Presentatie ADR toetsbeleid 6 mei

Formatief evalueren.

Welkom!
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolHBOvmbo t

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Formatief evalueren.

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud 
 • Formatief evalueren.
 • Eigen toetsbeleid bekijken.

Slide 2 - Tekstslide

Aanleiding 
 • Maatschappelijke veranderingen
 • Gedrag van leerlingen t.a.v. toetsing
 • Reflecteren op je eigen leerproces
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Slide 3 - Tekstslide

Wat is zeker niet het doel?
Dat we alle (summatieve) toetsen vervangen voor formatieve evaluatie.

Slide 4 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
formatief evalueren?

Slide 5 - Woordweb

Wat vind jij het belangrijkst?
A
goede / betere leerprestaties
B
hoge(re) intrinsieke motivatie
C
leerling (meer) eigenaar van leerproces
D
behaalde leerdoelen i.p.v. (on)voldoendes

Slide 6 - Quizvraag

Wat is formatief evalueren?
Definitie: 

Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 7 - Tekstslide

Wat is formatief evalueren?
Effectieve vormen van formatieve toetsing zijn bijvoorbeeld: observeren, het gebruik van portfolio’s, het stellen van vragen, docent-, peer- en zelffeedback.

Slide 8 - Tekstslide

Wat is summatief?
Een summatieve toets is een proeve van bekwaamheid en sluit als het ware iets af.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Waarom gebruik je formatieve evaluatie?
 •Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien.
• Als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces.
• Als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op ‘het juiste antwoord geven’.
dan is formatieve evaluatie de juiste benadering.

Slide 11 - Tekstslide

Wat is de opbrengst?

 • Betere leerprestaties
 • Hogere motivatie 
 • Meer eigenaarschap van leerlingen

Slide 12 - Tekstslide

Waar gaat het over?
 • Focus op groei en ontwikkeling 
 • Zinvol inzetten van verschillende vormen van toetsing
 • Meerdere formatieve toetsmomenten tijdens het leerproces
 • Geven en krijgen van feedback

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Een aantal misverstanden:
“Deze toets is formatief, dus je krijgt geen cijfer.”

Een formatieve toets is bedoeld om leerlingen inzicht te geven in waar zij staan en hoe zij verder komen. Het belangrijkste is dat het formatieve cijfer geen summatieve waarde heeft.

Slide 15 - Tekstslide

Een aantal misverstanden:
“Deze toets telt niet mee, het is dus een formatieve toets.”

Bij een formatieve toets is het bijvoorbeeld belangrijk om effectieve feedback en feedforward te geven: een leerling moet door het maken van de formatieve toets weten waar hij of zij staat én wat handige vervolgstappen zijn.  Anders is er sprake van een diagnostische of oefentoets.

Slide 16 - Tekstslide

Een aantal misverstanden:
“Je cijfer is het gemiddelde van de drie formatieve toetsen.”
Op het moment dat een toets meetelt, als onderdeel van een gemiddeld cijfer of al is het maar 1% van het totale cijfer, wordt het primaire doel voor de leerling het behalen van een hoog genoeg cijfer: het gaat dan dus minder over leren.

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeelden
 • Profielwerkstukken klas 4 (peerfeedback): 
Leerlingen maken zelf selectiecriteria waar een goed profielwerkstuk aan moet voldoen. 
Vervolgens leggen ze deze naast de reeds beoordeelde werkstukken. Uitwisseling via Padlet.
 • Exitticket  aan het einde van de les.Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 20 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 21 - Open vraag

Relatie summatief-formatief
Opdracht Koude oorlog klas 3:
 • Aantal formatieve tussenopdrachten.
 • Leerlingen geven elkaar feedback
 • Leerlingen krijgen een eindcijfer voor de opdracht (summatief).

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht
Wissel samen ervaringen op het gebied van toetsbeleid uit.
Richtvragen:
Wat doe je al aan formatief evalueren?
Kun je voorbeelden geven?
Kun je een summatief voorbeeld geven dat ook formatief ingezet zou kunnen worden?


Slide 23 - Tekstslide

Opdracht
Welke wensen zijn er nog voor formatief toetsen en zou je graag willen onderzoeken?
etc.

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video