5.5 verbranding en milieu

5.5 verbranding en milieu
Welke verbrandingsproducten zijn schadelijk
Hoe ontstaat zure regen
Wat is het versterkte broeikaseffect
Wat is fijnstof en smog
Wat is het effect van CFK's op de ozonlaag


1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

5.5 verbranding en milieu
Welke verbrandingsproducten zijn schadelijk
Hoe ontstaat zure regen
Wat is het versterkte broeikaseffect
Wat is fijnstof en smog
Wat is het effect van CFK's op de ozonlaag


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele brandstof
De energie die wij mensen nodig hebben voor vervoer, verwarming, industrie, landbouw, etc komt voor het allergrootste gedeelte uit FOSSIELE BRANDSTOFFEN.

Fossiele brandstoffen bestaan uit steenkool, aardolie en aardgas.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke verbrandingsproducten zijn schadelijk
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende verbrandingsproducten:

1. koolstofdioxide
2. koolstofmono-oxide
3. roet
4. stikstofoxiden (NOx)
5. zwaveldioxide (SO2)

NOx is de verzamelnaam voor NO, NO2 en NO3

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ontstaat zure regen
zwavel en stikstof zorgen samen met regen  en zuurstof dat er zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3) ontstaat. 

Deze zuren komen met de regen naar beneden en verzuren de aarde.

Ook beelden van kalk of gebouwen 
worden lelijk door zure regen.


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN


Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Effecten zure regen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het versterkte broeikaseffect
Door verbranding van fossiele brandstof komt er meer CO2 in de lucht.

CO2 is een van de broeikasgassen wat als een soort deken rondom de aarde hangt waardoor warmte enigszins wordt vastgehouden. 

Door de extra uitstoot van CO2 wordt dit broeikaseffect versterkt. Dit heeft opwarming van de aarde tot gevolg en dat leidt weer tot andere klimaatveranderingen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is fijnstof en smog
Bij de verbranding van fossiele brandstof ontstaan vaak giftige gassen zoals koolstofmono‑oxide, stikstofmono‑oxide, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Op windstille dagen kan er zo een verstikkende cocktail van fijnstof en giftige gassen ontstaan die dagenlang kan blijven hangen. Dit wordt ook wel 
smog genoemd

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Links: smog in Milaan (voor corona)
Rechts: smog in Milaan (tijdens corona)

Slide 10 - Tekstslide

Smog:
Een cocktail van fijnstof en giftige gassen die blijven hangen door gebrek aan wind.
Wat is het effect van CFK's op de ozonlaag
CFK staat voor chloorfluorkoolwaterstof.
CFK's tasten de ozonlaag aan.
De Ozonlaag beschermt de aarde tegen te veel uv-straling
CFK's mogen niet meer gebruikt worden.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies