Intervisie - incidentmethode

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

incidentmethode in 5 stappen
 1. introductie: iedereen beschrijft voor zichzelf kort en feitelijk een echt gebeurde situatie om in te brengen. Na een rondje wordt een van de situaties uitgekozen.
 2. probleemverkenningde groepsleden nemen -even in stilte- tijd om hun vragen te noteren. Feiten verzamelen door open vragen te stellen.
 3. Analyse: Wat is de kern van het probleem.
 4. Adviesronde: Ieder groepslid formuleert een advies voor de inbrenger.
 5. Afronding:  De inbrenger geeft aan welke adviezen hem aanspreken en waarom

Slide 2 - Tekstslide

 1. Introductie
 • iedereen schrijft voor zichzelf een echt gebeurde situatie op
 • nog niet beschrijven hoe je zelf gehandeld hebt, dus tot het moment waarop je ging handelen
 • na een rondje wordt op democratische wijze een casus uitgekozen.

Slide 3 - Tekstslide

2. Probleemverkenning
De inbrenger vertelt het incident precies, kort en zakelijk. Zonder de afloop te vertellen, dus tot het moment dat er gehandeld werd. 
iedereen schrijft voor zichzelf 3 vragen op om meer inzicht te krijgen in het probleem.
timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide

Rondje vragen stellen: open informatieve vragen.
timer
10:00

Slide 5 - Tekstslide

3. Analyse 
 • De groep bespreekt met elkaar hoe zij de situatie zien, er wordt gediscussieerd over de vraag. (welke oorzaken heeft ieder ontdekt, welke aanleidingen zijn er, hoe is de rol van de probleem inbrenger, hoe zijn de omgevingsfactoren?) Inbrenger luistert, er mogen geen vragen meer gesteld worden.
 • Probeer met de groep tot een paar kernproblemen te komen
 • De factoren die een rol spelen worden geanalyseerd.
 • De groepsleden formuleren de kern van het probleem

Slide 6 - Tekstslide

Bespreking/analyse van de situatie door de groepsleden.
De inbrenger luistert.
timer
10:00

Slide 7 - Tekstslide

4. Adviesronde
 • Ieder groepslid schrijft voor zichzelf op: 'Wat zou ik doen en WAAROM?'

Slide 8 - Tekstslide

Groepsleden schrijven op wat zij zouden doen in de situatie
timer
2:00

Slide 9 - Tekstslide

Iedereen leest de eigen oplossing voor, geen commentaar, de inbrenger luistert. 
timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Inbrenger vertelt wat zijn/hij gedaan heeft of zich voorgenomen had om te gaan doen.
timer
3:00

Slide 11 - Tekstslide

Discussie: reactie van de inbrenger op verschillende benaderingen en bespreken van de verschillende oplossingen.
timer
6:00

Slide 12 - Tekstslide

5. Afronding 
 • Vergelijken van de oplossingen door de inbrenger
 • Is het probleem te verbreden naar andere problemen uit de werksituatie van de deelnemers? 
 • De inbrenger geeft aan hoe hij na alle oplossingen nu zou handelen rondom zijn casus
 • Nabespreking en evaluatie

Slide 13 - Tekstslide