5.5 verbranding en milieu

5.5 Verbranding en milieu
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5.5 Verbranding en milieu

Slide 1 - Tekstslide

fossiele brandstoffen
aardgas                                                                                 
aardolie                                                                                                                                                                 
steenkool 
bruinkool

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Fotosynthese
 water + koolstofdioxide -------------> glucose + zuurstof

6H2O(l)+6CO2(g)>C6H12O6(s)+6O2(g)
energie-arm      energie-arm                                      energie-rijk 

Slide 4 - Tekstslide

trage koolstofkringloop
biobrandstoffen
snelle koolstofkringloop
fossiele brandstoffen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 7 - Tekstslide

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren.
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren.

Slide 8 - Tekstslide

NOx en SO2
 • NOx = NO, NO2, NO3
 • N2 uit de lucht (78%)

 • Zwaveldioxide (SO2) uit zwavelhoudende brandstoffen: zware stookolie (schepen) en  steenkool (elektriciteitscentrales)

Slide 9 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN


Slide 10 - Tekstslide

Zure regen

 • NOx reageert met water tot HNO3 (salpeterzuur)

 • SO2 reageert met water en zuurstof tot H2SO4 (zwavelzuur)

Slide 11 - Tekstslide

de katalysator in de uitlaat

om in stikstof (N2) en

zet het schadelijke NOx en CO

koolstofdioxide (CO2)

Slide 12 - Tekstslide

Om de uitstoot van SO   te

olieconcerns het element

verminderen, halen de

S uit de brandstof

2

Slide 13 - Tekstslide

Fijnstof

 • Deeltjes < 10 micrometer

 • Tast luchtwegen aan

 • Voorkomen door filters


Slide 14 - Tekstslide

Smog
 • SMoke + fOG = SMOG

 • Ontstaat bij "drukkend", windstil weer

 • Lijkt op mist maar wordt niet veroorzaakt door gecondenseerde waterdamp maar door kleine schadelijke deeltjes

Slide 15 - Tekstslide

CFK's
Chloorfluorkoolwaterstoffen
zaten vroeger in drijfgassen van spuitbussen en in koelkasten als koelmiddel.
CFK's breken ozon af, hierdoor is het gat in de ozonlaag ontstaan. CFK's zijn tegenwoordig verboden

Slide 16 - Tekstslide