§5.5 luchtvervuiling

5.5 Luchtvervuiling
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

5.5 Luchtvervuiling

Slide 1 - Tekstslide

planning
- uitleg §5.5 over luchtvervuiling
- lezen §5.5
- terugblik / huiswerk bespreken
- Aan de slag met opgaven §5.5
- afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les weet je:
- dat verbranding 3 soorten luchtvervuiling laat ontstaan
- wat fijnstof is en waarom dat een probleem is voor je gezondheid
- wat smog is 
- wat zure regen is 

Slide 3 - Tekstslide

Is de Nederlandse
lucht schoon?

Slide 4 - Woordweb

Luchtvervuiling
Een probleem van het verleden?
Een probleem van China?

Ook een Nederlands probleem! 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Smog

  1. Uitlaatgassen (industrie en auto's) ==> fijnstof en stikstofdioxide (filmpje)
  2. Smog
  3. Zure regen 
"Smog"  (smoke + fog)
China, Mexico, VS etc.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Smog
Smog is een mengsel van verschillende giftige gassen, o.a. roet, lood, ozon. Komt veel voor in bijv. China door kolencentrales en vervuilende auto's.

In Nederland heb je alleen nog "zomersmog". Windstil warm weer zorgt hiervoor. Mensen met bijv. astma hebben er last van.
"Smog"  (smoke + fog)
China, Mexico, VS etc.

Slide 9 - Tekstslide

Drie soorten luchtvervuiling

  1. Uitlaatgassen (industrie en auto's) ==> fijnstof en stikstofdioxide (filmpje)
  2. Smog
  3. Zure regen 

Slide 10 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN


Slide 11 - Tekstslide

Effecten zure regen

Slide 12 - Tekstslide

Opgelost?
  1. Diesel bevat geen zwavel meer -> geen vorming zwavelzuur
  2. Verbranding leidt wel nog tot NO2 en salpeterzuur. 

Het probleem is veel minder dan in de jaren '90 maar bestaat nog steeds.
Het zuur reageert met kalk en tast zo gebouwen en beelden aan

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat: Lezen §5.5 (niet biobrandstof, wel plusstof smog)

Maken opg 64 - 66, 
68 - 71 en 74-76

Waar: digitale boek
Hulp: docent, boek §5.4 en §5.5

Mag je weg? Nee blijf gezellig hier in de les. 
We sluiten centraal af in de laatste 5 minuten.


timer
15:00

Slide 14 - Tekstslide

Fijnstof (kleine stofjes) in de lucht is gevaarlijk want ...
A
je moet ervan niezen
B
het beschadigt je longen
C
het geeft zure regen
D
het tast standbeelden aan

Slide 15 - Quizvraag

Welke vervuiling komt door
personenauto's?
A
fijnstof
B
gat in de ozonlaag
C
zomersmog
D
zure regen

Slide 16 - Quizvraag

Wat kwam vroeger door zwavelhoudende diesel?
A
fijnstof
B
zure regen
C
gat in de ozonlaag
D
versterkt broeikaseffect

Slide 17 - Quizvraag

Wat is het voordeel van biobrandstof?
A
tijdens het groeien nemen planten CO2 op uit de lucht
B
er komt geen CO2 vrij bij het verbranden
C
het is goedkoper dan fossiele brandstof
D
het is scheikunde geen biologie

Slide 18 - Quizvraag

Welke 3 soorten luchtvervuiling
ken je nu?

Slide 19 - Woordweb

Hoe makkelijk/moeilijk
vond je het vandaag?

Slide 20 - Woordweb

Klaar!!!

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Hoe gezond is de lucht bij jou voor de deur?
https://www.longfonds.nl/gezondelucht/resultaat

Slide 23 - Tekstslide

Verbranding en luchtvervuiling
Industrie en verkeer leiden, ook in Nederland, tot
* versterkt broeikaseffect door CO2
* longziektes door inademen fijnstof
* milieuschade door NO2 ("stikstof", N)
In b.v. China: roet uit rook kan leiden tot smog, zeer giftig 

Brandstof met zwavel (S) erin leidt tot zure regen. Door zwavelvrije brandstof is dit probleem grotendeels opgelost in de afgelopen 10-15 jaar.


Slide 24 - Tekstslide