water
B
Koolstofdioxide
C
Koolstofmono-oxide
D
Zwaveldioxide

Slide 30 - Quizvraag

Wat is een reagens?
A
stof die je gebruikt om een andere stof aan te tonen
B
water
C
stof die reageert met zuurstof
D
een stof die nooit reageert

Slide 31 - Quizvraag

Wacht even, weet je nog wat de reagens is voor koolstofdioxide?
A
Troebel kalkwater
B
Helder kalkwater
C
Blauw kopersulfaat
D
Wit koper sulfaat

Slide 32 - Quizvraag

Wit kopersulfaat is een reagens voor...., kalkwater is een reagens voor.... en
broomwater is een reagens voor....
A
water, water en koolstofdioxide
B
water, koolstofdioxide en zetmeel
C
water, koolstofdioxide en zwaveldioxide
D
water, zwaveldioxide en zetmeel

Slide 33 - Quizvraag

Huiswerk H5.1
Maken opdracht 1 t/m 9

Slide 34 - Tekstslide