Intervisie - incidentmethode

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma
Geluksmomentje
Casus  bespreken
Afronding 

Slide 2 - Tekstslide

timer
5:00
Geluksmomentje

Slide 3 - Woordweb

Even ter herhaling incidentmethode
 • introductie: de inbrenger beschrijft kort en feitelijk de situatie en de vraag
 • probleemverkenning:de groepsleden nemen -even in stilte- tijd om hun vragen te noteren. Feiten verzamelen door open vragen te stellen.
 • Analyse: Wat is de kern van het probleem.
 • Adviesronde: Ieder groepslid formuleert een advies voor de inbrenger.
 • Afronding:  De inbrenger geeft aan welke adviezen hem aanspreken en waarom

Slide 4 - Tekstslide

Stap 1 Het incident 
 
De inbrenger vertelt kernachtig over zijn incident. Wat is er tot dusver gedaan? Wat is het probleem? Hij/zij vertelt wat zijn vraag is aan de andere deelnemers. 
  
timer
5:00

Slide 5 - Tekstslide

Probleemverkenning

 • Open vragen stellen (Wie, wat waar, waarom, waardoor, waartoe, hoe, hoeveel), doorvragen mag
 • interpreteren, oordelen of suggereren niet!
 • de inbrenger moet zijn eigen kijk op de werkvraag zoveel mogelijk achterwege laten
 • Het gaat om feiten.
 • De inbrenger mag zijn eigen gekozen oplossing/aanpak nog niet vertellen

Slide 6 - Tekstslide

Welke vragen roept dit bij je op?
Schrijf voor jezelf (muv de inbrenger) 3 vragen op, om meer inzicht te krijgen in het probleem
(Formuleer open vragen, wie, wat, waar, waarom, waardoor, waartoe, hoe, hoeveel etc)

Slide 7 - Tekstslide

timer
10:00
Zet hier je vragen neer

Slide 8 - Woordweb

Rondje vragen stellen: open informatieve vragen.
timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide

Analyse 
 • De inbrenger ziet toe en luistert, er mogen geen vragen meer worden gesteld aan de inbrenger
 • De groep bespreekt met elkaar hoe zij de situatie zien, er wordt gediscussieerd over de vraag. (welke oorzaken heeft ieder ontdekt, welke aanleidingen zijn er, hoe is de rol van de probleem inbrenger, hoe zijn de omgevingsfactoren?)
 • Probeer met de groep tot een paar kernproblemen te komen
 • De factoren die een rol spelen worden geanalyseerd.
 • De groepsleden formuleren de kern van het probleem

Slide 10 - Tekstslide

Bespreking/analyse van de situatie door de groepsleden.
De inbrenger luistert.
timer
10:00

Slide 11 - Tekstslide

Oplossingen 
 • Ieder groepslid schrijft voor zichzelf op: 'Wat zou ik doen en WAAROM?'

Slide 12 - Tekstslide

Ieder groepslid schrijft voor zichzelf op: 'Wat zou ik doen en WAAROM?'
timer
3:00

Slide 13 - Open vraag

Oplossingen 
 • Ieder groepslid leest haar advies voor, zonder dat er commentaar wordt geleverd door anderen!
 • De probleeminbrenger vertelt daarna hoe zij handelde in de situatie en/of wat zij zich heeft voorgenomen om te gaan doen

Slide 14 - Tekstslide

Inbrenger vertelt wat zijn/hij gedaan heeft of zich voorgenomen had om te gaan doen.
timer
3:00

Slide 15 - Tekstslide

Discussie: reactie van de inbrenger op verschillende benaderingen en bespreken van de verschillende oplossingen.
timer
4:00

Slide 16 - Tekstslide

Pauze
timer
5:00

Slide 17 - Tekstslide

Discussie: reactie van de inbrenger op verschillende benaderingen en bespreken van de verschillende oplossingen.
timer
4:00

Slide 18 - Tekstslide

Afronding 
 • Vergelijken van de oplossingen. Alleen positieve feedback! niet oordelen, interpreteren of suggereren.
 • Heeft de inbrenger behoefte aan een reactie op hoe de intervisie is verlopen?
 • Is het probleem te verbreden naar andere problemen uit de werksituatie van de deelnemers? 
 • De inbrenger geeft aan hoe hij na alle oplossingen nu zou handelen rondom de werkvraag
 • Andere vragen/opmerkingen?

Slide 19 - Tekstslide

Omschrijf in 1 woord wat je van deze intervisie meeneemt.

Slide 20 - Woordweb

Slide 21 - Tekstslide