Formatief Handelen _ Strabrecht

1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Toetsen; wat anders kan.
Niet alles wat kan, hoeft.

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Na deze workshop...
… heb je ontdekt hoe jij in jouw lessen werkt aan de FE-cyclus 
... kun je als partner meedenken, met collega’s, over hoe jijzelf  FE-praktijken in de klas uitvoert en kunt verbeteren 
... heb je ontdekt welke alternatieven er zijn voor toetsen
... ben je een aantal buzzwords rijker

Slide 3 - Tekstslide

Wat komt in je op wanneer je deze leerdoelen ziet?

Slide 4 - Woordweb

Los durven laten
Ervaar hoe je een nieuwe koers zou kunnen varen
Onderzoek hoe je kunt leren uit het verleden

Slide 5 - Tekstslide

Een op groei gerichte mindset..
Voorwaarden voor succesvol formatief evalueren

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

De cruciale schakel
De docent.
Of toch de leerling?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wat betekent dat nou?
De cijfercultuur heeft een effect op het 'zijn' in de klas

"Yay, een 10." "F* yeah, een 6!" 
Hebben ze de stof echt begrepen? Hebben ze hun talent optimaal benut? 

Slide 10 - Tekstslide

Het limiteren van het leren
Door een schaal van cijfers te creëren, limiteren wij wat de mogelijkheden zijn in het onderwijs en in het leren

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Dus summatief maar loslaten?
Nee, verduidelijkt het besluit tot overgaan / slagen / behalen van tussen- en/of einddoelen
Nee, leerdoelenonderwijs niet altijd ver genoeg geïmplementeerd / geaccepteerd

Slide 13 - Tekstslide

Formatief handelen
Ja, door samen de succescriteria te bepalen
Ja, door samen te evalueren of de criteria zijn behaald
Ja, door samen na te denken hoe deze criteria vertaald kunnen worden naar overgaan / slagen / tussen- en einddoelen
Ja, doorbreken van de RT1-cyclus (RTTI)

Slide 14 - Tekstslide

De kok die zijn soep proeft is
De gast die de soep proeft is
Formatief
Summatief

Slide 15 - Sleepvraag

Formatief evalueren
"Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).”

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Link

Formatief evalueren
Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen
betekent dat je als leraar:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat; 
  • de leerling gerichte instructie, mogelijk feedback geeft en verder op weg helpt.

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Het hoeft ook niet niet te gebeuren
Maar minder, of misschien een beetje anders

Slide 29 - Tekstslide

Alweer doelen stellen, ...
Het gaat om de vertaalslag naar iets waar wij als docenten mee kunnen aankloppen.
Bij de inspectie, ouders, de school, de leerling.
En onszelf.

Slide 30 - Tekstslide

Competentie-stimulerend onderwijs
Zelfsturing
Ondernemingszin
Sociale ontwikkeling

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Procesbeoordeling
Het beoordelen op het ontwikkelen van competenties die leerlingen in staat stelt te blijven ontwikkelen

Het beoordelen van het proces om een betere Engels-schrijver te worden

Slide 33 - Tekstslide

Leven Lang Leren
Wij willen leerlingen toch de vaardigheden meegeven die hen in staat stellen om hun leven lang te leren.
Toch?

Slide 34 - Tekstslide

Succescriteria van een goede ontwikkeling
Bepalen wij die? JA en Nee. 
Wij zijn er om de grote lijn in de gaten te houden, maar de leerling bepaalt welke criteria eerst van belang zijn. 
En dat kan erg ingaan tegen wat wij 'logisch' vinden.

Slide 35 - Tekstslide

De sleutel
Het potentieel meten zou de sleutel tot talentontwikkeling kunnen zijn. 

Buiten de kaders die wij nu hebben, want het potentieel kan hoger, breder, dieper zijn dan dat. 

Slide 36 - Tekstslide

Het potentieel?
Heeft de leerlinge het niveau / denkwijze van een VWO-leerling?

Ontwikkelt de leerlinge zich volgens een (in de toekomst) bekwame Engels-gebruiker?

Slide 37 - Tekstslide

Gevolg
Beoordeling op de mogelijke ontwikkeling die de leerling doormaakt, of het proces.
(zelfsturend, ondernemend, onderzoekend, ...)Slide 38 - Tekstslide

Resultaat
Niveau onafhankelijk Engels; maatwerkdiploma's.


Slide 39 - Tekstslide

En toetsen dan?
Door de focus te verleggen naar formatief, gericht op procesbeoordeling, kan de nadruk die op summatief toetsen is komen te liggen, verlaagd worden. 

Slide 40 - Tekstslide

Andere tools
(digitaal) Portfolio
Driehoeksgesprekken
Handelingsdelen
Voortgangsgesprekken
Grote vakoverstijgende eindproducten: schooljaar 

Slide 41 - Tekstslide

Portfolios
Bewijzen verzamelen (criteria)
Zelf toetsmomenten kiezen en inleveren
Voortgangsverslagen
Reflectievaardigheden ontwikkelen
((Peppels/Simulise/Portfolio-site.nl/Sportfolio-app))

Slide 42 - Tekstslide

Samenvattend

Summatief is niet de boeman die ik het laat zijn. Er zijn zeker leerlingen die de stok achter de deur nodig hebben. Niet iedereen zal geschikt zijn voor een onderwijsvorm zonder toetsen. Ik zou toetsen dan ook zelf nooit volledig afschaffen. 
Ik zou wel minder toetsen. Ik zou meer nadruk willen leggen op vaardighedentoetsen dan op kennistoetsen/reproductie (RTTI), hoe prettig RT1-toetsen ook zijn. Ik zou willen beoordelen op het proces / ontwikkeling (formatief), dan op het eindproduct (summatief).
  1. LessonUp
  2. Mentimeter
  3. Goformative
  4. Socrative
  5. Quizlet live
  6. Pocketdidactiek
  7. Simulise/Peppels

Slide 43 - Tekstslide

Bronnen
Cauley, K.M. & McMillan. J.H. (2010). Formative Assessment Techniques to Support Student Motivation and Achievement. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(1), 1-6. DOI: 10.1080/00098650903267784
Fisher, D. & Frey, N. (2011). Checking for Understanding. Principal Leadership, 12(1), 60-62.
Harlen, W. & James, M. (1997). Assessment and Learning: Differences and Relationships Between Formative and Summative Assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 4(3), 365-379. DOI: 10.1080/0969594970040304
Weurlander, M., Söderberg, M., Scheja, M., Hult, H. & Wernerson, A. (2012). Exploring Formative Assessment as a Tool for Learning: Students’ Experiences of Different Methods of Formative Assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(6), 747-760. DOI: 10.1080/02602938.2011.572153

Slide 44 - Tekstslide